Hugo de Grootpad

118 KM: Slot Loevestein-Antwerpen (B)

HUGO DE GROOTPAD

OP 22 MAART 1621 ONTSNAPTE HUGO DE GROOT VERSTOPT IN EEN BOEKENKIST UIT SLOT LOEVESTEIN, WAAR HIJ DOOR ZIJN RIVAAL MAURITS GEVANGEN WERD GEHOUDEN. HIJ WIST DE GRENS TUSSEN DE REPUBLIEK EN DE SPAANSE NEDERLANDEN VEILIG OVER TE KOMEN. DE VOLGENDE DAG ARRIVEERDE HIJ VERMOMD ALS METSELAARSKNECHT IN ANTWERPEN. HET HUGO DE GROOTPAD IS EEN WANDEL- EN FIETSROUTE OP BASIS VAN EEN NAUWGEZETTE HISTORISCHE RECONSTRUCTIE VAN DE COMPLETE VLUCHTROUTE. GENIET VAN DIT BIJZONDERE HISTORISCHE WANDELPAD.

Kies op de kaart een van mijn gelopen etappes van het Hugo de Grootpad

Kies een van mijn gelopen etappes van het Hugo de Grootpad