Skip to main content
search
10-15 KMGroene WisselNoord-BrabantWandelen rond Uden

Groene Wissel Uden – Wandelen naar Slabroek

By 12 november 2022No Comments

Birgittinissenklooster, Slabroek en Uden

Groene Wissel Uden

Herdenkingsbos

Groene Wissel Uden

Mellepark

Groene Wissel Uden

Venloop

Groene Wissel Uden

Houtzagerij van Kessel

Groene Wissel Uden

Kabouterpad

Groene Wissel Uden

Vorstenburg

Trappistenklooster - Een goudgele beloning - 12 KM

De wandeling begin zowat bij mijn huis en laat mooi de buurtschappen rond Uden zien. ‘t Loo, Hengstheuvel, Slabroek, vroeger werden ze vlekken genoemd, kleine nederzettingen met wat keuterboertjes. De natuur op Slabroek in de Maashorst is een mooie afwisseling tussen deze buurtschappen. Paarden begrazen de heide en herfstkleuren maken het plaatje nog mooier. Op de route passeer je ook nog het herdenkingsbosje, even de boom van een voetballer uit mijn vroegere voetbalteam water gegeven. #ikvergeethemniet. Op het einde van de wandeling richting Uden kom je nog door het Mellepark en het Bevrijdingspark tot je in het centrum eindigt en op de Markt kunt genieten van de vele horeca. Proost.

Routemaker en bedenker Bart van der Schagt over deze route: ‘Na de bebouwing wandelt u over een enkele landweg en rustige binnendoor-asfaltwegjes door het kleinschalige boerenlandschap naar de bossen van De Maashorst. Voordat u daarin loopt kruist u eerst de A50 middels een breed Ecoduct, een kleine belevenis. Na de bos- en heidewandeling door natuurgebied Slabroekse Bergen kuiert u langs een enkele beek, over landwegen en smalle boerenlandwandelpaadjes naar de rand van Uden vanwaar u langs sportvelden, een kinderboerderij en door een park weer naar het busstation loopt.’

Uden

Al in de eerste eeuwen was er bewoning in de omgeving van Uden. Het dorp ontstaan aan het eind van de 12de eeuw bij het versterkte huis van de heren van Uden, de Vorstenburg. De heerlijkheid Uden behoorde eerst aan het Land van Cuijk en daarna aan het Land van Ravenstein, waardoor het van 1648 tot 1794 een katholieke enclave vormde. Men sprak toen niet over dorpen maar er over vlekken. Rondom het dorp lagen gebieden met mooie namen als Hengstheuvel, Slabroek, Bedaf, De Rakt en Koldert. Na de tweede wereldoorlog werd Uden door de regering aangewezen als groeikern. In Uden waren diverse kloosters en religieuze kloostergemeenschappen. Van elders gevluchte religieuzen stichtten hier nieuwe kloosters, zoals de birgitinessen en de kruisheren. Na brand werd de middeleeuwse kerk in 1886 gesloopt. De nieuwe kerk verrees meer zuidelijk aan de Kerkstraat. Na de aanwijzing als industriekern in 1951 is het dorp sterk uitgegroeid en kreeg het een belangrijke streekfunctie. Van het oorspronkelijke dorpskarakter bleef hierdoor weinig bewaard.

Wijstgronden

Op de Peelrandbreuk zien we een erg nat gebied, de wijstgronden. Het is een opvallende combinatie, hoog en nat, dat alleen onder specifieke omstandigheden voorkomt. Normaal gesproken stroomt grondwater van hoog naar laag maar door een breukvlak wordt dit bemoeilijkt en verschijnt het als kwelwater aan de oppervlakte. Het is een zeldzaam verschijnsel en niet voor niets zijn de wijstgronden uitgeroepen tot het eerste aardkundig monument in Noord-Brabant. In het gebied rond Uden komt de achternaam van der Wijst dan ook veel voor. Stuwen gaan de verdroging tegen en opvallend is de bruinrode kleur van het water in de sloten. Die wordt veroorzaakt doordat het grondwater zeer ijzerrijk is en roestbruin kleurt na contact met zuurstof.

Birgitinessenklooster

Maria Refugie is een klooster van birgittinessen in Uden dat in 1713 werd opgericht door de zusters die afkomstig waren van de abdij van Coudewater bij Rosmalen. Nadat de kruisheren in 1629 uit ‘s-Hertogenbosch waren verdreven, trachtten zij zich te vestigen in Schijndel, maar ook daar werd hun functioneren onmogelijk gemaakt. In 1639 trokken ze daarom naar Uden in het Land van Ravenstein, waar de katholieke godsdienstuitoefening niet belemmerd werd. Van het ommuurde gebouw is vooral de barokke kapel uit 1720 van groot belang. Deze is gerestaureerd en herbergt, naast tal van middeleeuwse beelden, ook een 18e-eeuws altaar en een preekstoel uit dezelfde tijd. In 1973 werd het Museum voor Religieuze Kunst opgericht in enkele vleugels van het klooster, dat overigens nog steeds als zodanig functioneert. Naast een uitgebreide collectie, waarin religieuze kunst vanaf de middeleeuwen tot heden te zien is, zijn er wisselende thematische tentoonstellingen. Daarnaast kan men de kruidentuin bezoeken.

't Loo

Loo is een buurtschap ten noordwesten van Uden. Een loo of lo is een historische benaming in het Nederlandse taalgebied voor een bos. Het gaat dan wel om een specifiek soort bos, namelijk een open loofbosstructuur waarin de mens zijn bestaan vond. Het woord lo of loo is afkomstig van het Germaanse of bosje op hoge zandgrond betekent. Er konden akkertjes in liggen, en ook de nederzetting was niet ver weg. Tevens was het een veeweide. Het onderscheidt zich van andere historische termen voor bos, zoals holt, woud en bussch.

Maashorst

Het natuurgebied De Maashorst is, mede onder invloed van de mensen die hier eeuwenlang woonden en werkten, een zeer gevarieerd gebied geworden. Lang geleden stroomde de rivier de Maas hier. Het water liet grote hoeveelheden grof zand en grind achter. Toen er een aardbeving plaatsvond, werd de bodem omhoog geduwd. Zo’n omhooggeduwd gedeelte wordt ook wel ‘horst’ genoemd. De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied in Brabant dat bestaat uit naaldbossen, heidevelden, stuifduinen, beekdalen en akkers.

Hengstheuvel

Buurtschap Hengstheuvel ligt ten noorden van Uden. Hier ligt nog een een slingerend, oud wegenpatroon. Er staan nog een aantal monumentale woonboerderijen, maar ook houtwallen. Vanaf ongeveer 1200 werd het landschap gevormd met het ‘potstalsysteem’. De boeren verspreidde de opgepotte mest van de dieren in het voorjaar over de akkers. Die akkers lagen dicht bij de boerderijen en deze zijn in het landschap nog te zien. Volgens verhalen was Hengstheuvel ooit een heidense offerplaats.

Bevrijdingspark

Het Bevrijdingspark in Uden is een bestaand park, dat omgevormd is tot stadspark. Er ligt een lange Lindelaan en grote, strak geschoren grasvelden, omzoomd door hagen. Het is een groene oase in de plaats Uden waar wordt gerecreërd, gesport en gewandeld.

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu