Skip to main content
search

Roots Natuurpad – Rolde-Zuidlaren – Wandelen door Nationaal Park Drentsche Aa

By 13 november 2023november 15th, 202310-15 KM, Drenthe, Roots Natuurpad

Nationaal Park Drentsche Aa, Gasterse Duinen en het Balloërveld

Roots Natuurpad – Rolde-Zuidlaren

 

Kenmerken

Lengte: 15 kilometer

Startpunt: Grote Brink in Rolde

Eindpunt: P en R Westlaren

Landschap: Heide, beken en beekdallandschap

Vanaf Zuidlaren wandel je door de Drentsche Aa en via Gasterse Duinen en het Balloërveld naar Rolde. Onderweg zie je weidebeekjuffers en op het Balloërveld loopt een grote kudde Drentse heideschapen.

Wandeling over het Roots Natuurpad van Rolde naar Zuidlaren op het Balloërveld

Vanuit Rolde loop je al snel over landwegen naar het Balloërveld, en wat een ervaring is dit om hier te lopen. Een weids uitzicht zover het oog reikt met zandwegen die er al honderden jaren liggen. Naast je uitgestrekte heidevelden, grazende paarden en restanten van relicten uit de prehistorie, stenen die op mysterieuze wijzen zijn gegroepeerd. Hierna volgen al snel de Gasterse Duinen, de hoogteverschillen nemen toe en over de toppen van de duinen kronkelt het pad naar het noorden. Het is wachten op het beekdal van de Drentsche Aa, een uniek gebied in Nederland. Door de hevige regenval is het nat maar hierdoor zijn er vele water- en weidevogels die hier fourageren. De beek kronkelt door het landschap, soms sterk meanderend. Op de bruggetjes is het uitzicht fenomenaal en met recht is dit gebied bestempeld als Nationaal Park. Via de flanken van Schipborg loop je naar het eindpunt met links zicht op het natte beekdal. De etappe vormt voor mij een van de hoogtepunten van het Roots Natuurpad, vol afwisseling en landschappen om in te lijsten.

Balloërveld

Het heideveld ligt op een hooggelegen plateau tussen de dalen van het Looner Diep en het Rolderdiep. Bijzonder is dat de heide als onderdeel van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentse Aa samen met de omringende beekdalen als reservaat kan worden beheerd. De heide wordt spaarzaam afgewisseld met veenmeertjes, wat plukjes dennenbos en enkele kleine zandverstuivingen. De Herders van Balloo beweiden in opdracht van Staatsbosbeheer het Balloërveld. Het veld wordt doorkruist met een netwerk van zandwegen en karrensporen die deels nog dateren van voor de middeleeuwen. In de 20e eeuw is het terrein geruime tijd door het Ministerie van Defensie beheerd en gebruikt voor legeroefeningen. Enkele loopgraven herinneren nog aan die periode.

Wandeling over het Roots Natuurpad van Rolde naar Zuidlaren op het Balloërveld
Wandeling over het Roots Natuurpad van Rolde naar Zuidlaren op het Balloërveld

Gasterse Duinen

De Gasterse Duinen bestaat uit een golvend heidelandschap. Forse stuifduinen en schilderachtige vennen bepalen voor een groot deel het aanzicht van het terrein. Het terrein ligt ten noorden van Gasteren en je vindt er een hunebed, grafheuvel en Middeleeuwse karrensporen. Het hele jaar door worden de Gasterse Duinen begraasd door een twintigtal Schoonebeker heideschapen, de laatste jaren geholpen door een stuk of wat Schotse hooglanders. Het pijpenstrootje dat indertijd vrijwel de hele Gasterse Duinen bedekte, is langzamerhand behoorlijk op zijn retour en de duinen zijn weer met prachtige heide bedekt.

Wandeling over het Roots Natuurpad van Rolde naar Zuidlaren bij de Gasterse Duinen

Nationaal Park Drentsche Aa

Het landschap rond de Drentsche Aa ontstond tijdens de ijstijden, vele duizenden jaren geleden. De beekjes ontstonden bij de afvoer van heel veel smeltwater. De Drentsche Aa is één van de weinige beekstelsels in ons land dat nauwelijks door de mens is aangetast. Waar andere beken in de loop der tijd zijn rechtgetrokken, meandert de Drentsche Aa over een afstand van 28 kilometer nog steeds door het landschap. Zo bleven van de eeuwenoude landschapsindeling ook veel karakteristieke houtwallen op de essen bewaard. Enkele heidevelden, waaronder het voormalig militair oefenterrein Balloërveld, bleven gespaard van ontginning als landbouwgrond of bebossing, zoals elders in Drenthe veel gebeurd is. Het landschap rond de beek wordt opgesierd met schilderachtige esdorpen met hun Saksische boerderijen.

Wandeling over het Roots Natuurpad van Rolde naar Zuidlaren bij de Drentsche Aa

Schipborgs Diep

Het Schipborgs Diep is onderdeel van de Drentsche Aa, is een beek die door de provincies Groningen en Drenthe stroomt. Deze wordt beschouwd als de enige Nederlandse beek van enige omvang die (grotendeels) zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden. In de Middeleeuwen voeren hier de schepen van de stad Groningen naar Drenthe. Het Schipborgsche Diep stroomt, vanaf de plek waar het Anlooërdiepje in het Oudemolensche Diep uitkomt, naar het noorden in een grillig meanderend patroon. Bij Schipborg ontstond een voorde in het Schipborgsche Diep, die belangrijk wasvoor de verbindingen in Drenthe. Gecombineerd met de scheepvaart was Schipborg aan de Schipborg Diep dus een belangrijk verkeersknooppunt. 

Wandeling over het Roots Natuurpad van Rolde naar Zuidlaren bij de Drentsche Aa

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE