10-15 KMGelderlandIVN-wandelingWandelingen april 2020

Afferdense en Deestse Waarden – Druten – Door dynamisch uiterwaardengebied

Door 11 april 2020 december 21st, 2020 Geen berichten
KIJK ROND IN

HET UITERWAARDENGEBIED BIJ DRUTEN

Druten, uiterwaarden en vlamovens

TIJDENS DEZE WANDELING KOM JE EERST OP DE WAALBANDDIJK MET MOOIE UITZICHTEN OVER HET GEHELE UITERWAARDENGEBIED. LANGS DE MEESTROMENDE NEVENGEUL VAN DE WAAL, MET 4,5 KM. EEN VAN DE LANGSTE IN NEDERLAND DIE VANAF 2014 TOT 2019 WERD GEREALISEERD EN INGERICHT DOOR RIJKSWATERSTAAT ALS EEN VAN DE PROJECTEN RUIMTE VOOR WATER. DOOR VERLAGING VAN HET UITERWAARDEGEBIED KRIIJFT DE WAAL MEER RUIMTE TIJDENS HOGE WATERSTANDEN.

De wandeling gaat door nieuw gebied omdat door het maken van een nevengeul het gebied meerdere keren per jaar onder water stroomt. Hierdoor is een gebied ontstaan wat constant in ontwikkeling is, een dynamisch natuurgebied. Soms de schepen van de Waal vlakbij, een nevengeul die onder water stroomt, mijn dijkhuisjes, wielen en harde droge klei onder je voeten.

Theekoepel en heemtuin

De theekoepel is gespaard gebleven tijdens de laatste dijkverzwaring en is in de vorige eeuw gerestaureerd. Vroeger werd het door de familie van Delen, die op het voormalige kasteel woonde, als theehuisje gebruikt.

IVN-wandeling Afferdense en Deestse Waarden bij Druten bij de theekoepel

Meestromende nevengeul

De Waal krijgt hier weer ruimte. In het gebied vindt je ooibos, poelen, grasland en ruigere gebieden waardoor volop ruimte is voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe flora en fauna. Grote grazers houden de begroeïng in toom. In het water zijn stobben geplaatst waar amfibieën, insecten, vislarven en kleine vissen bescherming vinden. Langs de oevers voelen veel eenden- en ganzensoorten zich thuis, maar ook visdieven en lepelaars. In de verte is de schoorsteen nog te zien maar de gebouwen van steenfabriek Turkswaard is inmiddels gesloopt.

IVN-wandeling Afferdense en Deestse Waarden bij Druten langs de nevengeul
IVN-wandeling Afferdense en Deestse Waarden bij Druten bij de nevengeul

Windkorenmolen de Drie Waaijen

De molen is een ronde stellingmolen. Oorspronkelijk was het een standerdmolen die in 1869 is omgewaaid. In 1965 en 1987 is de molen gerestaureerd en bij de laatste restauratie heeft de molen de huidige naam gekregen. Er wordt momenteel ook weer graan gemalen. De met riet gedekte molen is opgetrokken in baksteen en heeft vijf zolders. De molen is 30 meter hoog en haar wieken hebben een spanwijdte van 22,64 meter. De molen werd gebouwd in opdracht van de weduwe van molenaar Henricus Sengers, de uit Bergharen stammende telg uit een bekend molenaarsgeslacht.

IVN-wandeling Afferdense en Deestse Waarden bij Druten bij molen de Vier Waaijen

Wielen en dijkdoorbraken

Zichtbare getuigen van vroegere dijkdoorbraken zijn de doorbraakgaten langs de dijken in het rivierengebied, ook wel ‘wielen’ of ‘waaijen’ genoemd. Deze gaten zijn gevormd door de kracht van het naar buiten stromende en rondkolkende water, ook wel kolkgaten genoemd. Dijkdoorbraken in het verleden vonden in de regel plaats op de zwakste plekken in de dijk. Deze zwakke plekken ontstonden door onder andere slecht onderhoud aan dijken maar ook door droogte of kwelwater waardoor materiaal uit de dijk verdween of door gangenstelsels van muskusratten, waardoor holtes en verzakkingen ontstonden.

IVN-wandeling Afferdense en Deestse Waarden bij Druten
IVN-wandeling Afferdense en Deestse Waarden bij Druten

Dijkmagazijn

Een dijkmagazijn was vroeger een opslag voor gereedschappen en zandzakken zodat er in geval van nood bij hoogwater snel alles bij de hand was. Dit dijkmagazijn werd gebouwd in 1905 in de Waterstaatstijl, de oudste hiervoor gebruikte bouwstijl. De dijkmagazijnen hebben een hoge cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

IVN-wandeling Afferdense en Deestse Waarden bij Druten bij een dijkmagazijn

Vlamovens

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstond brandstofschaarste. Hierdoor werd er intensief gezocht naar goede alternatieven voor de veldovens die zeer veel brandstof verbruikten. Daarnaast wilde men een betere kwaliteitsklinker produceren. De eerste vlamoven werd in 1915 gebouwd in IJsselstein (Utrecht) en de resultaten waren zo goed dat daarna de vlamoven snel intrede deed langs de grote rivieren in Nederland. In vlamovens zijn de naastgelegen kamers verbonden door middel van trekgaten onder in de zijwand. De hete gassen trokken op en werden door de gewelfde kamers teruggekaatst. Onder invloed van alle tegenover elkaar gelegen trekgaten, werd de warmte door de kamers gezogen zodat de stenen in de naastgelegen kamer werden voorverwarmd. Hierdoor verkreeg men een beter kwaliteit steen dan vanuit een ringoven.

IVN-wandeling Afferdense en Deestse Waarden bij Druten bij oude vlamovens
IVN-wandeling Afferdense en Deestse Waarden bij Druten bij een oude vlamoven

H.H. Ewaldenkerk

Vanuit hier is de neogotische H.H. Ewaldenkerk van Druten met zijn markante toren goed te zien. Hij werd rond 1875 gebouwd door de beroemde architect Pierre Cuypers. Door een eigen steenfabriek te stichten, later bekend als Dericks & Geldens, heeft het kerkbestuur destijds op de bouwkosten bespaard. De fabriek specialiseerde zich in het vervaardigen van speciale vormstenen, muurornamenten en tegeltableaus zoals die door P. Cuypers graag werden toegepast. Daarom vindt men producten van deze Drutense steenfabriek in vele beroemde bouwwerken in Nederland zoals o.a. het Rijksmuseum, Kasteel De Haar en de Sint-Servaas Basiliek.

IVN-wandeling Afferdense en Deestse Waarden bij Druten met zicht op de kerk van Druten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: