0-5 KMNoord-BrabantWandelen rond UdenWandelspecials Nederland

Rondje de Vilt – Oeffelt – Langs oude Maasarm

Door 12 april 2020 april 19th, 2020 Geen berichten
KIJK ROND BIJ

DE VILT BIJ OEFFELT

Oeffelt, de Vilt en het Duits Lijntje

DE VILT IS EEN OUDE MEANDER VAN DE MAAS. DAARVAN WERD ZE 12.000 JAAR GELEDEN LANGS NATUURLIJKE WEG AFGESNEDEN. LANGZAAM VULDE DE MAASARM MET VEEN, DAT DOOR DE MENS WERD WEGGEGRAVEN. IN 1920 WAS AL HET VEEN OP EN LAG ER EEN GROTE PLAS DIE LATER OPGEVULD WERD MET MESTSTOFFEN. NA EEN HERSTEL VAN WATERSCHAP AA EN MAAS IS NU EEN PRACHTIG NATUURPARELTJE ONTSTAAN.

De Vilt

De Vilt is een natuurgebied dat zich bevindt tussen Oeffelt en Beugen. Het heeft een oppervlakte van 154 ha en is in het bezit van de Stichting Brabants Landschap. Het gebied omvat een oude Maasbocht die in de eeuwen tussen 1000 v.Chr. en 9000 v. Chr. afgesneden raakte van de stroom en als zodanig uniek is in Noord-Brabant. Andere Maasbochten zijn immers, in de 20e eeuw, langs kunstmatige weg afgesneden. Tegenwoordig zijn er twee waterpartijen : de Kleine Vilt en de Grote Vilt, ook Oeffeltse respectievelijk Beugense Vilt (of kortweg De Vilt) genaamd. Deze wateren werden gevoed door kwel. Het open water is omringd door broekbos en cultuurland, waarbij houtwallen voor de afscheiding tussen de percelen zorgen. De Kleine Vilt is overigens langs kunstmatige weg ontstaan, namelijk als een kleiwinningsput voor een steenfabriek die hier in de eerste helft van de 20e eeuw is opgericht. Aangezien zich in het gebied een veenmoeras vormde besloot men omstreeks 1850 tot vervening over te gaan. Men legde een dam door De Vilt, die de Moerbaan werd genoemd en diende om de moer af te voeren. In 1920 was al het veen afgegraven.

Wandelen in een rondje de Vilt bij Oeffelt

Duits Lijntje

De spoorlijn Boxtel – Wesel, ook wel het Duits lijntje genoemd (in Duitsland: Boxteler Bahn), is een voormalige spoorlijn van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De lijn verbond het Duitse Wesel met het Nederlandse Boxtel via Goch, Gennep, Uden, Veghel en Schijndel. In de jaren 1960 en jaren 1970 werd in fasen het Duitse gedeelte gesloten en opgebroken. Daarvóór was het gedeelte tussen Xanten en Uedem in de Tweede Wereldoorlog al zo vaak door sabotage beschadigd dat dit niet meer werd hersteld. Op het tracé tussen Goch en Uedem werd een verkeersweg aangelegd. In 1950 beëindigde de NS het laatste stukje personenverkeer op de lijn Boxtel-Uden. In 1972 werd het goederenvervoer op het stuk Mill – Gennep beëindigd. Intussen had men bij Gennep naast de spoorbrug een verkeersbrug aangelegd. De laatste trein is de zogenaamde leutexpres tijdens het carnaval van 1971, waarna de spoorbrug ontmanteld werd. Op 1 mei 1982 werd nabij het voormalige station van Gennep een spoorwegmonument onthuld, Loc 94, een gerestaureerde Pruisische stoomlocomotief uit 1924. In 1978 verdween ook het goederenvervoer tussen Uden en Mill en in 1983 tussen Veghel en Uden, waarna de sporen werden opgebroken.

Wandelen in een rondje de Vilt bij Oeffelt

Oeffeltse Raam

De Oeffeltse Raam is een beek die een lengte heeft van 17,5 km en ontspringt aan de noordkant van de Overloonsche Duinen, een dekzandrug die enkele meters hoger ligt dan de gebieden ten noorden ervan. Van hier uit stroomt het water in noordwestelijke richting, parallel aan de Maas. Grote delen van de beek zijn gekanaliseerd. De beek stroomt door het Brestbosch bij Boxmeer, waarna de Oploose Molenbeek erin uit komt. Vervolgens loopt de beek door het natuurgebied Het Vilt, een voormalige Maasarm. De beek loopt langs Oeffelt en komt ten noorden van deze plaats, tegenover Milsbeek, uit in de Maas. Tot 1985 was de bovenloop van de Oeffeltse Raam sterk vervuild. Daarna zijn zuiveringsinstallaties gebouwd, zodat het water weer goed van kwaliteit werd. Men is doende om de hele loop van de beek zodanig te verbeteren dat het een Ecologische Verbindingszone wordt.

Wandelen in een rondje de Vilt bij Oeffelt

Steenfabriek Oeffelt

Op 23 april 1898 komt er verandering in. Het dorp krijgt een heuse fabriek. Burgemeester Martinus Haerkens en wethouder Johannes Haerkens ontvangen op het raadhuis Johannes Boterman uit Gilze. Eigenaar van een bloeiende steenfabriek in zijn woonplaats. Hij wil in Oeffelt een tweede vestiging starten. Hij had vanuit een coupéraampje, toen hij in de trein op het Duits Lijntje zat, de Oeffeltse Vilt zien liggen en was hem daarna ter ore gekomen dat het een dichtgeslibde Maasarm was. Gevuld met klei, de grondstof voor bakstenen. Deze kleiput had twee grote voordelen, boven andere plaatsen dichtbij de rivier. De put lag niet in de uiterwaarden, die regelmatig overstroomden waardoor het werk neergelegd zou moeten worden. Daarnaast lag de Vilt bij een kruispunt van twee spoorwegen (Duitse Lijntje en Nijmegen-Venlo). Vier jaar jaar later is die steenfabriek vol in bedrijf.

Wandelen in een rondje de Vilt bij Oeffelt

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: