Skip to main content
search
10-15 KMGegarandeerd OnregelmatigNoord-BrabantWandelen buiten de binnenstad van Tilburg

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg – Muurbloempjes

Wandelen langs street-art in Tilburg

Piushaven, Rooi Hartenpark en Street Art

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg - Muurbloempjes

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg - Muurbloempjes

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg - Muurbloempjes

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg - Muurbloempjes

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg - Muurbloempjes

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg - Muurbloempjes

De wandeling is geplaatst in de nieuwe wandelgids van Gegarandeerd Onregelmatig Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg. Je maakt Tilburg op een wat andere manier kennen door langs de vele muurschilderingen te wandelen. Van volksbuurt naar volksbuurt met als begin- en eindpunt het Centraal Station. Een verrassend mooie wandeling met prachtige muurschilderingen. De Street Art is op een hele mooie toegepast in het straatbeeld.

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg langs muurbloempjes - Street Art

Street-art is een kunstvorm gerelateerd aan de graffitibeweging. Onder street-art vallen diverse illegaal of legaal aangebrachte kunstuitingen aan de openbare weg die niet onder de pure graffiti vallen en evenmin tot de officiële kunst behoren. Street art komt voor in de vorm van stickers, sjabloondruk en posters, maar ook eigenmachtig geplaatste beelden, muurschilderingen en mobielen vallen hieronder. Het grote verschil tussen graffiti en andere street-art is dat het bij graffiti vaak primair om decoratieve naamtags gaat (en dus om de makers) en dat bij street-art meestal de afbeeldingen en de boodschap erachter belangrijker zijn. Het kwaliteitscriterium voor graffiti is de moeilijkheidsgraad en voor street-art de originaliteit en uitdrukkingskracht. Veel makers van street-art werken anoniem en verspreiden afbeeldingen zonder tekst of signatuur. Het verschijnsel is ontstaan in de jaren ’70 van de twintigste eeuw en werd toen gebruikt om politieke standpunten duidelijk te maken. Later verdween het fenomeen weer naar de achtergrond en het dook pas weer op in de late jaren ’90. Dit keer als een zuivere kunstvorm waarbij de straat, zoals bij het Memory Brick project in Gorinchem, als tentoonstellingsruimte dient.

Tilburg

Het gebied Tilburg is al duizenden jaren oud, maar stadsrechten kreeg Tilburg pas in 1809. De stad is eind 19e eeuw groot geworden door de textielindustrie die zich vestigde tussen de herdgangen. In 1871 telde de stad maar liefst 125 wollenstoffenfabrieken. Tilburg werd dan ook de wolstad genoemd. Eind 19e eeuw werden er tal van herenhuizen gebouwd die nog steeds in de stad te vinden zijn. Aldus ontstond geleidelijk aan een stadsstructuur met winkels en arbeiderswoningen. Gedurende de jaren 60 van de 20e eeuw verdween de textielindustrie. Veel historisch erfgoed werd gesloopt en de zogeheten Cityring om de binnenstad werd aangelegd waardoor de toenmalige burgemeester Cees Becht, verantwoordelijk voor deze plannen, de bijnaam Cees de Sloper kreeg. Vanaf de jaren 80 van de 20e eeuw vond verdere inbreiding plaats, waarbij meer respect voor het aanwezige erfgoed werd getoond. In Tilburg is vanaf 1993 een duidelijk hoogbouwbeleid ontwikkeld. Daaruit zijn drie hoge gebouwen voortgekomen die naar Nederlandse begrippen als wolkenkrabbers kunnen worden beschouwd, te weten het hoofdkantoor van Interpolis, de Westpoint-woontoren en de StadsHeer.

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg langs muurbloempjes - Street Art

Octopus

De octopus heeft kookgerei vast, dit is een verwijzing naar de horeca bij de Piushaven te vinden is. Hij werk is gemaakt door Erik Veldmeijer.

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg langs muurbloempjes - Street Art

Rooi Hartenpark

Aan de Bredaseweg staat een klooster dat ooit aan de Missionarissen van het Heilig Hart toebehoorde. De missionarissen hadden een rood hart op hun habijt, vandaar de naam ‘rooi harten’. Het klooster en het bijbehorende terrein werden rond 2010 verkocht. Het klooster werd verbouwd. Op het kloosterterrein zijn eengezinswoningen gebouwd. De kloostermuren, de begraafplaats voor de paters, de werkplaatsen en enkele oude monumentale bomen zijn behouden. De bewoners van de verbouwde werkplaatsen hebben zelf bepaald hoe hun woningen eruit moesten komen te zien.

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg langs muurbloempjes - Street Art

Tilburg 013

Je ziet op dit werk de iconen van Tilburg zoals het hoge Westpoint gebouw, de uitkijktoren, de Universiteit het Spoorpark.

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg langs muurbloempjes - Street Art

Wijnschenker

Je ziet op deze muurschildering een kleuter op een hele hoge stoel, die een fles wijn naar beneden op de grond schenkt. Het is gemaakt door Collectief TecKeL en verwijst naar de wijnkelders die hier vroeger waren.

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg langs muurbloempjes - Street Art

Piushaven

De Piushaven is een gegraven haven in Tilburg aan het Wilhelminakanaal uit het begin van de twintigste eeuw welke sinds 2002 in gebruik is als museumhaven. Het is de grootste stadshaven van Brabant. De omringende bebouwing wordt in een versneld tempo geschikt gemaakt voor horeca en wonen. Ooit was het een industriehaven tussen bedrijfspanden, vanaf 2012 heeft zich rond de Piushaven een stedelijk gebied ontwikkeld met verschillende luxe appartementencomplexen (gebouwd in de periode 2012-2019), waar wonen, werken, uitgaan en watersport samengaan.

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg langs muurbloempjes - Street Art

Textielplein

Tilburg is een textielstad en het werk vind je op het Textielplein. Het is gemaakt door Joep van Gassel. Hij maakte dit textielpatroon geïnspireerd door de bloemen en planten die werden gebruikt voor het pigment voor het kleuren van  textiel.

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg langs muurbloempjes - Street Art

Lachend Huis

Het werk is van ‘Jan is de Man’ en omvat een paar ogen en een ‘kreukel’ op de zijgevel. Hierdoor lijkt het alsof het huis tot leven is gekomen.

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg langs muurbloempjes - Street Art

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu