Een Streekpad is ook een lange afstandwandelpad. Het zijn meestal rondwandelingen die binnen één regio blijven en geel-rood gemarkeerd zijn. Samen met de lange afstandwandelpaden vormen ze een landelijk dekkend routenetwerk in Nederland. Er zijn in totaal 21 streekpaden in Nederland met elk hun eigen karakter met een eigen thema of gelegen in een uniek gebied. Een streekpad heeft als kenmerk dat het meestal een gesloten route is, dat wil zeggen dat het begin- en eindpunt hetzelfde zijn en soms heeft het pad een of meer dwarsverbindingen.