10-15 KMNoord-HollandTrage tochten

Trage Tocht IJmuiden – Wandelen door Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Trage Tocht IJmuiden

Begraafplaats Duinhof

Trage Tocht IJmuiden

Duin en Kruidberg

Trage Tocht IJmuiden

Duinen

Trage Tocht IJmuiden

Gracht Atlantikwall

Trage Tocht IJmuiden

Heerenduinen

Trage Tocht IJmuiden

Zuidervlak

Heerenduinen, Hubertuspad en Kennemermeer

Bedenker en maker van deze Trage Tocht Rutger Burgers: ‘In dit wat minder bekende deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland kun je genieten van een op en top duinlandschap. Trage Tocht IJmuiden is één grote brok natuur, maar bedenk wel dat de menselijke bedrijvigheid nooit ver weg is. Zo nu en dan valt het oogop de flats aan de rand van de stad, op kolossale zeeschepen in de haven en op de pijpen van de hoogovens. Juist de contrasten maken deze wandeling zo leuk. We beginnen de tocht op het Zeewijkplein en klimmen pal achter het winkelcentrum een hoog duin op. Na dit voorproefje steken we de Heerenduinweg over en betreden we het Nationaal Park via een achteringang. Het eerste deel gaat door gemengd binnenduinbos. Onderweg in de Heerenduinen zien we resten uit de oorlogstijd: een paar betonnen bunkertjes en een brede gracht. De tankgracht moest het oprukken van de vijand bemoeilijken. Een pareltje in de route is het smalle pad door de Hubertusvallei. Je struint en slingert door deze brede vallei achter de zeereep. Twee kilometer strand is net genoeg om de zee te beleven, daarna steken we door naar het Kennemermeer. Deze afgesnoerde strandvlakte heeft zich ontwikkeld tot een mooie duinvallei, waar dankzij het kalkrijke kwelwater orchideeën en unieke plantjes als parnassia kunnen groeien. Even later sta je bovenop de zeereep tussen een rijtje Duitse bunkers. Neem op deze plek even de tijd om het bizarre uitzicht op je in te laten werken en wandel dan over exclusieve duinpaadjes terug naar het Zeewijkplein. ‘

Wandeling over Trage Tocht IJmuiden in de Kennemerduinen

De wandeling omvat duin en bos, en duin en bos, een beetje Noordzee en nog meer duin en bos. Maar wat een rust in dit gedeelte van de Kennemerduinen. Soms wat nat door de hevige regenval en licht glooiend door de duinen loop je richting de Noordzee. In de verte de pier van IJmuiden en nog verder de schoorstenen van wat eerst de Hoogovens waren. De contrasten zijn groot maar overwegend door een rustig gebied loop je verder langs de resten van de Atlantikwall, de imposante bouwwerken die de Duitsers hier hebben aangelegd. (Door cameraproblemen ontbreken van een aantal kilometers bijpassende foto’s).

IJmuiden

De havenstad IJmuiden is een havenstad waar het Noordzeekanaal via de sluizen met de Noordzee is verbonden. Het is de grootste vissershaven van Nederland en al in 1848, lang voor het graven van het Noordzeekanaal, publiceerde de journalist Simon Vissering een artikel waarin hij een bootreis van Amsterdam naar ‘IJ-muiden’ (= mond van het IJ) beschreef. Nadat het kanaal in 1876 voltooid was, werd de nieuwe plaats die toen ontstond, als eerbetoon aan hem IJmuiden genoemd.

Wandeling over Trage Tocht IJmuiden in de Kennemerduinen

Nationaal Park Kennemerduinen

Het natuurgebied tussen IJmuiden en Zandvoort heeft in 1995 de status Nationaal Park gekregen. Het park bestaat uit de Kennemerduinen, landgoederen als Duin en Kruidberg en Midden-Herenduin en brede stranden. De Cruytbergh was ooit jachtverblijf van stadhouder Willem III. Het is een kleinere versie van ’t Loo. Het kasteelachtige hoofdgebouw uit 1906 is nu in gebruik als hotel en restauranten de tuin is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Sinds 2005 wordt vrijwel het hele Nationaal Park begraasd door Schotse hooglanders, konikpaarden en shetlandpony’s.

Wandeling over Trage Tocht IJmuiden in de Kennemerduinen

Heerenduinen

Oude duin-eikenbossen zijn zeldzaam, maar niet In Heerenduinen kun je de zeldame duin-eikenbossen bewonderen. Het zijn eikenbossen die leven op de zandige, voedselarme grond van oude duinen. Ze vallen op door hun grillige vormen van stammen en takken.

Wandeling over Trage Tocht IJmuiden in de Kennemerduinen
Wandeling over Trage Tocht IJmuiden in de Kennemerduinen

Duin- en Kruidberg

Op het landgoed bevindt zich het monumentale landhuis Duin en Kruidberg dat in gebruik is als hotel, en het landhuis Kennemergaarde. Het landgoed is ontstaan door samenvoeging van de landgoederen Duin en Berg en De Kruidberg. Stadhouder en koning Willem III kocht in 1682 het Landgoed Kruidberg van Sophia Trip en Daniël Jean Bernard. Bernard had zijn aandeel gekocht van Balthasar Coymans, haar zwager. Het landgoed kreeg al snel ‘t Princenbosch als bijnaam. De prins gebruikte het landgoed als jachtverblijf en als kleinere versie van paleis Het Loo. De imposante kastanje- en beukenlanen verklappen de historie van Duin en Kruidberg en in 1981 werd het natuurgebied eigendom van Natuurmonumenten.

Wandeling over Trage Tocht IJmuiden in de Kennemerduinen

Zuidervlak

Richting zee liggen de jongste buitenduinen met daartussen de vochtige valleien van het Zuidervlak. Sinds de staking van de waterwinning in 2002 ontwikkelen zich hier kleurige vochtige veldjes met de parnassia en orchideeën. Door vernatting, verstuiving en lichte begrazing ontstaat het droomlandschap van Jac. P. Thijsse die het alsvolgt omschreef: ‘Nog meer geuren! Want nu zijn we in de zeereep bij de Orchideeën: witte en roode. De witte met hun groote lippen en de spitse buitenwaarts omgebogen bladeren zijn alle moerasstandelkruid of epipactes: een plant die bij duizenden op de natte plekjes groeit. Ge moet even zoo’n bloempje plukken en goed bekijken, dan zult ge zien dat het niet minder mooi en grillig van vorm is, als de dure orchideeënbloemen, die uitgestald staan in de bloemenwinkels.’

Wandeling over Trage Tocht IJmuiden in de Kennemerduinen

Kennemermeer

Het Kennemermeer is een kunstmatig meer dat ontstond na uitgravingen voor de aanleg van een duinenrij langs de vloedlijn ter bescherming van het natuurgebied de Kennemerduinen. Na verlenging van de pieren van het Noordzeekanaal in de jaren ’60 ontstond een 250 ha grote zandvlakte ten zuiden van de pieren. De gemeente Velsen bouwde hier later onder meer een jachthaven, hotels en legde een boulevard aan. Ter compensatie van dit natuurverlies werden een slufter en een duinenrij gecreëerd. Het benodigde zand voor deze duinenrij kwam uit een zuigput in het natuurgebied waardoor dit meer ontstond.

Wandeling over Trage Tocht IJmuiden in de Kennemerduinen

Atlantikwall

De Atlantikwall was een meer dan 5.000 kilometer lange verdedigingslinie, die Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog langs de westkust van de bezette gebieden in West-Europa heeft aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie. De Atlantikwall liep van Noorwegen, via Denemarken, Duitsland, Nederland en België naar Frankrijk tot aan de grens met Spanje. De verdedigingslinie, die overigens nooit geheel werd voltooid, bestond uit bunkers, kanonnen en mijnenvelden. Een belangrijke locatie hierin was Festung IJmuiden met in het achterland de haven van Amsterdam met een groot aantal bunkers, mijnenvelden en versperringen. In de voormalige Festung IJmuiden is het Bunker Museum IJmuiden te bezoeken. Het museum is in een zevental personeelsonderkomens van de kustbatterij Heerenduin gevestigd. Inmiddels is de vuurleidingpost type M178 aan het museum toegevoegd. De museumbunkers zijn met elkaar verbonden via een loopgravenstelsel en ook liggen er nog oude tankgrachten.

Wandeling over Trage Tocht IJmuiden bij de Atlantlikwall in de Kennemerduinen
Wandeling over Trage Tocht IJmuiden in de Kennemerduinen

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Een wandeling met zicht op zowel duinen als economische bedrijvigheid.

Henrie van ZoggelWandelblog Ambulare

Laat een bericht achter