5-10 KMHellenpadNoord-BrabantRond HelmondWandelen rond UdenWandelspecials Nederland

Bolle akkerroute Laarbeek – Rond kasteel Croy en de Goorloop

Door 10 juli 2019 april 19th, 2020 Geen berichten
KIJK ROND BIJ

KASTEEL CROY

Kasteel Croy, de Goorloop en een landgoed

DE BOLLE AKKERROUTE LEIDT JE ROND DOOR DE MOOISTE PLAATSEN VAN LANDGOED CROY. HET LANDGOED IS GELEGEN IN HET DAL VAN DE GOORLOOP, EEN RIVIERTJE DAT BEGINT OP DE STABRECHTSE HEIDE EN DAT BIJ VEGHEL IN DE AA UITMONDT. HET LANDGOED LIGT DEELS OP HET RONDGEBIED VAN AARLE-RIXTEL, GEMEENTE LAARBEEK, EN DEELS OP HET GRONDGEBIED VAN STIPHOUT, GEMEENTE HELMOND. TOT HET LANDGOED BEHOREN NOG EEN ACHTTAL PACHTBOERDERIJEN, WAARONDER ENKELE MELK- EN SLACHTVEEBEDRIJVEN, EEN FRUITTEELT EN EEN GROENTEBEDRIJF.

Ik wandel vandaag weer in het gebied rond Helmond, bij Aarle-Rixtel. Het gebied heeft sterk mijn aandacht en heb plannen hier een mooi pad te ontwikkelen. Je loopt deels door bos en verder door onverharde paden tussen maïs en over bolle akkers naar kasteel Croy. Het kasteel was totaal onbekend voor mij, en zo dichtbij. Via lange onverharde paden met statige eiken loop je terug naar je beginpunt. Meer dan de moeite waard.

Landgoed Croy

Bolle akkerroute Laarbeek

De eerste vermelding over landgoed Croy is van 1472. Het bestond toen uit een slotje met hoeve en ongeveer 20 hectare grond. In 1772 kwam het landgoed in bezit van de familie Van Brugghen. Johan Karel Gideon van Brugghen breidde het verder uit met landerijen op Kruisschot, waarmee het de huidige grootte van 230 ha bereikte. Hij was ook een gedreven schapenfokker en liet Merino schapen uit Spanje overkomen om het lokale Kempische schaap te verbeteren. Daarvoor werd ook de Spaanse Shop, een traditionele schaapskooi, gebouwd. Deze staat achter het kasteel.

De route dankt haar naam aan de Bolle Akkers. Deze zijn ontstaan door het opbrengen organische materialen zoals stalmest en huisvuil. De vuistregel is ongeveer een ophoging van 1 meter per 100 jaar. Daarnaast is de richting waarop het land werd geploegd van invloed geweest op het ontstaan van de bolle akkers.

Goorloop

Bolle akkerroute Laarbeek bij de Goorloop

De Goorloop is een beek die bij Mierlo ontspringt en bij Boerdonk in de Aa uitmondt. De Goorloop ontspringt in het natuurgebied Sang en Goorkens ten zuidoosten van Mierlo. Aan de grens van dit gebied verenigt zij zich met de Vleutloop, die hier ook ontspringt. Vervolgens gaat de Goorloop met een duiker onder het Eindhovens Kanaal door, stroomt tussen Helmond en Stiphout door en passeert het Wilhelminakanaal tussen Lieshout en Aarle-Rixtel. Daarna stroomt de Goorloop aan de westkant langs Beek en Donk. Daar komt zij samen met de Heieindse Loop, een beekje dat bij Mariahout ontspringt. Van hieraf tot de uitmonding in de Aa heet het riviertje Boerdonkse Aa. Deze gaat ook onder de Zuid-Willemsvaart door.

De Goorloop is ontstaan (na de aanleg van de Zuid-Willemsvaart) uit een deel, genaamd Goorloop, dat via Goor naar de Aa stroomde en een deel, genaamd Mierle, dat rond kasteel Croy (tussen Stiphout en Aarle-Rixtel) de huidige Goorloop volgde.

Kasteel Croy

Bolle akkerroute Laarbeek bij kasteel Croy

Het kasteel van Croy is een thans niet meer bewoond kasteel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gelegen bij Aarle-Rixtel, dat onder de gemeente Laarbeek valt, grenzend aan de gemeente Helmond. Van 1642 tot 1968 behoorde Croy onder de toenmalige gemeente Stiphout (thans gemeente Helmond). Sinds 1795 wordt er bier gebrouwen. Ook wordt de oorspronkelijke kudde Rambouillet-merino-schapen in ere hersteld.

De oudste delen van het kasteel van Croy stammen vermoedelijk uit het midden van de vijftiende eeuw. In 1472 bezat Rutger van Erp op Strijp een slotje met hoeve, ongeveer 20 bunder groot. In 1477 verkocht hij het slotje aan Jacob van Croy. Jacob stamde uit de familie De Croÿ, onderdeel van de Bourgondische hofadel. In 1436 werd hij op het kasteel van Chimay in België geboren als zoon van Jean II de Croy, prins van Chimay. Jacob was tevens onder meer domheer van Keulen en bisschop van Kamerijk. De Croy is echter slechts 17 jaar eigenaar geweest van het “slotje”, want in 1494 verkocht De Croy het kasteel aan Cornelis I van Bergen. Waarschijnlijk is Cornelis degene geweest die het kasteel in zijn definitieve omvang heeft laten bouwen. Tevens liet Cornelis het poortgebouw bouwen aan de andere kant van de gracht, vlàkbij de huidige Franse boerderij (momenteel een restaurant, De Croyse Hoeve). In 1990 werd het kasteel van binnen grondig gerestaureerd en kreeg het de bestemming van kantoor. Het wordt niet meer bewoond. Momenteel huisvest dit kasteel een aantal bedrijven.

GA NAAR DE KAART

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: