5-10 KMNoord-BrabantWandelen rond UdenWandelspecials Nederland

Ommetje Sint Hubert – Wandelen rond de Heilige Hubertus

Door 24 december 2020 Geen berichten

Ommetje Sint Hubert

Beeld van de IJzerbroekwerker

Ommetje Sint Hubert

Dassenburcht op Duits Lijntje

Ommetje Sint Hubert

Voormalige spoorlijn Duits Lijntje

Ommetje Sint Hubert

Trekpontje D'n Hapsen Diek

Ommetje Sint Hubert

Lage Raam

Ommetje Sint Hubert

Christusbeeld aan het Kerkpad

Ommetje Sint Hubert

Door diverse partners in Sint Hubert is een kleinschalig en mooi project mogelijk gemaakt, namelijk het ommetje Sint Hubert. De rondwandeling is een gezamenlijk initiatief van het ZLTO (afdeling Cuijk, Grave, Mill), de heemkunde van Sint Hubert Stichting Heemschut Sint Huybert en de Milieuvereniging Land van Cuijk. De financiering werd mogelijk gemaakt door Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, Waterschap Aa en Maas en gemeente Mill en Sint Hubert. Het pontje werd vervaardigd en geleverd tegen kostprijs door Millse onderneming Metaalbouw Vloet.

vWandeling over ommetje Sint Hubert

Het wandelrondje is een mooi voorbeeld hoe door samenwerking van verschillende partijen iets moois kan worden bereikt. Resultaat is een mooi ommetje over boeren(wei)land en landweggetjes. Naast de (natuur)beleving van het prachtige gebied voert de wandeling over en langs agrarische gronden en bedrijven, waarbij informatie wordt verstrekt over de agrarische bedrijfstak.

Sint Hubert

Sint Hubert is een dorp in het noordoosten van de provincie Noord-Brabant. Samen met Langenboom, Mill en Wilbertoord vormt het de gemeente Mill en Sint Hubert. Deze gemeente behoort tot het Land van Cuijk. In 1459 werd Sint Hubert voor het eerst vernoemd. Er werd toen gesproken over een kapel in het veen. De kapel was gewijd aan de Heilige Hubertus. Rond 1800 telde Sint Hubert ongeveer 400 inwoners. Tot 1980 bleef het inwonertal van Sint Hubert beperkt tot een kleine 1000 zielen. Als gevolg van een woningbouwstop in Mill werd de wijk Grootven gebouwd en steeg in korte tijd het aantal inwoners tot ongeveer 1600. De bevolking van Sint Hubert is hoofdzakelijk katholiek maar bijzonder is dat er buiten een katholieke kerk ook een Russisch-Orthodox klooster in het dorp staat. Dit Russisch-Orthodox klooster werd in 1972 gesticht door archimandriet Pachom (Ruud-Jan van Neerven) (1935-2007), beter bekend als Vader Pachom, die het tot juli 1997 leidde. Vader Pachom vestigde zich in Sint Hubert met als doel uitsluitend een kloostergemeenschap te stichten, maar al snel vormde zich om het klooster een van de weinige Russisch-orthodoxe parochies in Nederland.

Wandeling over ommetje Sint Hubert bij de Sint Hubertuskerk

Landschap rond Sint Hubert

Sint Hubert ligt nabij het dal van de Lage Raam, een voormalig Maasdal en nu een relatief laaggelegen broekgebied, dat zich over vele kilometers voortzet langs de oostrand van de Peel. In dit broekgebied werd veel ijzeroer gevonden. Een bronzen beeld in het dorp, De IJzerbroekwerker, van Marian van Puyvelde, refereert hiernaar. Halverwege tussen Sint Hubert en Haps werd omstreeks 1825-1860 ijzeroer is gedolven met behulp van pikhouwelen, want het was zeer hard materiaal. Naar het westen toe vindt men een uitloper van het Peelgebied, waarop zich onder meer het natuurgebied Molenheide bevindt. Voor het overige is er in de omgeving van Sint Hubert vooral veel landbouwgrond te vinden.

In het verleden was Sint Hubert een uitgesproken agrarisch dorp. Op kleine perceeltjes werd aan akkerbouw gedaan. Boerderijen waren er veel, maar meestal zeer beperkt van omvang. Als gevolg van de ruilverkaveling in de jaren 70, van de vorige eeuw, trad er schaalvergroting op en schakelde enkele bedrijven over op tuinbouw, boom-, en bloemkwekerijgewassen.

Wandeling over ommetje Sint Hubert bij beeld van de ijzerbroekwerker

Het Duits Lijntje

Het Duits Lijntje werd geopend in 1878, zodat het onderdeel kon worden van de snelste verbinding Londen – Berlijn – SintPetersburg. Vanaf 15 mei 1881 reden over deze lijn D-treinen (internationale sneltreinen) waarmee men zonder overstappen van Londen via Vlissingen naar Berlijn kon reizen. Vanwege dit comfort maakten veel vorsten, waaronder de Russische tsaren en diplomaten voor hun Europese reizen gebruik van dit traject. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vielen de Duitsers hier met een trein binnen, omdat de brug in Gennep door verraad in Duitse handen viel.

Wandeling over ommetje Sint Hubert bij het Duits Lijntje

In 1972 werd het goederenvervoer op het stuk Mill – Gennep beëindigd. Eind jaren zeventig werden de rails verwijderd. Vervoer per trein vanuit de gemeente Mill en St. Hubert is nu moeizaam. Als je naar andere delen van Brabant wilt moet dat via Cuijk, Nijmegen danwel Venlo. Doordat er verder geen onderhoud plaats vond aan de lijn, ontwikkelde de natuur zich hier prachtig. Zowel de droge natuur, het talud, als de natte natuur, ook wel de spoorkuilen genaamd. Deze werden in de jaren zeventig en tachtig ook vaak als vuilstort gebruikt. De spoordijk als verbinding voor de natuur werd steeds belangrijker. Op initiatief van de Milieuvereniging Land van Cuijk zijn er van de Middenpeelweg tot aan de Maas een veertigtal poelen aangelegd voor amfibieën. Daarnaast zijn de kruisende wegen uitgerasterd en ondertunneld zodat de dassen niet meer doodgereden werden. Vanuit het Maasheggengebied kunnen de dassen nu verder naar zuidelijk Brabant doorsteken.

Wandeling over ommetje Sint Hubert bij dassenburcht op het Duits Lijntje

Trekpontje

Het trekpontje ‘D’n Hôpsen Diek’ ligt ter hoogte van de Oude Hapsedijk in Sint Hubert. Het pontje werd vervaardigd en geleverd met behulp van de inzet van lokale ondernemers. Dankzij het pontje wordt een oorspronkelijke route hersteld. Door ruilverkaveling in 1972 en de aanleg van een watergang werd die route in tweeën gesplitst.

Wandeling over ommetje Sint Hubert bij het trekpontje d'n Hapsen Diek
Wandeling over ommetje Sint Hubert bij het trekpontje d'n Hapsen Diek

Anhonisloop

De Sint Anthonisloop is een gekanaliseerde zijtak van de Lage Raam die samen voor de afwatering van de voormalige broekgebieden zorgen. Deze broekgebieden zijn inmiddels allemaal ontgonnen tot landbouwgebied.

Lage Raam

De Lage Raam is een ecologische laaglandbeek die stroomt van de Peel naar het Gemaal Van Sasse vlakbij het stadje Grave. Via dit gemaal stroomt het water naar rivier de Maas. Ongeveer zes kilometer voor de monding komt de Lage Raam samen met het Peelkanaal. De Raam stroomt enigszins meanderend door halfopen beeklandschap. Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke beek maken. Tegelijkertijd wordt geprobeerd in te spelen op schommelingen van de waterstand door klimaatverandering: water vasthouden bij droogte en niet te veel water afvoeren bij flinke buien.

Wandeling over ommetje Sint Hubert bij de Lage Raam

H.H. Hubertus en Barbarakerk

De Kerk van de Heiligen Hubertus en Barbara is een kerk in Sint Hubert en een rijksmonument. Het gebouw is ten dele nog een 15e-eeuwse gotische kerk, de toren en het middenschip stammen uit 1459. In de muren aan de zijkant is ijzeroersteen verwerkt, die in deze streek te vinden is. Ook de fundamenten van het eenbeukige schip zijn uit deze steensoort gemaakt. Er zijn laat-18e-eeuwse beelden van Jacobus, Hubertus en Barbara. en de preekstoel toont reliëfs van de Goede Herder en Sint-Hubertus.

Wandeling over ommetje Sint Hubert bij de Barbarakerk

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: