10-15 KMGelderlandLimburgNoord-BrabantWandelspecials Nederland

Ommetje Heumen – Wandelen naar het drie-provinciënpunt tussen Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Ommetje Heumen

Oorlogsmonument Jac Maris

Ommetje Heumen

Maas-Waalkanaal

Ommetje Heumen

Sint Joriskerk

Ommetje Heumen

Maasbrug

Ommetje Heumen

Dorpspomp

Ommetje Heumen

Renteniershuis

Ommetje Heumen

Het Ommetje Heumen is een wandeling door, en rondom, het dorpje Heumen. Je wandelt over de dijken, langs de oevers van de Maas en bekijkt het drie-provinciënpunt tussen Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Je ziet het veertiendeeeuws kerkje, de sporen van het oude kasteel en het natuurschoon van de uiterwaarden. Er is een mogelijkheid om een dubbele afstand te lopen, door het Heumens Bos en langs het drukbevaren Maas-Waalkanaal.

Wandeling over Ommetje Heumen bij het kerkhof

Een klein rondje met veel historische informatie waarbij je niet alleen het dorp ontdekt maar ook de uiterwaarden, de Maas en het Heumens Bos. Lokale initiatieven die dit dorpsommetje hebben gerealiseerd, die getuigen van steeds meer waarde voor wandelen, nu in Heumen.

Oorlogsmonument

Kort na de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940 werd door een plaatselijk comité aan de beeldhouwer Jac Maris de opdracht gegeven een monument te maken ter nagedachtenis aan hen die bij de sluis waren gevallen. Het kunstwerk dat hij maakte, stelt Moeder Aarde voor die haar gevallen zoon beweent en weer tot zich neemt. Overigens zou het monument pas na de oorlog onthuld worden, op 31 mei 1947, door het zoontje van Postma. Jaarlijks vindt bij het monument de mei-herdenking plaats. Kapitein Postma is later bovendien geëerd met een straatnaam.

Wandeling over Ommetje Heumen bij het oorlogsmonument

Monding van het Maas-Waalkanaal

Het kanaal is in de jaren twintig van de vorige eeuw in het kader van werkverschaffing helemaal met de spade gegraven, verbindt de Maas met de Waal, en is ongeveer 13,5 km. lang. Het Maas-Waalkanaal is, zoals de naam al zegt, een kanaal dat de Maas verbindt met de Waal. Het kanaal is ongeveer 13,5 kilometer lang en loopt van Heumen naar het noorden en eindigt bij Weurt (ten westen van Nijmegen). Zowel de aansluiting op de Maas als die op de Waal gaat via sluizen (sluis Heumen en sluis Weurt). De aansluiting van de Maas en het Maas-Waalkanaal vormt het drieprovinciënpunt tussen Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. De werken voor het kanaal begonnen in 1920 onder leiding van Ludolph Reinier Wentholt. Op 27 oktober 1927 werd het kanaal door koningin Wilhelmina geopend. Vóór die tijd moesten schepen een omweg van circa 100 km maken om van Heumen naar Nijmegen te komen, waarna het Duitse achterland bereikt kon worden.

Wandeling over Ommetje Heumen bij het Maas-Waalkanaal

St. Joris-kerkje

De oudste delen daarvan dateren nog uit de veertiende eeuw. Binnenin het kerkje is in 1891 een grafmonument voor Lodewijk en Hendrik van Nassau, beiden in 1547 gesneuveld bij de Slag op de Mookerheide, geplaatst. Ook de plaquette aan de buitengevel herinnert aan de gebroeders Van Nassau. De Latijnse tekst hierop betekent ‘Liever dood dan overwonnen, edel bloed van Nassau.’

Wandeling over Ommetje Heumen bij de Sint Joriskerk
Wandeling over Ommetje Heumen bij de Sint Joriskerk

Kasteel Heumen

Kasteel Heumen is een voormalig kasteel gelegen ten zuiden van het dorp Heumen. Het terrein is tegenwoordig vanuit de lucht nog enigszins herkenbaar. De oudste vermelding stamt uit 1138 als hoge heerlijkheid, in het bezit van de graaf van Dale. In het jaar 1348 stond ene Johan van Groesbeek bekend als Heer van Heumen. Het kasteel heeft veel strijd gekend met name tijdens de Tachtigjarige Oorlog toen het aan Staatse zijde stond. Er werden diverse pogingen ondernomen het kasteel in te nemen. In het jaar 1585 werd zij door Spaanse troepen grotendeels verwoest. In de jaren dertig van de 20e eeuw werd in opdracht van J. Luden van Heumen het kasteelterrein geëgaliseerd. In 1980 heeft uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden op het kasteel terrein waarbij de fundamenten werden blootgelegd. Nadien is het terrein enigszins opgehoogd om het herkenbaar te maken.

Wandeling over Ommetje Heumen

Heumense Kolken

In het natuurgebied de Erpenwaai liggen enkele kolken die zijn ontstaan door vroegere doorbraken van de Maas. De eerste kolk heet de Steenkamp. De tweede heet de Kolk van de Spanjaard, genoemd naar de bewoners van het huis dat daar vroeger stond. Het natuurgebied bestaat uit bossen, kolken en moerassen en is typerend voor het Nederlandse riviergebied. In juni 2013 werd bekend dat het natuurgebied omgebouwd gaat worden tot landgoed. Initiatiefnemer Jacques Scheffer kwam met het idee om een huis te gaan bouwen op een open plek in het bos. Als compensatie wordt een weiland ten noordoosten van de Erpewaai beplant met bomen – als aangegeven in het bestemmingsplan, om zo de balans tussen natuur en bebouwing te behouden.

Wandeling over Ommetje Heumen

Dorpspomp

Op 20 september 2003 werd de dorpspomp in Heumen geopend door de Burgemeester Jan van Zomeren in aanwezgheid van Prins Jacky d’un Derde en Koning Geertjan van Duijnhoven van het Gilde.

Wandeling over Ommetje Heumen bij de dorpspomp

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Historie, cultuur en groen rond het plaatsje Heumen.

Henrie van ZoggelWandelblog Ambulare

11

Kilometers

30

Percentage onverhard

2

Rating

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: