0-5 KMNoord-BrabantWandelen rond UdenWandelspecials Nederland

Komwandeling Zeeland – Het kuierpad langs het geboortehuis van actrice Monique van der Ven

KIJK ROND IN

HET DORP ZEELAND

Zeeland, het Melkpad en Coppensmolen

HET KUIERPAD GEEFT EEN HEEL GOED BEELD VAN DE KERN VAN HET DORP ZEELAND. ONDER KUIEREN WORDT RUSTIG WANDELEN VERSTAAN ZODAT JE VOLOP KUNT GENIETEN VAN DE OMRINGENDE NATUUR EN BEBOUWING. DIT LEVERT EEN WANDELING VAN ONGEVEER 1 UUR OP.

De wandeling start in het centrum en ondanks de nieuwbouw sluip je via allerlei paadjes langs het water door het plaatsje. Hoogtepunt is het Wijstbos waar je bruin water als teken van de breuk in de aarde ziet. Een mooie wandeling in de serie ommetjes dichtbij huis.

Gemeentehuis Zeeland

Het gemeentehuis is gebouwd in 1980 in de Bossche School architectuur. De naam Zeeland komt uit de Frankische tijd (600-900 na Chr.) en stamt van het Oudhoogduits ‘selilant’ of het Latijn ‘terra salica’, wat ‘land bij een zaalhof’ betekent. Het betrof één of meerdere grotere zaalboerderijen (‘salae’). In de loop van de geschiedenis werd de naam van de nederzetting op uiteenlopende wijzen geschreven: ‘Zelant’, ‘Selant’, ‘Seelandt’, en ‘Op-Zeeland’. Zeeland is een kransakkerdorp, rondom de centrale dorpsakkers zijn kleine gehuchten ontstaan, bestaande uit de kernen Zeeland, Zevenhuis en Voederheil. Terwijl de buurtschappen Zevenhuis en Voederheil door de eeuwen heen relatief klein zijn gebleven, heeft Zeeland een grootschaligere ontwikkeling doorgemaakt.

Komwandeling dorp Zeeland over het Kuierpad bij het gemeentehuis

Voormalige pastorie

De voormalige pastorie uit 1868 is nu in gebruik als horecazaak. Het katholieke geloof heeft ook hier in Brabant steeds minder aanhangers.

Komwandeling dorp Zeeland over het Kuierpad bij de voormalige pastorie

Parochiekerk St. Jacobus de Meerdere

De kerk van Zeeland is de Sint-Jacobus de Meerderekerk is gewijd aan Jakobus de Meerdere en werd gebouwd omstreeks 1870. De architect van deze kerk was Cornelis van Dijk uit Heesch. In 1914-1915 werd de kerk uitgebreid met pseudotransepten. De glas-in-loodramen dateren van 1915 tot 1925 en werden vervaardigd door het atelier van Joep Nicolas uit Roermond. Het orgel werd in 1891 geplaatst en werd gebouwd door orgelbouwer Franciscus Cornelius Smits uit Reek. In 1929 werd bij de kerk een Heilig Hartbeeld geplaatst, dat tegenwoordig voor de pastorie staat. De kerk is uitgebreid met eentransept ofwel dwarsschip. Er achter ligt de R.- K kerkhofkapel uit 1914. Op het kerkplein ligt de fundering vande oude kerk ± 1550 – 1871 met beeldengroep ‘Ontmoeting’.

Komwandeling dorp Zeeland over het Kuierpad bij de kerk
Komwandeling dorp Zeeland over het Kuierpad bij grondpatroon van voormalige kerk

D'n Brouwer

De horecazaak en B&B dateert van circa 1920. Het was voorheeneen bierbrouwerij ‘De Roode Leeuw’ en staat bekend als het geboortehuis van actrice Monique van der Ven.

Komwandeling dorp Zeeland over het Kuierpad bij d'n Brouwer

Grenssteen

De hardstenen grenspaal komt uit de Ardennen. Twee grenspalen stonden voorheen bij het oude gemeentehuis 1857 – 1923. De andere grenspaal staat bij het Heemhuis.

Komwandeling dorp Zeeland over het Kuierpad bij een grenssteen

Coppensmolen

De Coppensmolen is een windkorenmolen. Het is een beltmolen en een bovenkruier die vermoedelijk gebouwd is in 1883 in opdracht van Nicolaas Coppens, ter vervanging van een standerdmolen. Bij de bouw zijn veel onderdelen van de standerdmolen, die nog maar enkele tientallen jaren daarvoor was verplaatst, gebruikt. In 1971 kocht de gemeente de molen en liet deze in 1982/3 restaureren. Hierbij kreeg de molen de naam waarmee hij officieus al werd aangeduid.

In 2008 zijn de roeden voorzien van het Systeem van Bussel. Dit was bij de restauratie van 1983 verwijderd, maar om goed te kunnen blijven draaien ondanks de verslechterde molenbiotoop is het systeem opnieuw aangebracht. Op 17 november 2008 is de molen feestelijk heropend. In de molen bevinden zich twee koppel 17der kunststenen, waarmee op vrijwillige basis graan wordt gemalen. Jef van Dongen heeft jarenlang als molenaar op deze molen gewerkt en later enkele molenaars opgeleid, waaronder ondergetekende Henrie van Zoggel.

Komwandeling dorp Zeeland over het Kuierpad bij de Coppensmolen

Melkpad

Het Melkpad gaat over het gebied tussen Langenboomseweg, Kleine Graspeel en de Kerkstraat. Voorheen was het een gebied met veel weilanden en koeien. De boeren kwamen meerdere keren per dag vanaf de boerderijen, over een pad om de koeien te melken die in de weilanden graasden. Ook was dit pad het kerkpad voor de mensen van de Kleine Graspeel. Het pad loopt langs het water. Op de oever groeien knotwilgen en in het voorjaar pinksterbloemen, speenkruid, kruipende boterbloemen en andere waterminnende planten. De waterpartijen zijn aangelegd om de overtollige kwel (water) op te vangen en af te voeren. Dwars door de wijk loopt een breuk in de aardkorst (zie kaartje). Nabij de breuk stagneerde vroeger de grondwaterstroming waardoor zich een moerassig gebied ontwikkelde de zogenaamde wijstgronden. Bij de breuk komt in het water veel ijzer voor. Door roestvorming kleurt het water hierdoor erg bruin. Doordat voortdurend kwelwater vanuit de omgeving wordt aangevoerd kan zich in de winter moeilijk ijs vormen.

Komwandeling Zeeland bij het Melkpad
Komwandeling dorp Zeeland over het Kuierpad

Wijstbos

Het Wijstbos ligt tegen het dorp Zeeland aan en bestaat uit een productiebos, met eigen aangeplante populieren. In het Wijstbos zijn verschillende aparte soorten flora en fauna te vinden, door het soort water wat opkomt uit de grond door de ondergrondse breuken is uniek, en maakt het daarom mogelijk voor bepaalde soorten flora en fauna om hier te leven. Bij een breuk wordt het grondwater omhoog ‘geduwd’ naar de hoogstgelegen aardlaag, dit noemt men wijst. Dit water is rijk aan ijzer en brengt daardoor een unieke flora en fauna met zich mee. Het Wijstbos is één van de bossen op de wijstgronden.

Komwandeling dorp Zeeland over het Kuierpad bij het Wijstbos
Kaart wordt geladen, even geduld a.u.b....

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: