10-15 KMGegarandeerd OnregelmatigNoord-BrabantStadswandelingTrage tochtenWandelingen juni 2020

Trage Tocht Tilburg (Stadse Tocht) – Wandelen in het bos van het liedje van Guus Meeuwis

Door 14 juni 2020 december 21st, 2020 Geen berichten
KIJK ROND BIJ

DE OUDE WARANDE IN TILBURG

Oude Warande, Heidepark en Reeshofbos

HET IS EEN MOOIE GROENE WANDELING DOOR DE STADSBOSSEN AAN DE WESTKANT VAN TILBURG. VANAF STATION TILBURG UNIVERSITEIT LOOP JE DE OUDE WARANDE IN, EEN 18E EEUWS PARK WAT IS AANGELEGD IN BAROKKE STIJL. HET IS EEN VAN DE WEINIGE INTACTE STERRENBOSSEN IN NEDERLAND MET MAAR LIEFST ACHT STERLANEN. IN HET HART VAN HET STERRENBOS LIFT HET PAVILJOEN GROOTE, EEN KUNSTWERK EN HORECA INEEN. HIERNA WANDEL JE DOOR TWEE OUDE LANDGOEDEREN, HEIDEPARK EN VREDELUST. HIER ZIE JE DE TYPISCH ENGELSE LANDSCHAPSSTIJL MET SOLITAIRE BOMEN, BOMENLANEN, SLINGERENDE PADEN, VIJVERS EN HEEL VEEL RODODENDRONS. VERDEROP DOOR HET PARK VAN DE AMARANT ZORGGROEP EN LANGS DE RAND VAN BOSGEBIED DE GAAS WAT OOIT EEN HEIDEVELD WAS. JE WANDELT VERDER NAAR HET REESHOFBOS MET BREDE BOSPADEN EN EEN PAADJE LANGS DE BOSBEEK, DE OUDE LEE.  MET ALS TOETJE HET WANDELBOS, ROND 1917 ONTWORPEN DOOR DE BEKENDE LANDSCHAPSARCHITECT LEONARD SPRINGER, MET MOOIE VIJVERS EN MARKANTE BOMEN.

Dichtbij de bebouwing van Tilburg Universiteit en de enorme wijk de Reeshof ligt veel bosgebied: Wandelbos, Oude Warande en Reeshofbos. Ook het soort bos varieert sterk, van loofbos tot naaldbos met ook zeer bijzondere en oude uitheemse soorten. De stadsbossen hebben een behoorlijke aantrekkingskracht op zondagmorgen op de Tilburgers. Maar er is veel ruimte, een mooi theehuis Grotto als tussenstop en bos, bos en nog eens bos.

Wandeling over Trage Tocht Tilburg in het Wandelbos

Oude Warande

De Oude Warande is een 18e-eeuws park, gelegen ten zuiden van spoorlijn Tilburg-Breda, tussen station Tilburg Universiteit en stadsdeel Reeshof. Het park werd in 1712 aangelegd in opdracht van Willem van Hessen-Kassel en is een van de weinige intacte sterrenbossen in Nederland. Een sterrenbos wordt zo genoemd omdat vanuit een centraal punt een aantal lanen, meestal zes of acht, naar de hoeken en de buitenranden lopen. De Oude Warande heeft acht sterlanen, en langs de randen lopen vier lanen die een vierkant van ongeveer zeventig hectare omsluiten. Het park is in barokke stijl aangelegd, waarbij de ontwerpen van tuinarchitect André le Nôtre als voorbeeld dienden. Dit komt tot uiting in het symmetrische, rechthoekige lanenpatroon vanuit een klein centraal beeldenperk. In de jaren 1980 waren van deze opzet alleen de hoofdlijnen nog te zien. Daarna volgde een bijna twintig jaar durende renovatie die in 2008 gereed kwam. De oude lanen werden hersteld, zieke bomen gerooid, de verzande vijver uitgediept en ‘wilde’ paden verwijderd.

Zoals gebruikelijk bij sterrenbossen was een van de lanen in de Oude Warande een zichtas naar een karakteristiek punt: nu wordt het zicht geblokkeerd door de nabije gebouwen van de Universiteit van Tilburg, maar oorspronkelijk bood de oost-westlaan een doorkijk naar de Heikese kerk, twee kilometer van de warande. De laan staat dan ook bekend als de Torendreef. De hoofdopzet is zo, dat elk van de vier diagonale lanen halverwege nog door een diagonale laan doorsneden wordt. Wie de indeling als een vlakverdeling beschouwt, ziet dus een vierkant park dat in vier kleinere vierkanten (kwadranten) verdeeld is, waarbij door elk vierkant een diagonaal kruis loopt, zodat zestien gelijke driehoeken ontstaan.

Wandeling over Trage Tocht Tilburg bij de Oude Warande

Grotto

De Grotto is een uniek horecapaviljoen in park De Oude Warande. Het pand is een autonoom kunstwerk, maar tevens een ontmoetingsplek. Einde 2007 verleende Fundament de opdracht aan Callum Morton om een paviljoen te ontwerpen voor Barok sterrebos De Oude Warande in Tilburg. Dit paviljoen, Grotto, werd in juni 2009 opgeleverd.

Wandeling over Trage Tocht Tilburg bij de Grotto
Wandeling over Trage Tocht Tilburg bij de Grotto

De Gaas

Bosgebied De Gaas is gelegen aan de westzijde van de gemeente Tilburg, ten zuiden van de spoorlijn en ingeklemd tussen de Bredaseweg en de wijk Witbrant. Het is een 28,2 hectare groot typisch ontginningsbos. De bossen aan de Bredaseweg wanen vroeger helemaal omringd met gaas, daarom werd het door de bevolking ook wel De Gaas genoemd. In de periode eind april tot eind november gaat een kudde schapen helpen bij het onderhoud van heide en grasgebieden.

Wandeling over Trage Tocht Tilburg in het Wandelbos

Reeshofbos

Vlakbij de nieuwbouwwijk de Reeshof strekt het recreatiegebied ‘Reeshofbos’ zich door de wijk. De naam ‘Reeshof’ komt van ‘Rey’s Hof’, een landgoed met hoeve of kasteel dat in het gebied lag. Het is vernoemd naar de eigenaar Charles Rey de Carle (1731-1802), een militair die het gebied kocht ter ontginning. Rond 1920 werd op de Hultense Heide het bos aangeplant dat we nu beter kennen als het Reeshofbos. Het bos werd aangeplant voor de houtproductie. Met name grove den, om de steenkoolmijnen in Limburg te stutten, afgewisseld met beuk, lariks, zomereik en Douglasspar. Midden in het bos Ligt een grote akker van zes hectare groot met een stroompje (de Oude Ley). Dit was vroeger een rivierdalletje met veen genaamd de drassige driehoek, het veen is door boeren uitgestoken waardoor het gebied zichtbaar lager is komen te liggen. De Oude Ley kampt met een groot watertekort en door stuwen aan te leggen, probeert men het water hier vast te houden.

Wandeling over Trage Tocht Tilburg in het Reeshofbos
Wandeling over Trage Tocht Tilburg in het Reeshofbos

Wandelbos

Het Wandelbos is een stadspark in Tilburg West. Het is in of voor 1917 ontworpen door de bekende landschapsarchitect Leonard Springer die in Tilburg ook het Wilhelminapark (1895) en het Leijpark vorm gaf. Het werd als werkverschaffingsproject uitgevoerd onder leiding van de Nederlandsche Heidemaatschappij en in 1920 in gebruik genomen. In 1921 en 1922 werd een tweede fase gerealiseerd, maar volledig klaar was het pas in 1937. Bij de opening kreeg het de naam Stadswandelbos. Evenals het Wilhelminapark heeft het Wandelbos een aantal markante bomen zoals sequoia’s, mammoetbomen, en ook de moerascipressen die opvallend vrij staan, in groepjes van drie in of bij de vijver. In het oog springend is ook de rodondendronvallei met allerlei soorten en bloemkleuren. In de keur van bijzondere planten, onder andere uit Japan en Amerika, is in beide parken de hand van ontwerper Springer te herkennen, evenals aan de hoofdpaden die in elkaar grijpende ruime bogen vormen, om en over de centrale vijver. Beide parken beantwoorden nog steeds aan de ‘romantische, laatnegentiende-eeuwse opzet van Springer’. Het (Wandel)bos wordt genoemd in het liedje ‘Neem je steeds mijn hart weer mee’ van Guus Meeuwis, die in Tilburg studeerde: (…) ‘Ik weet een bankje in het Wandelbos en de wereld staat daar stil.’

Wandeling over Trage Tocht Tilburg in het Wandelbos

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: