15-20 KMFrieslandTerschellingWaddenWandelenWandelingen juli 2020

WaddenWandelen – Hoorn-Midsland aan Zee – Wandelen door een vallei van cranberry’s

Door 16 juli 2020 februari 19th, 2021 Geen berichten
KIJK ROND BIJ

DE KOGELWIECK

Hoornsebos, cranberry's en de Koegelwieck

IN HET HOORNERBOS STAAN OP DE HOGE DUINEN DENNEN EN OP VOCHTIGE PLAATSEN LOOFBOMEN. IN OOSTEREND WANDEL JE OVER DE DOUWKESPLAK, EIGENLIJK BETER ‘BESSENPLAK’, WANT ER GROEIEN IN DE VALLEI CRANBERRY’S. HET RODE GOUD IS HÉT EXPORTPRODUCT VAN HET EILAND. PROBEER HET CRANBERRYGEBAK MAAR EENS. 

De wandeling op het oostelijke gedeelte van Terschelling laat veel natuur zien. Heide, vooral dopheide die al bloeit in juli, duinen, bos en strand. Het komt allemaal aan bod op de route van Hoorn naar Midsland aan Zee. Je komt niemand tegen, de uitzichten over de heidevelden met in de verte de duinenrij zijn prachtig. Als toetje loop je kilometers over het Noordzeestrand, kom je cranberryvelden tegen en loop je deels in de beslotenheid van het Hoornsebos.

Hoorn

Hoorn ligt ten oosten van Lies en ten westen van Oosterend. Het is een langgerekt dorp met van oorsprong verspreide bebouwing van boerderijen en woningen. Dankzij de bouw van enkele nieuwbouwwijkjes is Hoorn vanaf het midden van de jaren zeventig groter geworden. Eén van de oudste gebouwen van het dorp is de strandvonderijschuur, nog vrijwel in oorspronkelijke staat. Vroeger werden hier de gejutte spullen opgeslagen, tegenwoordig is het een opslagplaats voor alle verenigingen op Oost-Terschelling. Karakteristiek is de middeleeuwse kerk. Het is de oudste kerk van Terschelling. Bij de kerk staat de Sjouw, een bal die gehesen werd om aan het werkvolk in de wijde omtrek de tijd voor de middagpauze aan te geven.

Wandeling op Terschelling van West naar Hoorn bij de kerk in Hoorn

Hoornsebos

Het Hoornse Bos ligt ten noorden van Hoorn tot aan de zeereep aan het Noordzeestrand. In 1922 begon de aanplant. In de westerse bossen had men geleerd dat pure naaldbossen niet goed zijn. Net als bij het Formerumer Bos zijn er daarom naaldbomen en loofbomen aangeplant. Er is geen bos op Terschelling dat zo dicht achter de zeereep ligt. De gevolgen zijn dan ook zichtbaar. Langs de noordrand gaan veel bomen dood door de zoute zeewind. Met het noordelijk deel van het Hoornse bos, pal achter de zeereep, is iets bijzonders aan de hand. De zeereep is sinds de aanplant meer dan 200 meter landinwaarts geschoven. Daardoor is de invloed van de zeewind op het bos groter geworden. Ondanks de brede loofhoutsingel van els, berk en eik heeft het bos het zwaar te verduren. Aan de houtsingel zelf zijn de moeilijke omstandigheden goed te zien. De eerste rij boompjes zijn laag en armetierig, de tweede heeft al iets beschutting en zien er iets beter uit enzovoort. Er is sprake van een oplopend kronendak. De vallei die er eertijds tussen het bos en de zeereep lag is verdwenen.

Wandeling van Hoorn naar Midsland aan Zee op Terschelling van WaddenWandelen
Wandeling van Hoorn naar Midsland aan Zee op Terschelling van WaddenWandelen

De Koegelwieck

Koegelwieck is een duingebied en door Staatsbosbeheer beschermd natuurgebied op het waddeneiland Terschelling ten noorden van de dorpen Formerum, Lies en Hoorn. Het duingebied is ruim 400 hectare groot en strekt zich uit van het Noordzeestrand tot aan de binnenduinrand. Een groot deel van het gebied bestaat uit droge duinen met een buntgras-vegetatie of een vegetatie van fijn schapengras. Het noordelijke deel van het gebied bestaat uit een grote lage vallei met vegetaties van cranberry, knopbies en diverse soorten wilde orchideeën. De herkomst van de naam Koegelwieck is niet bekend. Er is wel gesuggereerd dat de naam afkomstig is uit de tijd van de Franse bezetting rond het jaar 1800.

Wandeling van Hoorn naar Midsland aan Zee op Terschelling van WaddenWandelen

Duinen van Terschelling

Duinen Terschelling is een Natura 2000-gebied. In het gebied komen vooral uitgestrekte droge duingraslanden en heidebegroeiingen voor, met daarin vele bijzondere soorten korstmossen, mossen en hogere planten. De daartussen gelegen duinvalleien kennen een breed scala aan variatie, van open water tot knopbiesbegroeiingen en zure berkenbossen.

Wandeling van Hoorn naar Midsland aan Zee op Terschelling van WaddenWandelen
Wandeling van Hoorn naar Midsland aan Zee op Terschelling van WaddenWandelen

Douwesplak

Het Douwkes Plak ligt ten oosten van het Hoornse Bos. Dit uitgebreid plak (een vochtige duinvallei) was vroeger begroeid met ruige heide. Er liepen schapen en geiten aan touw of ‘aan de roop’ zoals ze op Terschelling zeggen, die de heide in stand hielden. De eigenaar was Douwke Hek, vandaar de naam. Omdat dit plak een geschikte plek is voor cranberries, is het na de Tweede Wereldoorlog geploegd en ingezaaid met de bekende bessen. Het is nu dus een echt ‘bessenplak’.

Wandeling van Hoorn naar Midsland aan Zee op Terschelling van WaddenWandelen

Cranberry

De cranberry of lepeltjesheide ook onder de naam grote veenbes in Heukels’ Flora genoemd geweest, is een plant uit de heidefamilie. Het is een kruipende of overhangende plant met dunne stengels. In Nederland is de plant algemeen op de waddeneilanden, vrij zeldzaam in het Drents district en zeer zeldzaam in de rest van Nederland. De plant wordt onder meer in Noord-Amerika geteeld. De bloeiperiode loopt van juni tot augustus. De bes is bol- of peervormig en heeft een doorsnede van 6-8 mm. Bessen zijn rijp tussen september en november, en zijn rood; later worden ze bruin en gevlekt. Er wordt jam en wijn/likeur van gemaakt.

Wandeling van Hoorn naar Midsland aan Zee op Terschelling van WaddenWandelen

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: