Skip to main content
search
10-15 KMNoord-BrabantOns Kloosterpad

Ons Kloosterpad – Hooydonk-Aarle-Rixtel – Wandelen naar kasteel Croy

By 1 november 2022No Comments

Aarle-Rixtel, Kasteel Croy en de Hooydonkse Watermolen

Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel in het Wettens Broek
Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij de Molenheide
Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel
Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij de Oude Toren
Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel
Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel in het Wettens Broek

Ons Kloosterpad - Hooydonk-Aarle-Rixtel - 16 KM

Op deze wandelroute ontdek je het gebied tussen Aarle Rixtel en Eindhoven. Je wandelt vanuit de Hooydonkse watermolen en onderweg kom je langs diverse religieuze locaties zoals de OLV Presentatiekerk en Kapel Mariëngaarde. Je verkent ook Kasteel Croy en de voormalige Priorij Hooidonk en loopt over prachtige bolle akkers bij Stiphout. Qua natuur passeer je de Molenheide en Geeneindse Heide en loop je verder langs het Wilhelminakanaal.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel in het Wettens Broek

De wandeling is in één woord prachtig. Ik moet toegeven dat ik in eerste instantie niet enthousiast was over Ons Kloosterpad. Vooral doordat het wandelnetwerk wordt gevolgd en dit niet overal even mooi is, liep ik de eerste etappes over lange saaie wegen, verhard en druk. Hoe anders was het vandaag op de route die startte bij de Hooydonkse watermolen. De route duikt meteen hierna het Wettens Broek in met mooie paadjes die door het natte gebied kronkelen. Hierna veel onverharde lanen richting Wilhelminakanaal, paden tussen eikenbomen richting de Molenheide en via de bolle akkers bij kasteel Croy naar Aarle-Rixtel. Een hoek van Brabant die ik nog niet goed kende maar die qua onverharde paden en lanen echt nog de moeite waard is.

Hooydonkse Watermolen

De Hooydonkse molen is een watermolen, en wordt in dit geval aangedreven door het water van de Dommel. De molen dateert uit de 12e eeuw en was in het verleden eigendom van het nabijgelegen klooster. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de molen verwoest en later herbouwd. De molen is in gebruik geweest als houtzaagmolen, oliemolen en volmolen, en als laatste als korenmolen. De molen bestaat uit twee houten gebouwen en twee waterraderen. Een van de gebouwen is herbestemd als woning, het andere deel heeft nog steeds een maalinrichting.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij de Hooydonkse watermolen

Priorij Hooydonk

Op de plaats van de herinneringskapel stond vanaf het midden van de 12e eeuw de priorij van Hooidonk. Dit is een van de eerste kloosters in Noord-Brabant. In 1146 gaf de abt van het Limburgse augustijnenklooster Rolduc toestemming tot de stichting van de priorij Hooidonk, op een natuurlijk eiland in de Dommel bij Nederwetten. Aanvankelijk was het een dubbelklooster, dus voor mannen en vrouwen. Maar vanaf 1242 woonden er enkel vrouwelijke religieuzen van adellijke afkomst.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij de Hooydonkse watermolen

De priorij werd bekend door het mirakel van Hooidonk. De zusters zouden een splinter van het Heilig Kruis bezitten. Dit is bij de inwijding van het klooster door bisschop Bonifacius onderzocht. Hij dompelde de reliek onder water, de splinter zonk en er vloeiden bloeddruppels uit. Door dit mirakel werd de priorij een bedevaartsoord. Vijf eeuwen zou het klooster hier gevestigd zijn, tot de gemeenschap in 1648 op last van de protestantse overheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd opgeheven.

Wilhelminakanaal

De eerste plannen voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven met de Maas verbindt, dateren uit 1794, maar het duurde tot 1910 tot werd begonnen met het graven. In 1794 werd er van afgezien vanwege de dreigende Franse inval, de rivier de Maas functioneerde als verdedigingslinie. Vanaf 1813, na de Franse tijd en de start van het Koninkrijk der Nederlanden, lag de beslissing bij koning Willem I die een groot voorstander was van aanleg; evenwel leverden onderhandelingen met de Belgen problemen op.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij het Wilhelminakanaal

Begin 20e eeuw werden de plannen uiteindelijk concreet en op 16 september 1916 meerde het eerste schip in Tilburg aan; het duurde echter tot 1923 voordat het kanaal voltooid werd. Op 4 april van dat jaar werd het officieel geopend. Het kanaal leek op dat moment zijn functie al te verliezen vanwege de komst van het (vracht-) autoverkeer. Eerst in de jaren vijftig bewees het kanaal zijn nut, vooral voor aan- en doorvoer van zand, grind en kolen.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij het Wilhelminakanaal

Molenheide

De Molenheide is een Nederlands natuurgebied ten zuiden van het dorp Lieshout in de gemeente Laarbeek. Het heeft een oppervlakte van 463 ha. waarvan circa 115 ha in gebruik is als woonbos. In de loop van de 14de eeuw werd een windmolen gebouwd in een heidegebied ten zuidoosten van Lieshout. De oudst bekende vermelding van de naam Molenheide voor dat vrij kleine gebied is te vinden in een schepenakte van 1587 waarin sprake is van een groesveld ‘ter plaetse genaempt aende Moelsheijde’. In de eeuwen daarna werd de naam Molenheide gaandeweg gebruikt om de gehele heide ten zuiden van Lieshout aan te duiden.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij de Molenheide

Kasteel Croy

Het kasteel van Croy is een niet meer bewoond kasteel gelegen bij Aarle-Rixtel. De eerste vermelding over landgoed Croy is van 1472. Het bestond toen uit een slotje met hoeve en ongeveer 20 hectare grond. In 1772 kwam het landgoed in bezit van de familie Van Brugghen. Johan Karel Gideon van Brugghen breidde het verder uit met landerijen op Kruisschot, waarmee het de huidige grootte van 230 ha bereikte. Het kasteel valt op door zijn bijzondere vorm. De twee torens lijken aan het hoofdgebouw geplakt te zijn, jammer dat het kasteel niet toegankelijk is. Een rijkdom aan knotwilgen staan langs de paden die om het kasteel lopen.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij kasteel Croy
Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij kasteel Croy

Kapel Mariëngaarde

De ronde kapel is gebouwd in 1959 bij Huize Mariëngaarde, onderdeel van het voormalige klooster Onze Lieve Vrouwe Visitatie. Inmiddels is deze moderne kapel herbestemd tot medisch centrum.

Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij Kapel Onze Lieve Vrouw in ’t Zand
Wandeling over Ons Kloosterpad van Hooydonk naar Aarle-Rixtel bij Kapel Onze Lieve Vrouw in ’t Zand

Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk

Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk is een zogenaamde waterstaatskerk. In 1798 werd het katholicisme weer toegestaan, en werd besloten dat de oude hoofdkerk in eigendom kwam van de grootste geloofsgemeenschap op die plek. De katholieken hadden sinds 1648 geen kerk meer, hoogstens een schuilkerk of schuurkerk. Dat betekende dat er vaak één kerk tekort was. Tussen 1824 en 1875 was er daarom een regeling waardoor kerken met financiële steun van de landelijke overheid gebouwd konden worden. Het ontwerp en de bouw van deze kerken moest goedgekeurd en gecontroleerd worden door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat, vandaar de naam waterstaatskerk.

Wandeling van Gemert naar Aarle-Rixtel over Ons Kloosterpad bij Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu