Skip to main content
search

Wandelen in Gooi en Vechtstreek – Kortenhoefse Plassen

Het Hol, Vuntus en een oud kerkepad

Wandelen in Gooi en Vechtstreek - Kortenhoefse Plassen

Voormalig gemeentehuis Kortenhoef

Wandelen in Gooi en Vechtstreek - Kortenhoefse Plassen

Koe op kerkepad Oppad

Wandelen in Gooi en Vechtstreek - Kortenhoefse Plassen

Riet in natuurgebied Het Hol

Wandelen in Gooi en Vechtstreek - Kortenhoefse Plassen

Vuntus

Wandelen in Gooi en Vechtstreek - Kortenhoefse Plassen

Zuidersluisbrug

Wandelen in Gooi en Vechtstreek - Kortenhoefse Plassen

Huisje Welgelegen

Wandelen in Gooi en Vechtstreek - Kortenhoefse Plassen - 10 KM

De wandeling is geplaatst in de onlangs verschenen wandelgids van Gegarandeerd Onregelmatig Wandelen in Gooi en Vechtstreek. Je wandelt in een oer-Hollands landschap waar vroeger turf werd gestoken en waarvan je de petgaten en legakkers nog zichtbaar zijn. Toegegeven, zoals ook de routemakers vermelden, moet je de drukte van de smalle asfaltwegen voor lief nemen. Maar daar krijg je dan ook prachtige natuur voor terug. De weidsheid van Vuntus, een van de Loosdrechtse Plassen en het vogelrijke Het Hol. Cultuurhistorisch waardevol zijn de paden Kromme Rade en Oppad die je prachtig tussen het water leiden. En Kortenhoef is mooi gelegen aan de plassen in een omgeving waar vroeger schilders en de schrijver Nescio inspiratie opdeden voor hun werken.

Wandeling rond de Kortenhoefse Plassen bij de Hervormde Kerk in Kortenhoef

Routemakers en bedenkers Sietske de Vet en Ad Snelderwaard over deze route: ‘Terwijl het ‘s zomers in Loosdrecht krioelt van de watersporters, is het even verderop, bij Kortenhoef, veel rustiger. Een deel van de Vechtplassen is namelijk beschermd gebied en verboden voor motorboten. Daar doen wandelaars hun voordeel mee. Heen loop je over de Kromme Rade, een onverhard pad langs twee natuurgebieden. Terug volg je het Oppad, een oud kerkpad door weilanden en moerasbos. Een bijzondere gewaarwording als het veen onder je voeten meeveert. Toegegeven: de smalle asfaltwegen die beide paden verbinden, kunnen druk zijn met andere weggebruikers. Dat vergeet je snel, omdat de rest zo mooi is.’

Kortenhoefse Plassen

De Kortenhoefse Plassen zijn net als de rest van de Vechtplassen ontstaan door turfwinning. Door het uitbaggeren van het veen veranderde het land in water. De legakkers en petgaten zijn tastbare herinneringen aan deze tijd, die je nog steeds in het landschap terug kunt zien. Het veen werd afgegraven door de streekbewoners en gedroogd tot turf, om het vervolgens te gebruiken als brandstof. Door het uitsteken van het veen ontstonden petgaten. Het veen werd gedroogd op smalle stroken land, de legakkers. Harde wind en golven spoelden later de petgaten en legakkers weg, waardoor op sommige plaatsen grote meren en plassen ontstonden. Er is een grote verscheidenheid aan plant- en diersoorten. Bij de oevers van de plassen zijn vooral rietlanden en hooilanden te vinden.

Wandeling rond de Kortenhoefse Plassen bij het Hilversums Kanaal

Kromme Rade

De Kromme Rade is de oude grens tussen de voormalige gewesten Holland en Utrecht. Het woord ‘rade’ is afgeleid van rooien of raaien, wat ‘een grens trekken’ betekent. Je wandelt hier tussen twee plassen door, de Vuntus en Het Hol.

Wandeling rond de Kortenhoefse Plassen bij de Kromme Rade
Wandeling rond de Kortenhoefse Plassen bij de Kromme Rade

Vuntus

De Vuntus is de meest stille van de Loosdrechtse Plassen. Door de smalle en/of lage doorgangen vanaf de Loosdrechtse Plassen is dit gebied niet toegankelijke voor grote boten. Het is een afwisselend landschap beleven met een wirwar van plassen, sloten, weilanden, rietvelden en moerasbossen.

Wandeling rond de Kortenhoefse Plassen bij Vuntus

Het Hol

Het natuurgebied Het Hol ligt tussen Kortenhoef en Oud-Loosdrecht. Het Hol is tegenwoordig een natuurgebied met een weelderige natuur. Het is een van de mooiste Vechtplassen. Ooit was het een laagveengebied. Het veen is afgegraven voor turf. In het natuurgebied zie je verschillende stadia van verlanding: van open water en trilveen tot rietland en bos. In dit unieke moerasgebied groeien planten zoals echte koekoeksbloem, galigaan, fonteinkruid en dotterbloem. In het water komen waterviolier, krabbenscheer, mattenbies en pijlkruid voor.

Wandeling rond de Kortenhoefse Plassen bij het Hol
Wandeling rond de Kortenhoefse Plassen bij het Hol

Hilversums Kanaal

Het Hilversums Kanaal ligt tussen Hilversum en de rivier de Utrechtse Vecht en is opengesteld in 1937. Het nieuwe kanaal was een verbetering ten opzichte van de oude vaarroute over de Gooische Vaart en de ‘s-Gravelandsevaart om bij Fort Uitermeer in de Vecht te eindigen.

Wandeling rond de Kortenhoefse Plassen bij het Hilversums Kanaal

Oppad

Het Oppad is een oud kerkpad tussen Kortenhoef en ‘s-Graveland. Vroeger liepen de inwoners uit ’s-Graveland op zondag over het pad naar de kerk in de oude dorpskern van Kortenhoef.

Wandeling rond de Kortenhoefse Plassen bij kerkepad Oppad

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE