Skip to main content
search

Trage Tocht Schijndel – Wandelen door natte natuurparel Wijboschbroek

Trage Tocht Schijndel

Fort Wijboschbroek

Trage Tocht Schijndel

Schapen bij de Schaapskooi

Trage Tocht Schijndel

Biezenloop

Trage Tocht Schijndel

Wijboschbroek

Trage Tocht Schijndel

Steegsche Loop

Trage Tocht Schijndel

Smaldonken

Trage Tocht Schijndel - 16 KM

De wandeling voert vanaf de Schaapshut door het natte natuurgebied Wijboschbroek. Hier loop je soms door dicht bos, maar ook som met zicht op open land en weilanden met knotwilgen. Over lange lanen, dreven en soms kronkelende paden wandel je door het gebied ten noordoosten van Schijndel. Even later gaat de wandeling verder langs de Biezenloop en kruist later de Steegse Loop die door het gebied stromen. Ten westen van de doorgaande weg van Heeswijk naar Schijndel wordt het landschap gevarieerder met afwisseling tussen bos en boerenland waarna je de wandeling eindigt bij het prachtige cultuurlandschap van Smaldonk. Archeologische vondsten wijzen erop dat zich op deze hooggelegen zandige donk die een ophoging in een voormalig moeras is, zich 4 a 5000 jaar geleden al de eerste landbouwers vestigden. In de loop der eeuwen ontstond hier een kleinschalig boerenlandschap met een netwerk van akkers, weiden, houtwallen, bosjes en zandpaden.

Wandeling over Trage Tocht Schijndel

De wandeling met het aangename gezelschap van Rutger Burgers vandaag was een zoektocht naar de mooiste variant in het van nature natte gebied. Een niet gepland fietspad die op de kaart verkeerd was ingeschat, een toch wat drukkere weg dan verwacht gaven een iets minder mooie rondwandeling dan ik had gepland. Aanvullingen van Rutger en een zoektocht op het eind om vanaf de Schaapskooi door een hopveld te wandelen, bood kansen voor een andere variant. Het resultaat mag er zijn, er wordt nog getwijfeld tussen de korte of langere variant. Mijn voorkeur is duidelijk, de langere variant met een mooie mix van dicht Wijboschbroekbos, half open landschappen bij de Smaldonken, schouwpaden langs de Biezenloop en Steegsche Loop en paden op rand van bos en akker/weiland. Ik ben benieuwd wat routemaker Rutger Burgers voor gaat. Al met al een heerlijke wandeldag in goed gezelschap met een ontdekkingstocht naar de mooiste route.

Schaapskooi Schijndel

Er graasden van oudsher schaapskuddes in het Wijboschbroek. Één van de manieren waarop de boeren een bestaan bij elkaar schraapten was de schapenhouderij. In de loop van de twintigste eeuw verdwenen de kuddes omdat ze niet meer rendabel waren. Bij de Schaapskooi kun je ze nu weer zien, behalve schapen ook een aantal runderen en kippen. Sinds 2013 is de Schaapskooi een erkend educatief centrum van de landelijke Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Er is verder een groenten- en kruidentuin, een boomgaard, bijenkassen en een wilde bloementuin met een vijver.

Wandeling over Trage Tocht Schijndel

Ook is er in het gebied een hopveld aanwezig, mensen uit Schijndel worden dan ook wel ‘Hopbellen’ genoemd. Al in de 14e eeuw stond het dorp bekend om zijn hopteelt. De bloemen van deze klimplant, de hopbellen, worden gebruikt bij het brouwen van bier. Ooit was dit gebied een centrum voor de teelt van hop ten behoeve van de bierbrouwerijen in ’s-Hertogenbosch die in de Middeleeuwen maar liefst 135 brouwerijtjes telde. De herders van de Schaapskooi kun je in het Wijboschbroek en in de Smaldonk tegenkomen met hun schaapskudde. Naast de zorg voor de kudde en de begrazing van het Wijboschbroek en de Smaldonk, zijn zij ook bezig met het trainen van de honden en geven ze regelmatig demonstraties schapen drijven.

Wandeling over Trage Tocht Schijndel bok hopveld

Ben Peterspad

De Smaldonk was een van de favoriete plekken van heem- en natuuronderzoeker Ben Peters, naar wie het pad dat door het gebied loopt genoemd is. Peters was actief bij verschillende verenigingen. Hij bracht de Schijndelse flora in kaart en schreef het boek ‘Schijndel in het groen’. Maar hij was ook prominent lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, de Heemkundekring en het Natuur- en Milieucentrum (NMC) en hield hij zich bezig met de historie van Schijndel. Hij struinde graag in Smaldonk rond en deed er veel natuuronderzoek. Hij werd geprezen in zijn contacten en onderhandeling met de boeren en mocht over het grondgebied van de boeren lopen wanneer hij bezig was met zijn levenswerk, het inventariseren van de Schijndelse flora.

Wandeling over ommetje Smaldonk bij Schijndel

Wijboschbroek

Oorspronkelijk waren hier moerasbossen maar die zijn al eeuwen geleden gerooid om plaats te maken voor landbouwgrond. Het Wijboschbroek is ontstaan als ontginning van een oorspronkelijk broeklandschap ten oosten van het gehucht Wijbosch. Waar ‘broek’ in de naam voorkomt is het meestal van nature nat. Het noordwestelijke deel van het lemige broekland was al in de achttiende eeuw beplant met bos, maar het grootste deel van het Wijboschbroek bestond uit een open drassig broekland. Rond 1750 werden delen van het broeklandschap op grote schaal rationeel verkaveld en aangeplant met populieren en het vormt dan ook het middelpunt van het populierenlandschap.

Wandeling over Trage Tocht Schijndel

Biezenloop

De Biezenloop is een beek en een zijtak van rivier de Aa en is in het verleden meerdere malen verlegd is geweest. Het heeft de functie van ecologische verbindingszone waardoor de oevers minder steil zijn gemaakt. Doel is om de beek weer tot een geschikt woongebied te maken voor watervogels en soorten als de pad en levendbarende hagedis.

Wandeling over Trage Tocht Schijndel bij de Biezenloop
Wandeling over Trage Tocht Schijndel bij de Biezenloop

Steegse Loop

De Steegse loop is ooit gegraven om het gebied droger te maken. Nu gebeurt weer het omgekeerde en wordt het water vastgehouden om te voorkomen dat het gebied rond het Wijboschbroek verdroogt. Zo worden waardevolle planten behouden.

Wandeling over Trage Tocht Schijndel

De Smaldonken

De Smaldonken is een kleinschalig cultuurlandschap ten noordoosten van de kom van Schijndel dat mede is ontstaan onder invloed van het pootrecht. Dit is het recht dat grondeigenaren bezitten om bomen te planten langs de openbare wegen die hun gebied begrenzen. Zo ontstonden populierenlanen. Hierdoor werden ruilverkavelingen tegengegaan, aangezien de eigenaren daardoor hun pootrechten beperkt zagen. Dit is in het gebied De Smaldonken gebeurd in 1952. Tegenwoordig is De Smaldonken een afwisselend gebied met populierenaanplant, nieuw aangeplante gemengde bosjes, akkers en weilanden waarop diverse schaapskudden en ook runderen grazen, en het kinderbos, een bos van Essen en Eiken, aangelegd in 2000, met voor elk geboren kind een boom.

Wandeling over Trage Tocht Schijndel

Het ommetje Smaldonk is officieel op 15 juni 2007 geopend als het eerste project ‘Ommetjes in de Meijerij’. Het project is door de Brabantse Milieufederatie gestart in samenwerking met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap, de Dienst Landelijk Gebied en vijf gemeenten waaronder Schijndel. Het heeft niet voor niets op 22 maart 2007 de 2e prijs gewonnen van de Brabantse inzendingen van de wedstrijd ‘Win je eigen Ommetje’. Het ommetje levert prachtige doorkijkjes en de mooiste onverharde en kronkelende paadjes op.

Wandeling over Trage Tocht Schijndel

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Een wandeling deels door oud cultuurlandschap De Smaldonken.

Henrie van ZoggelWandelblog Ambulare

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE