10-15 KMNoord-BrabantOns Kloosterpad

Ons Kloosterpad – Oeffelt-Boxmeer – Wandelen van klooster Mariahof naar de Sint Petrus Basiliek

Ons Kloosterpad - Boxmeer-Oeffelt

Kruisbeeld Oeffelt

Ons Kloosterpad - Boxmeer-Oeffelt

De Nepomuk Kapel

Ons Kloosterpad - Boxmeer-Oeffelt

Beeld van de Gildebroeder

Ons Kloosterpad - Boxmeer-Oeffelt

Oude Maasarm

Ons Kloosterpad - Boxmeer-Oeffelt

Petrus Basiliek Boxmeer

Ons Kloosterpad - Boxmeer-Oeffelt

Maasheggen

Ons Kloosterpad - Boxmeer-Oeffelt

De wandeling start in de uiterwaarden en Maasheggen bij Oeffelt waarna je over het Duits Lijntje, een voormalige spoorlijn, naar de Vilt loopt. In Beugen verschijnt op de route het voormalige klooster Mariahof en de Kerk Maria ten Hemelopneming. Langs een oude Maasarm en weer prachtige Maasheggen loop je de plaats Boxmeer binnen met de Nepomuk Kapel, de Sint Petrus Basiliek en de Protestantse Kerk.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Oeffelt naar Boxmeer bij de Maasheggen

De wandeling gaat wederom over vele verharde wegen en fietspaden, toch een teken dat het wandelroutenetwerk hier veel over verharde ondergrond gaat. De Maasheggen zijn als Werelderfgoed van UNESCO echt heel mooi. Het behoort tot de oudste landschappen van Nederland en het is een genot om hier te wandelen, ondanks verhard, ondanks de vele fietsers.

Sint Petrus Basiliek

De basiliek is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog nadat de vorige kerk in 1944 volledig was verwoest. In de crypte zijn de fundamenten van vroegere kerken zichtbaar, de oudste van vóór 1300, een gotische baksteenkerk en een neogotische uitbreiding van 1870. In de crypte onder de kerk vond rond 1400 het zogenaamde Bloedwonder plaats. Deze gebeurtenis maakte van Boxmeer een bedevaartplaats. In de kerk bevindt zich een kostbare reliekschrijn van het Heilig Bloed. Nog altijd trekt elk jaar twee weken na Pinksteren, de zogenaamde Vaartzondag, een processie genaamd de Vaart. Deze loopt door de straten van Boxmeer om het Bloedwonder te herdenken.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Oeffelt naar Boxmeer bij de Petrus Basiliek

De Nepomuk Kapel

De Kapel dateert uit 1737, en is opgericht om de kapel binnen het kasteel Boxmeer te vervangen. De karmelieten droegen hier wekelijks de mis op, maar vanaf 1795 mocht dat niet meer, en de kapel werd verwaarloosd. In 1973 is de kapel gerestaureerd en opgenomen als rijksmonument. De Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer is hier sinds 1986 gevestigd. De kapel is een zaalkerkje en heeft een driezijdige sluiting. De voorgevel heeft een ingezwenkte geveltop met een gevelsteen die 1737 aanduidt, de zijgevels hebben rondboogvensters.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Oeffelt naar Boxmeer bij de Nepomuk Kapel

Protestantse Kerk

De kerk is gebouwd in 1822 en is een zogenaamde Waterstaatskerk. Dit is de benaming voor Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 onder toezicht (en soms ook naar ontwerp) van ingenieurs van Rijkswaterstaat werden gebouwd, veelal met financiële steun van de landelijke overheid. Het kerkje staat aan de Veerstraat 24 en heeft een begraafplaats.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Oeffelt naar Boxmeer bij de Protestantse Kerk

Maasheggen

De Maasheggen zijn een landschap en een keten natuurgebieden aan de Maas tussen de Noord-Brabantse plaats Vierlingsbeek en het Gelderse Batenburg. Karakteristiek voor de Maasheggen is dat het landschap is verdeeld in een groot aantal kleine percelen die van elkaar zijn gescheiden door meidoorn- en sleedoornheggen. De meidoornstruiken worden half doorgezaagd en naar de zijkant geleid, zodat de struiken in elkaar groeien. Daar waar gezaagd is, groeien weer nieuwe takken zodat er een heel dichte heg ontstaat. Doordat de heggen zo dicht in elkaar gevlochten zijn, vormen ze een ondoordringbare afscheiding. Ze dienen vooral als perceelscheiding en veekering, maar helpen ook bij het buiten houden van roofdieren. Iedere keer als de uiterwaarden onder water lopen, helpen de heggen bij het opvangen van slib; als het water zich terugtrekt, blijft het slib achter waardoor de bodem in het gebied erg vruchtbaar is.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Oeffelt naar Boxmeer bij de Maasheggen

Voormalig klooster Mariahof

In de Hagelkruisstraat staat het voormalige klooster Mariahof van de Barmhartige zusters van de Heilige Carolus Borromeus. Zij kwamen in 1876 uit Kleef om hier kinderen onderwijs te geven, zieken te verplegen en ongelukkigen te troosten. Ze leidden bijna 90 jaar een kleuter- en meisjesschool, een meisjesinternaat en een naai- en breischool. Van 1963 tot 1987 werd hun werk overgenomen door de zuster van Julie Postel uit Boxmeer. In 1988 vestigde de protestantse stichting voor zendingswerk Cornerstone zich in het gebouw.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Oeffelt naar Boxmeer bij voormalig klooster Mariahof

Maria ten Hemelopneming

In Beugen kom je langs de kerk Maria ten Hemelopneming uit 1420 met een koor uit de 17e eeuw en gerestaureerd door Pierre Cuypres in 1879. In de oorlog werd de toren opgeblazen en na de oorlog werd de kerk gerestaureerd en vergroot. Op het kerkhof staan meerder oude grafzerken en grafmonumenten uit de 17e eeuw. De kerk is in 2013 gesloten.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Oeffelt naar Boxmeer bij Maria ten Hemelopneming

Duits Lijntje

Het Duits Lijntje was een spoorlijn van Boxtel naar het Duitse Wesel, via Veghel, Uden en Gennep en werd in 1878 geopend. Het maakte deel uit van de snelste verbinding per spoor tussen Londen via Berlijn naar Sint Petersburg. In 1913 werden nog ruim 876.000 passagiers vervoerd. Na 1925 kwam het beheer over het Nederlandse traject in handen van de Staatsspoorwegen. In de 2e W.O. werden veel stukken van de lijn opgeblazen, die na de oorlog niet meer werden hersteld. In 1950 werd het personenverkeer tussen Boxtel en Uden beëindigd en in 1971 reed de laatste trein over de spoorbrug bij Gennep.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Oeffelt naar Boxmeer bij het Duits Lijntje

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Een wandeling dwars door het Maasheggengebied met kloosters aan begin- en eindpunt.

Henrie van ZoggelWandelblog Ambulare

Laat een bericht achter