0-5 KMNoord-BrabantWandelen rond UdenWandelspecials Nederland

Komwandeling Reek – Van orgelbouwer tot bierbrouwerij

Door 9 augustus 2020 Geen berichten
KIJK ROND IN

REEK

Reek, R.K. Kerk de Sint Antonius Abt en orgelbouwers

JE MAAKT OP DEZE WANDELING KENNIS MET VELE MONUMENTALE PANDEN WAAR HET BRABANTSE DORPJE REEK RIJK AAN IS. ZE ZIJN KENMERKEND VOOR DE WELVAART DIE HET DORP VANUIT VROEGERE TIJDEN HEEFT GEKEND MET DE OUDE LINDEBOMEN IN HET OUDE CENTRUM VAN REEK DIE HIER BEELDBEPALEND AANWEZIG ZIJN.

De korte wandeling geeft een leuk en goed beeld van het kleine dorpje in Brabant. Waar deels de tijd lijkt stil te hebben gestaan, maar deels ook veel veranderd is. Die twee komen bij elkaar in de route die gemaakt is door de VVV Landerd. Oude gebouwen komen aan de orde, gebouwen die het verleden vertellen van dit dorpje.

R.K. Kerk de Sint Antonius Abt

Meteen na zijn benoeming in 1924 begon Pastoor Xavier Smits met de bouw van een nieuwe kerk in Neo Romaanse stijl. In Nederland zijn er maar een paar kerken in deze stijl gebouwd. In de kerk staat een doopvont uit ±1450. Dit doopvont komt, evenals een paar oude houten beelden, uit de voormalige kerk, die op het kerkhof stond.

Komwandeling Reek

Monseigneur Borretstraat

Monseigneur Borret, geboren in 1751, opgegroeid op kasteel Bronkhorst te Velp, wordt in 1774 tot priester gewijd en in 1778 benoemd als pastoor te Herten (Limburg). Wegens zijn weigering de eed van gehoorzaamheid af te leggen aan de republiek wordt hij op bevel van Napoleon veroordeeld
om verbannen te worden naar Cayenne. Hij vlucht naar het veilige Land van Ravenstein en wordt in 1809 benoemd tot Pastoor van Reek. In 1830 wordt hij benoemd tot Apostolisch Vicaris van het Land van Ravenstein en Megen. Hij blijft tot zijn dood in 1839, in Reek op Monseigneur Borretstraat 5
wonen. Hij laat vele aantekeningen na die in het parochiearchief nog te vinden zijn.

Komwandeling Reek

Oude Pastorie annex Broederhuis

De voormalige boerderij uit de negentiende eeuw had tot 1926 dienst gedaan als pastorie. Pastoor Xavier Smits had de Broeders van Sint Jan Baptist de la Salle gevraagd het onderwijs in zijn parochie te verzorgen. De broeders vestigden zich in 1927 in dit pand. De broeders gaven les op de jongensschool. In 1950 zijn de broeders vertrokken. Het huis is verschillende malen verbouwd en prachtig gerestaureerd. Het wordt nu particulier bewoond.

Komwandeling Reek

Smitshuis

In dit huis begonnen de gebroeders Nicolaas en Franciscus C. Smits met het bouwen van de beroemde Smits-orgels. Franciscus begon als bijenwasbleker in de wasblekerij annex kaarsenmakerij van zijn vader, die ook in dit pand gevestigd was. Maar al gauw ging hij zijn broer helpen met orgels bouwen. Nicolaas overleed op veertigjarige leeftijd en werd Franciscus de beroemdste orgelbouwer van de familie. Ook W.J. Smits, de latere pastoor van Reek, musicus en componist van de ‘Reekse Misse’, werd in dit huis geboren. Het huis dateert uit 1789. Let op de voordeur met gesneden bovenlicht waarin een orgel is verwerkt.

Komwandeling Reek

Voormalige Brouwershuis

Net als ieder dorp had Reek ook een eigen bierbrouwerij. Rond 1800 was Sebaldus Boeracker de eigenaar van de Brouwerij. Later was Franciscus A. de Vocht bierbrouwer en daarnaast ook burgemeester van Reek. Het Reekse bier heette ‘Klavertje Vier’. Dat de wijk achter dit gebouw ‘Brouwershof’
heet is nu ook te begrijpen.

Komwandeling Reek

Schimmelhoeve

Dit voormalige landbouwershuis was vele jaren een kruideniers-, bakkers- en manufacturenzaak. Bij dit huis behoorden een grote schuur/stalling, tuin en een boomgaard met wel 150 vruchtbomen. Aan de voorzijde van het huis is de hijsinrichting (om meel naar de zolder te transporteren) nog te zien. Dit huis is prachtig gerestaureerd en heet nu de Schimmelhoeve, vernoemd naar de eigenaar.

Komwandeling Reek

Kerkhof

Historisch gezien is het kerkhof een van de oudste plaatsen van Reek. We weten zeker dat vanaf ± 1450 onze overledenen op deze plaats begraven worden. Er stond toen al een kapel die een aantal keren uitgebreid werd. Omstreeks 1740 werd een toren aan de kerk gebouwd. Toen was het kerkhof nog omgeven door een aarden wal. Onder leiding van Pastoor Tibosch bouwden de parochianen tesamen een nieuwe kerk die in 1803 plechtig ingewijd werd. In 1816 werden 200 lindebomen op het kerkhof geplant. Zij vormen nu de prachtige laan langs de kerkhofmuur en de beukenbomen geven aan waar de oude kerk stond. Deze kerk is in 1926 afgebroken, daarbij is het beroemde Smitsorgel, dat in deze kerk stond, helaas verloren gegaan. Langs de muur aan de rechter achterzijde staat een oud gietijzeren kruis met corpus, daaronder een wapensteen uit 1500 en een grafkruis uit 1703. Tegenover deze wapensteen bevindt zich het graf van architect Jan de Jong (1917-2001). Het graf is uitgevoerd in Bossche School stijl met een zadeldakachtige vorm, die rust en harmonie uitstraalt.

Komwandeling Reek

Huize Sint Joseph

Huize St.Joseph is in 1918 gebouwd als onderkomen voor de ouden van dagen en meisjesschool. De zusters Franciscanessen uit Veghel namen de verpleging van de oudjes en het onderwijs aan de meisjes op zich. In de voorgevel van het huis zijn 4 wapens ingemetseld, onder andere het Wapen van Reek in de linkerbovenhoek. Het diende eerst als bejaardencentrum maar werd later verbouwd tot verzorgingshuis voor (bejaarde) zusters Franciscanessen. In het gebouw tussen Heijtmorgen 1 en 5 was vroeger een meisjesschool annex gymzaal. De zusters hebben begin 2000 het klooster verlaten.

Komwandeling Reek
Komwandeling Reek

De wandeling is te volgen vanaf de kerk met de zwarte pijlen.
Bron: VVV Landerd

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: