Skip to main content
search
0-5 KM5-10 KMNoord-BrabantWandelen rond UdenWandelingen oktober 2020Wandelspecials Nederland

Ommetje Landerij van Tosse – Wandelen door kleinschalig kavelpatroon

By 17 oktober 2020januari 16th, 2023No Comments
KIJK ROND BIJ

DE LANDERIJ VAN TOSSE

De Landerij van Tosse, de Stelt en Landschapsbeheer Oss

DE STELT IS EEN GEBIED TUSSEN DE STADSBEBOUWING VAN OSS EN DE A59. DEZE STROOK, MET EEN BREEDTE VAN BIJNA EEN KILOMETER, VORMT EEN AFWISSELEND TERREIN VAN KLEINE LANDBOUWPERCELEN EN NATUURTERREINTJES. JE WANDELT OVER HISTORISCHE ZANDWEGEN EN PADEN EN LANGS GRAANAKKERS, AKKERRANEN, HOUTWALLEN MET EEUWENOUDE EIKENSTOBBEN, HAKHOUTBOSJES, HOOILANDJES, WEITJES EN POELEN. EN BIJ DE AKKERS STAAN BORDEN MET INFORMATIE OVER DE GEWASSEN, DE TEELTMETHODE EN PRODUCTEN.

Ommetje Landerij van Tosse

Wat een geweldig gebiedje, ingeklemd tussen de A59 en de bebouwing van Oss, maar o zo mooi en kleinschalig. Je verwondert je hoe gevarieerd het landschapje is, met bosjes, akkers en weides. En het lijkt elke honderd meter te veranderen. Zo moet Brabant er 100 jaar geleden uitgezien hebben. Al snel een ree die in het groene gras aan het eten is, verderop een dassenburcht en op het pad de drollen van een vos. Met daartussen het prachtige herinneringsbosje, prachtig.

De Stelt

De Stelt is een gebied tussen de stadsbebouwing van Oss en de A59. Deze strook, met een breedte van bijna een kilometer, vormt een afwisselend terrein van kleine landbouwpercelen en natuurterreintjes. Vanouds vormde de gemeentegrens Oss-Heesch de noordgrens van dit gebied, en wellicht speelde de wens om de stad op een afstand te houden een rol bij de beslissing het gebied niet intensief te ontwikkelen. Hoe dit ook zij, de ruilverkavelingen van de vorige eeuw hebben in de Stelt nooit plaatsgevonden. Daardoor is het kleinschalig kavelpatroon, met bolle akkers en restanten van houtwallen, behouden gebleven. Ook de structuur van wegen en paden is nog bijna identiek aan dat op de kaart van 1850.

Na de aanleg van de autoweg in 1976 kwam het gebied bij de gemeente Oss; het karakter van de Stelt bleef echter behouden en de laatste jaren zijn er stappen gezet om de oude kwaliteiten van het gebied weer te herstellen of versterken. Zo worden houtwallen hersteld en zijn er diverse kleinschalige landbouwprojecten gestart, waarbij oude graansoorten als St. Jansrogge en spelt worden geteeld maar ook nieuwe gewassen als cranberry en hop.

Ommetje Landerij van Tosse

Landerij van Tosse

De Landerij Van Tosse omvat een gebied van 70 ha in het gebied Stelt-Elzen ten zuiden van Oss, de noordelijke begrenzing van natuurgebied de Maashorst. Het oude, grotendeels ongeschonden kampenlandschap met kleine akkers, hakhoutbosjes en houtwallen leent zich voor urenlang struinen langs korenvelden met bloeiende akkerranden, bloemrijke hooilandjes, poelen en fraaie bosranden. Het kloppend hart van de Landerij VanTosse is de Tuinderij VanTosse aan het Laantje van Cumberland. Het is een voormalige heemtuin van bijna twee ha aan het Laantje van Cumberland. De voormalige werkschuur (Huis Cumberland) is in 2014 verbouwd en ingericht als werkplek voor de vrijwilligers, als kantoorruimte en als ontvangstruimte voor bezoekers. In de groentetuin telen we allerlei groenten, klein fruit, verfplanten, kruiden en eetbare bloemen. Dit alles uiteraard zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. In de proeftuin worden teelten van, voor de omgeving nieuwe, gewassen opgezet die bij goede resultaten op grotere schaal worden uitgezet in de Landerij VanTosse (bv. bonen, Stevia, kruiden, Siberische honingbes).

De natuurtuin is met een amfibieënpoel, kruidenheuvel, vlinder- en bijenveldjes, een boomgaard, een bijenhotel voor wilde bijen en een paddenstoelenbosje met eetbare paddenstoelen een bijzondere plek geworden, waar je op je gemak door kunt struinen en genieten van de rust en de natuur.

Ommetje Landerij van Tosse

Landschapsbeheer Oss

Landschapsbeheer Oss is een vrijwilligers-organisatie die zich inzet voor het behoud, beheer, herstel en ontwikkeling van een ecologisch waardevol en mooi landschap met een streekeigen karakter. Landschapsbeheer Oss ontwikkelt hiervoor visies, project- en beheerplannen. Zo gaan ze samen met Vermeulen boomadvies, Orbis natuur en landschap en Gemeente Oss meewerken aan een mooi project genaamd ‘Monumentale bomen van de toekomst’. Idee is om op vooralsnog 12 locaties in de gemeente Oss een boom te planten die kan gaan uitgroeien tot een monumentale boom en Landschapsbeheer gaat al het uitvoerende werk hiervoor doen. Maar ook het aanleggen van een nieuw entreepunt voor Landerij VanTosse nemen ze voor hun rekening. Op de Cereslaan komt de hoofdentree, die wordt opgebouwd uit concentrische ringen van boomstammen. Het is een ontwerp van een bureau uit Rotterdam. Het moet een rustpunt en startpunt worden voor een wandeling door het gebied. Er komt een informatiepaneel over de Landerij en haar doelstellingen. De gebruikte boomstammen komen uit de bossen in Oss-Zuid die onlangs zijn uitgedund.

Ommetje Landerij van Tosse bij een hopveld
Ommetje Landerij van Tosse bij het herinneringsbos
Ommetje Landerij van Tosse bij het herinneringsbos

Leave a Reply

Close Menu