10-15 KMNoord-BrabantOntworpen routesTrage tochten

Trage Tocht Vredepeel – Wandelen door de Ballonzuilbossen (Ontwerproute)

Door 23 januari 2022 februari 6th, 2022 Geen berichten

Wandelen door de Ballonzuilbossen

Vredepeel, Zwartwater en de Ballonzuilbossen

Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel
Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel
Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel
Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel bij het Afleidingskanaal
Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel
Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel bij Zwartwater

De ontwerproute start in het stille en kleine Vredepeel midden in de Peel. Uitgestrekte akker- en weilandcomplexen overheersen hier in het landschap. Uitzonderingen vlakbij Vredepeel zijn de natuurgebieden Zwartwater en de Ballonzuilbossen. Zwartwater is een bos- en heidegebied waar bomen op de woeste gronden zijn geplant maar waar door de arme grond zelfs bomen niet groeiden. Gevolg is nu dat er nog prachtige heidevelden te zien zijn. Langs het Afleidingskanaal en lange eikenlanen kom je in de Ballonzuilbossen met knusse paadjes maar ook kaarsrechte lange lanen. Een korte stop bij het monument dat herinnert aan de landing van een luchtballon uit Parijs in 1896 laat je het eerste luchtvaartmonument van Nederland zien. Door uitgestrekte bossen en een oude verhoogde historische weg in het buurtschap Daland keer je terug in de Ballonzuilbossen waar helaas een megabedrijf voor varkens en kippen een minder leuk einde aan de wandeling geeft. In het veld zijn alternatieven bekeken en mogelijk dat dit leidt tot een wandeling die wel de moeite waard is. Het alternatief zou richting Merselo en de Vliegveldbossen kunnen leiden. Later meer ….

Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel

De wandeling verrast verder wel in het verder lege Peelgebied door de mooie combinatie van weidsheid van akker- en weilandcomplexen en de beslotenheid van paden en lanen in de bossen. Er heerst een en al stilte in het gebied, dat overigens op weekdagen anders zal zijn door de aanwezigheid van vliegbasis Vredepeel vlakbij de wandelroute. De overwegend aangelegde bossen op de woeste gronden zijn echter zeker de moeite waard voor een mooie wandeling.

Vredepeel

Het kleine ontginningsdorp in de Limburgse gemeente Venray ligt aan de grens met Noord-Brabant en heeft maar iets meer dan 200 inwoners. De naam van het dorp verwijst naar het gebied Vredepeel, wat slaat op de bemiddeling van koning Frederik Willem I van Pruisen om eens en voor altijd de grens vast te stellen tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het toen onder Pruisisch gezag staande Overkwartier van Gelre. Hiertoe werd in 1716 de Vredepaal op het knikpunt van de grenzen geplaatst. Hoewel er overeenstemming bestond tussen de Republiek en Pruisen, hadden de Brabanders, die kilometers brede strook gebied aan hun Overgelderse buren kwijtraakten er bepaald weinig vrede mee. Het plaatsen van de nieuwe palen ging daarom gepaard met veel militair vertoon. Het gebied zuidelijk en oostelijk van de Vredepaal stond daardoor merkwaardig genoeg bekend als de Twist. Nog altijd liggen hier naast elkaar de Twistweg en de Vredeweg. Vooral ten noordwesten van Vredepeel ligt een zeer grootschalig landbouwgebied, ontgonnen in de tweede helft van de 20e eeuw.

Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel
Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel bij de Maria Koningin van de Vredekerk

Zwartwater

Het betreft een jong naaldbos en ligt op droge zandgrond. Het is een restant van de Peel wat vroeger 50 km groot was en in 1900 heeft men hier een dennenbos aangelegd. Het bestaat voornamelijk uit grove den, Corsicaanse den en Oostenrijkse den. Het oostelijk deel van dit gebied is natuurterrein, er is daar een heidegebied en in het bos zijn ook enkele vennetjes en open plekken. Gedurende de jaren ’80 van de 20e eeuw zijn veel dennen omgehakt en daarna werd herplant met zomereik, grove den en ruwe berk. Ook is er veel geplagd en er wordt begraasd.

Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel bij Zwartwater
Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel bij Zwartwater

Afleidingskanaal

Het Afleidingskanaal is een kanaal dat het Defensiekanaal verbindt met de Maas. Deze waterloop is grotendeels door de mens gegraven, maar sommige delen van het traject vormen de beddingen van een vroegere beek.

Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel bij het Afleidingskanaal
Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel bij het Afleidingskanaal

Ballonzuilbossen

De Ballonzuilbossen is een bosgebied tussen Merselo en Overloon van 266 ha grootte en is eigendom van de gemeente Venray. Het gebied bestaat uit gemengd naald- en loofbos en wordt aan de noordzijde begrensd en doorsneden door het Afleidingskanaal. Deze bossen komen aan hun merkwaardige naam door de aanwezigheid van de zogenaamde Ballonzuil. Deze werd onthuld op 18 januari 1896 naar aanleiding van het feit dat 25 jaar daarvoor een Franse luchtballon in Merselo was geland. Dit oudste luchtvaartmonument van Nederland werd in 2008 en 2009 gerestaureerd. In het bos bevindt zich ook een visvijver.

Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel in de Ballonzuilbossen

Monument

Op 18 januari 1871 landde een (helium)ballon op de heidevelden ten noorden van Merselo, die was opgestegen in Parijs. Parijs werd toen belegerd door de Pruisische troepen en was afgesloten van de buitenwereld. Middels het oplaten van luchtballonnen kon contact worden gehouden met het niet-bezette gedeelte van Frankrijk. Een van deze ballonnen kwam echter in een hogere luchtlaag terecht en dreef daardoor noordoostelijk in de richting van Nederland. Aan boord bevond zich, naast de driekoppige bemanning, geheime correspondentie voor de Franse regering, die naar Bordeaux was gevlucht. Verder 150 kilo brieven en pakketten, 3 postduiven en 4 flessen wijn. De landing in Merselo was een grote bezienswaardigheid, de bewoners hadden nog nooit zo’n groot gevaarte gezien.

Wandeling over conceptroute Trage Tocht Vredepeel bij het luchtvaartmonument in de Ballonzuilbossen

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Definitief ontwerp via Testrik en Vliegveldbossen

Door de aanwezigheid van een megavarkensbedrijf in het eerste ontwerp is gezocht naar een alternatief. Dit nieuwe ontwerp gaat via de boscomplexen Testrik en Vliegveldbossen naar Vredepeel. Het is veel rustiger en landschappelijk mooier met heel veel onverhard.

Trage Tocht Vredepeel met zicht bij de steen in Vredepeel

Testrik

Het bos van de Testrik is ongeveer 100 jaar oud. Het werd met kruiwagen en schop aangelegd rond 1907 om de woeste gronden van de Peel nuttig te maken. Akkerbouw was niet mogelijk, daarvoor was de grond te arm. Daarom legde men ‘bos-akkers’ aan: lange, rechte rijen bomen van dezelfde soort, die eens in de zoveel jaar ‘geoogst’ werden. Tegenwoordig wordt het bos zo beheerd, dat ook dieren, planten en recreanten er graag komen: er mogen meer soorten groeien en het mag ruig door elkaar.

Trage Tocht Vredepeel met zicht in de Testrik

Vliegveldbossen

De Vliegveldbossen vormen, samen met Testrik en Kempkesberg, een bosgebied van 471 ha. De bossen zijn vernoemd naar de Vliegbasis de Peel, ten oosten en ten zuiden waarvan deze bossen liggen. De bossen bestaan voornamelijk uit naaldhout, maar ook heiderestanten komen voor.

Trage Tocht Vredepeel met zicht in de Vliegveldbossen

Overzichtskaart

Laat een bericht achter