Skip to main content
search
5-10 KMKnopenrondjeLimburg

Knopenrondje Sevenum – Wandelen langs de beken rond Sevenum

Wandelen langs de beken rond Sevenum

Blakterbeekpark, Sevenum en Jiles van Zwienenbos

Knopenrondje Sevenum

Kerk Sevenum

Knopenrondje Sevenum

Wegkruis

Knopenrondje Sevenum

Houtkunst in het Blakterbeekpark

Knopenrondje Sevenum

Perenoogst

Knopenrondje Sevenum

Veldkapel

Knopenrondje Sevenum

Kattenstaartbeek

Mat Maessen verzorgt de knopenrondjes in Limburg. Vanaf zijn jeugd ontdekte Limburger Mat Maessen op zijn fiets vanuit het noorden van de provincie de Zuid-Limburgse heuvels. Nadat hij in 2005 het Krijtlandpad en het Maas-Schwalm-Nette-pad had gelopen was Mat verknocht aan het wandelen. Mat: ‘Limburg is als wandelgebied zó veelzijdig.’ Vanaf 2014 publiceert Mat wandelknooppuntroutes op zijn persoonlijke website wandelknooppunt.nl. En nu de Knopenrondjes in Limburg. Hij heeft dit knopenrondje bedacht langs de knooppunten van het wandelnetwerk. Midden in het Maasheggengebied wandel je langs mooie weides, kleine beboste heuvels en mooie onverharde paden.

Het is een prachtig knopenrondje, zoals een knopenrondje moet zijn. Veel horeca en gezelligheid bij het start- en eindpunt, prachtige paden die kronkelend langs de verschillende beken voeren, kunst, natuur, afwisseling en achter elke bocht een verrassend nieuwe kijk op het landschap. Daarbij de veldkapellen, wegkruizen en landelijkheid geeft het dit rondje een wauw-factor.

Wandeling over Knopenrondje Sevenum

Routemaker en bedenker Mat Maessen over deze route: ‘Het Knopenrondje Sevenum is een mooie, afwisselende wandeling door en om hetNoord-Limburgse dorp Sevenum. Deze afwisselende wandelroute begint bij de SintFabianus en Sebastianuskerk in het centrum. Nadat we Sevenum hebben verlaten lopen we eerst over het Joepiepedje naar de Donck. Daarna wandelen we langs de Blakterbeek naar het Blakterpark. We volgen de slingerende Groote Molenbeek en de Kattenstaartse Beek. Leuk is het te wandelen op Lemmenhof, Vrengesplats en door het Jiles van Zwienen Bos. Het laatste deel van de wandelroute lopen we over rustige wegen weer terug naar het centrum van Sevenum.’

Sevenum

Van oudsher is Sevenum een agrarisch dorp esdorp. Vanaf 1745 werd begonnen met de ontginning van de woeste gronden, in beginsel nog op kleine schaal. Vanaf 1938 werd de ontginning groot aangepakt. Ruim 80% van het Sevenums grondgebied is landbouwgrond, gelegen op relatief hoge zandgronden. Sevenum ligt op ongeveer 26 meter boven NAP.

Wandeling over Knopenrondje Sevenum bij de kerk
Wandeling over Knopenrondje Sevenum bij het beeld van het gilde bij de kerk

Blakterbeekpark

In het Blakterbeekpark, aan de rand van het dorp Sevenum, zie je een watertoren, bijenstal, kikkerpoel en klaphekken om de schapen binnen te houden. Het park is aangelegd om het watersysteem van de Blakterbeek weer duurzaam en natuurlijk te laten verlopen. Schapen begrazen het park zodat flora en fauna optimaal de ruimte krijgen. In de omgeving van de oude en knoestige wilgen ligt de mooie meanderende beek. En verder kleinschalige weilanden en borden met uitleg over de bomen en de houtwallen in de weilanden.

Wandeling over Knopenrondje Sevenum in het Blakterbeekpark
Wandeling over Knopenrondje Sevenum in het Blakterbeekpark

Blakterbeek

Het stroomgebied van de Blakterbeek bestaat nu voornamelijk uit agrarisch gebied. Binnen dat stroomgebied liggen de plaatsen Kronenberg en Sevenum. De bovenloop van de Blakterbeek bestaat uit twee waterlopen:de Schorfvenloop en de Driefkuilenloop. Het Schorfven en de Driefkuilen waren oude heidevennen. Ten noordoosten van Kronenberg komen beide waterlopen samen in de Blakterbeek. Die stroomt nu onderlangs het gebied de Heesbeemden, maakt dan een scherpe bocht naar rechts om ten noorden van Sevenum uit te monden in de Groote Molenbeek die op haar beurt in Wansum in de Maas uit komt. In de jaren 2005 en later is het stelsel van beek en waterlopen door het waterschap Peel en Maasvallei op de schop genomen. Het beekdal van de Blakterbeek is een van de weinige overgebleven kleinschalige beekdalen in Noord-Limburg.

Wandeling over Knopenrondje Sevenum bij de Blakterbeek

Grote Molenbeek

De Groote Molenbeek is een middelgrote, gekanaliseerde laaglandbeek in het noorden van Limburg. Het deels beschermde beekdal is smal en vrij diep met plaatselijk zwaar elzenbroekbos, populierenbos en kleinschalige landschappen met moerasruigten en bloemrijke natte graslanden. Men tracht iets van de oorspronkelijke kleinschaligheid te behouden door houtwallen en andere kleine landschapselementen te onderhouden en terug te brengen. In 1935 werd de Groote Molenbeek voor een groot deel genormaliseerd ofwel rechtgetrokken. Daardoor verdroogden het dal en zelfs de landbouwgebieden in de omgeving. Rond 2000 heeft men grote delen van de Groote Molenbeek weer een slingerende loop gegeven.

Wandeling over Knopenrondje Sevenum bij de Groote Molenbeek

Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapel

Het veldkapelletje is geklasseerd als rijksmonument en is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. In de tweede helft van de 18e eeuw werd de kapel gebouwd. In 1892 werd de kapel gerestaureerd en gecementeerd in opdracht van het echtpaar Hendrick Van Enckevoort en Johanna Verrijth. De ouders van Johanna woonden vlakbij de kapel in een boerderij aan de Frankrijkweg 21. De kapel wordt in de volksmond de Vrietskapel genoemd. In de nis staat een gepolychromeerde piëta die moeder Maria toont met op haar schoot het lichaam van Jezus. Het beeld staat op een verhoging met daarop de tekst BVO, bid voor ons.

Wandeling over Knopenrondje Sevenum bij een Devotiekapel

Joepiepedje

Het paadje ligt in het gebied Den Haagens en loopt langs het Joepieterrein. Hier komen in de zomervakantie altijd honderden kinderen uit Sevenum, Kronenberg en Evertsoord bij elkaar om deel te nemen aan het kindervakantiewerk. Het pad is een initiatief van Groengroep en KnopenLopen en is samen met Joepie en de Heemkundevereniging Sevenum geopend. Het is bestempeld als een van de Pleksjes van Geluk.

Wandeling over Knopenrondje Sevenum bij het Joepiepaadje
Wandeling over Knopenrondje Sevenum bij het Joepiepaadje

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu