Skip to main content
search
5-10 KMKnopenrondjeNoord-Brabant

Knopenrondje Milheeze – Wandelen rond de Bakelse Plassen (ontwerproute)

By 4 september 20222 Comments

Wandelen rond de Bakelse Plassen

Bakelse Plassen, Nederheide en de Snelle Loop

Knopenrondje Milheeze

Snelle Loop

Knopenrondje Milheeze

Bakelse Plassen

Knopenrondje Milheeze

Vogelkijkhut

Knopenrondje Milheeze

Heide

Knopenrondje Milheeze

Snelle Loop

Knopenrondje Milheeze

Vogelkijkhut

Knopenrondje Milheeze - 6 KM

Voor Wandelzoekpagina ontwerp ik de Knopenrondjes in de provincie Noord-Brabant. Voor een mogelijk Knopenrondje Millheeze loop ik over de ontwerproute rond de Bakelse Plassen, over de Nederheide en langs de Snelle Loop. In het middengedeelte zit nog een stuk asfalt, niet druk maar niet geweldig. Nog even doorpuzzelen om hier een nog mooier rondje van te maken. Verder is de wandeling schitterend over prachtige smalle paadjes over de blauwpaar bloeiende heide en tussen de Bakelse Plassen door.

Knopenrondje Millheeze bij Natuurpoort Nederheide

In het gebied waar dit knopenrondje ligt, stroomden voorgangers van de Maas en de Rijn door Oost-Brabant. De rivieren lieten hier sediment achter vol met grind. Die liggen hier vrij hoog in de boden omdat de Bakelse Plassen op de hoger gelegen Peelhorst liggen. Daarom wordt hier vanaf 1986 grind gewonnen en ontstond een grote waterplas, de Bakelse Plassen. Vanaf de start wandelen we in een groot rondje om de waterplassen. Hierbij lopen we tevens over de flanken van de Stippelberg. Dit natuurgebied is van Natuurmonumenten en is een typisch ontginningsbos, ontstaan op de vroegere heide. Overwegend grove den en Amerikaanse eik maar ook de spar, lariks, berk en beuk groeien er. Het knopenrondje loopt nog een gedeelte langs de Snelle Loop. Het is geen natuurlijke beek maar gegraven en deel uitmakend van een in de 14e eeuw opgeworpen landweer.

Bakelse Plassen

Het gebied rond de Bakelse Plassen is vanaf 2011 heringericht. Er is een geleidelijke overgang ontstaan van de oevers naar de natte en droge heide. De levendbarende hagedis en de heidekikker hebben hier hun woonplek gevonden. Er groeit zonnedauw en moeraswolfsklauw en oeverzwaluwen nestelen in de aangelegde oeverzwaluwwanden. Het gebied is inmiddels een lievelingsplek van broedende watervogels zoals de fuut, dodaars en knobbelzwanen. En in het overgangsgebied naar de Stippelberg komt de boomleeuwerik, grote bonte specht en groenling voor.

Knopenrondje Millheeze bij de Bakelse Plassen

Nederheide

De Nederheide is een bosgebied van 463 hectare dat zich bevindt ten noorden van de lijn: De Mortel-Bakel-Milheeze. In het noorden sluit het gebied aan op het landgoed Stippelberg. Hoewel deze oorspronkelijk woeste grond in het begin van de 20e eeuw ontgonnen is en met grove den beplant, is deze grond nooit door particulieren gekocht maar altijd gemeentelijk bezit gebleven. Momenteel streeft men naar een meer natuurlijk bosbeheer. Heidevelden zijn niet meer aanwezig uitgezonderd enkele kleine plekjes ‘klapzand’ in het uiterste westen van het gebied. De Nederheide sluit nauw aan bij het zeer uitgestrekte landgoed en bosgebied de Stippelberg dat eigendom is van Natuurmonumenten, in het noorden en nog verder noordelijk het Beestenveld van Staatsbosbeheer. Samen met de Stippelberg en Het Beesteveld maakt het deel uit van een zeer uitgestrekt aaneengesloten bosgebied van circa 1700 hectare.

Knopenrondje Millheeze bij de Nederheide
Knopenrondje Millheeze bij de Nederheide

Snelle Loop

De Snelle Loop is een beekje dat tegenwoordig afwatert van het Defensiekanaal en van daar uit naar het westen stroomt. Ter hoogte van Milheeze splitst de Esperloop zich van de Snelle Loop af en loopt ten zuiden van de Nederheide verder om ter hoogte van de buurtschap Grotel deze beek weer op te nemen. Het rechte karakter van de beek is geen gevolg van de kanalisatie, maar grotendeels origineel. De Snelle Loop is geen natuurlijke beek, maar een gegraven waterloop die deel uitmaakte van een in de veertiende eeuw opgeworpen landweer. Deze is in 2020 in het kader van de aanleg van een ecologische verbindingszone deels hersteld.

Knopenrondje Millheeze bij de Snelle Loop

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

2 Comments

  • Mat Maessen schreef:

    Hallo, Henrie,

    Ik denk dat je het meest ideale rondje hebt ontwerpen dat middels het wandelknooppuntennetwerk hier mogelijk is en binnen de afstand van 5 a 10 kilometer valt. Ik herken het bezwaar van de verharde weg de Hekker (inderdaad niet bijster interessant), maar een nog mooiere route via het wandelnetwerk zit er hier helaas niet in vrees ik. Puzzel ze nog.

Leave a Reply

Close Menu
Taal»