Skip to main content
search

Trage Tocht Stevensweert – Wandelen langs indrukwekkende beversporen

Trage Tocht Stevensweert

Struikelstenen

Trage Tocht Stevensweert

Gedichten op landgoed Groote Beek

Trage Tocht Stevensweert

Houtkunstwerken

Trage Tocht Stevensweert

Airbornepad

Trage Tocht Stevensweert

Bed & Breakfast Groote Beek

Trage Tocht Stevensweert

De TUIN

Trage Tocht Stevensweert

De wandeling start in de oude vesting van Stevensweert waarna je in het gebied van de Maasplassen over graspaden en -dijkjes langs jong ooibos loopt. Voorbij de jachthaven van Ohé en Laak leidt een smal paadje naar de hoge oever van de Maas. Met een ruime bocht volg je het struinpad langs de rivier stroomafwaarts, tot voorbij het pontje naar België. Daarna wandel je over onverharde weggetjes naar de indrukwekkende Hompesche Molen en terug naar Stevensweert volgt nog een leuk onverharde paadje door de uiterwaard.

IVN-wandeling Groote Beek Eindhoven

Stevensweert

Stevensweert ligt samen met Ohé en Laak op een eiland dat door twee (voormalige) armen van de rivier de Maas gevormd wordt, het ‘Eiland in de Maas’. De hoofdstroom van de rivier, waaraan Stevensweert ligt, vormt hier de natuurlijke markering van de grens met België en wordt daarom ook wel Grensmaas genoemd. De andere arm is de Oude Maas. Tegenwoordig is dat eiland niet alleen door de Oude Maas, maar ook door het Julianakanaal, min of meer afgesloten van het vasteland, al zijn er bruggen. Ten noorden en ten oosten van Stevensweert zijn er bovendien in de tweede helft van de 20e eeuw plassen ontstaan ten gevolge van grindwinning. Een deel van Stevensweert is een beschermd dorpsgezicht. De vesting is in 1633 – tijdens de Tachtigjarige Oorlog – door de Spanjaarden gesticht. Het stratenplan herinnert aan de tijden van de versterking, als spaken in een wiel lopen de straten naar het middelpunt. De vestingwerken zijn nog in het stratenpatroon van het stadje te herkennen.

IVN-wandeling Groote Beek Eindhoven

Grensmaas

De Grensmaas is het onbevaarbare deel van de Maas vanaf Maastricht en Smeermaas stroomafwaarts, is ongeveer 47 kilometer lang en vormt sinds 1839 de grens tussen België en Nederland. Mede omwille van haar functie als landsgrens bleef de Maas en zijn vallei een natuurrijk gebied: een gevarieerd landschap met een wirwar van oude rivierarmen, oeverwallen, stroomgeulen en grindbanken. Als regenrivier wordt de Grensmaas geregeld bedreigd door overstromingen. De Grensmaas moet de komende jaren een volledig ander uitzicht krijgen door de uitvoering van het ‘Project Grensmaas’ aan de Nederlandse en de Belgische kant: hoogwaterbeveiliging en rivierherstel staan hierbij voorop, die kunnen worden bereikt door een combinatie van ontgrinding en natuurontwikkeling.

IVN-wandeling Groote Beek Eindhoven

Hompesche Molen

De Hompesche Molen is een achttiende eeuwse stellingmolen vlak bij de Maasplassen met een wiekhoogte van bijna 37 meter hoog en daarmee de hoogste van Limburg. Vanaf 1719 was de heerlijkheid Stevensweert in handen van graaf Reinier Vincent van Hompesch. Deze wilde een eigen banmolen, waarin de bewoners van Stevensweert (en het destijds bijbehorende dorp Ohé) verplicht waren hun granen te malen, zodat de graaf een deel van de opbrengsten kon opeisen. Er was reeds een molen aanwezig, maar deze was militair bezit. De nieuwe molen werd tussen 1721 en 1722 gebouwd. De molen telt maar liefst acht verdiepingen, in molentermen zolders genaamd, inclusief het souterrain dat vroeger ook wel als gevangenis werd gebruikt.

IVN-wandeling Groote Beek Eindhoven

Maasplassen

De Maasplassen zijn kunstmatige meren aan de Maas in het Limburgse Maasland. Hun gezamenlijke oppervlakte bedraagt ongeveer 30 km². De Maasplassen zijn grindgaten, ze ontstonden door de winning van grind dat er voorkomt dankzij afzetting door de Maas. Grindwinning aan de Maas begon al in de 19e eeuw, na de Tweede Wereldoorlog begonnen ondernemingen de uiterwaarden grootschalig af te graven. Na 1990 is de grindwinning afgebouwd, al wordt er nog op enkele plaatsen grind gedolven. Hierdoor zijn op het eiland verschillende plassen ontstaan, waaronder de Dilkensplas, de Schroevendaalse plas, de Teggerse plas en het meest recent de Molenplas.

IVN-wandeling Groote Beek Eindhoven
IVN-wandeling Groote Beek Eindhoven

Ohé en Laak

De woonplaats omvat eigenlijk twee afzonderlijke kernen, Ohé en Laak, maar vormen samen van oudsher één gemeenschap. Ohé zou afkomstig zijn van ‘oë, wat een vruchtbaar stuk grond aan een rivier betekent. Laak bestaat geheel uit lintbebouwing, gelegen langs een weg die evenwijdig aan de Maas loopt. Aan de rand van het dorp ligt Kasteel Het Geudje (Limburgs ’t Gäötje (= het goedje)), ook wel Huis Hasselholt genaamd. Het kasteel bestaat uit een tweelaags hoofdgebouw met een lagere uitbouw aan de noordzijde en dit geheel is voorzien van een zadeldak op een netgewelf. Aansluitend op het hoofdgebouw en de uitbouw staat een achthoekige toren met torenspits. Het hoofdgebouw is opgetrokken uit mergelsteen.

IVN-wandeling Groote Beek Eindhoven

Geleenbeek en Molenplas

De Geleenbeek (oorspronkelijk (de) Geleen genoemd) is een beek die onderdeel is van het stroomgebied van de Maas. Via een voormalige oude Maastak stroomde de beek vroeger dan ook als oude Maas ten westen van het ‘Eiland in de Maas’ om ten noorden van de buurtschap Brand bij Stevensweert in de Maas uit te monden. Momenteel stroomt de beek ten noorden van Ohé en Laak via de voormalige grindplassen, waaronder de grote Molenplas, naar de Maas.

IVN-wandeling Groote Beek Eindhoven

Bevers

Tijdens de wandeling zie je langs de grindplassen op meerdere plekken sporen van de bever. Met hun tanden bijten ze complete bomen om. Het is het grootste knaagdier van Europa en een van de grootste knaagdieren ter wereld. Bevers spelen een sleutelrol langs rivieren en beken. Zij nemen het natuurlijke onderhoud van oevers voor hun rekening. Ze kangen complete bomen om, om er van te eten, om er beken mee af te dammen of om burchten mee te bouwen. Zo houden ze de boomgroei in toom, maken ze open plekken waar weer planten en bloemen kunnen groeien en zorgen voor grote hoeveelheden klinkhout, een verzamelnaam voor al het dode hout langs en in de rivier.

IVN-wandeling Groote Beek Eindhoven

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Wandelblog Ambulare

Praktische informatie en waardering

Wandelblog Ambulare verzamelt sinds 2007 wandelingen in binnen- en buitenland van LAW’s, streekpaden en wandelpaden met een bijzonder thema.

15

Kilometer

Variatie

45%

Onverhard

80%

Veiligheid

99%

Een wandeling met verrassende houtkunstwerken in het bos

Henrie van Zoggel

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE