Skip to main content
search
10-15 KMGrenswandelingLimburgOntworpen routes

Grenswandeling Kessenich – Wandelen langs Grensmaas

By 10 september 2022oktober 1st, 2022No Comments

Grenswandeling Kessenich

Beekdal van de Witbeek

Grenswandeling Kessenich

Grenspaal

Grenswandeling Kessenich

Jozefkapel Kessenich

Grenswandeling Kessenich

Kessenichplas

Grenswandeling Kessenich

Witte stadje Thorn

Grenswandeling Kessenich

Fossiele bomen

Grenswandeling Kessenich

Ik ontwierp vijftien mooie wandelingen, met een groot percentage onverhard en door landschappelijk mooie en gevarieerde gebieden op de grens van Limburg en België. Van Kessenich bij de Limburgse grens tot aan Huybergen aan de grens met Zeeland. Vandaag de negende uit een serie van vijftien: grenswandeling Kessenich bij de Grensmaas en de Maasplassen.

Grenswandeling Kessenich bij natuurgebied Konigssteen

Ik maak vandaag een wandeling op de grens met Limburg en België in het gebied van de Grensmaas en Maasplassen. Maar eerst het mooie dorpje Kessenich met waterpomp en de Jozefkapel, een echte Belgische plaats met electriciteitsleidingen bovengronds en de typische woningbouw. Er volgt een mooi pad door het beekdal van de Witbeek die kronkelend vlakbij de Maasplassen door een laagte naar het noorden stroomt. Links de hoge dijk en rechts de maïspercelen. Hierna zijn de uitzichten weidser over de Vissenakkerplas en Kessenichplas. De zandzuigers werken hier nog steeds en voorzien ons van grind en zand. Op een mooie brede strook loop je tussen de twee plassen naar de Grensmaas. Grenspalen markeren de grens met onze zuiderburen. Beversporen en runderen bepalen hier de fauna, langs de grindwegen door de tanden bewerkte bomen met vogelkers in overvloed en overal glijgoten van de bever. Prachtige tussenstop is het witte stadje Thorn, op zich al een bezoek en wandeling waard. Langs de Itterbeek en door het natuurgebied Vijverbroek met mooie vlonderpaden loop je door landelijk onaangetast gebied terug naar Kessenich. Een wandeling die er mag zijn, vol variatie, kijkgenot en natuurschoon.

Kessenich

Kessenich is de meest noordoostelijke plaats van België. Het bestaat uit een kerkdorp en diverse kleinere woonkernen. Vreemd genoeg ligt de gemeente voor 40% in de riviervlakte van de Maas. De plaatselijke economie bestaat voornamelijk uit de teelt van gewassen. Eeuwenlang werd er ook klei gewonnen en in veldovens tot brikken en pannen gebakken. Een industriële oven (1903–1975), eerst De Maas en later Kleiwarenindustrie geheten, gaf zijn naam aan de Fabrieksstraat. Ten tijde van de grindwinning (1949–2016) werden de bedrijven Belmagri en Dragrasa opgericht. Door het baggeren ontstonden hier  Maasplassen.

Grenswandeling Kessenich bij de kerk in Kessenich
Grenswandeling Kessenich bij de waterpomp in Kessenich

Koningssteen

Koningssteen is de naam van een natuurgebied aan de Belgisch-Nederlandse grens en een van de eerste natuurontwikkelingsgebieden langs de Grensmaas. Ooit kronkelde de Maas met haar vele meanders hier. Het tussen twee door grindwinning ontstane plassen: Kessenichplas en Vissenakkerplas. Koningssteen was ooit een grindeiland in de Maas. Dergelijke eilanden lagen als stukjes niemandsland tussen beide zijden van de rivier. Ze werden toebedeeld aan de bezittingen van de koning en aan de combinatie van het eigendomsrecht (‘koning’) en de grindige ondergrond (‘steen’) dankt het gebied haar naam. De corridor tussen deze plassen volgt de grens, en er bevinden zich enkele gietijzeren grenspalen op het terrein. In 1989 werd begonnen met begrazing door koniks en galloways. Zo ontstond een landschap met een grote variatie: graslanden, struwelen en ooibossen. Vanaf 1996 werd het terrein beheerd door de Nederlandse Vereniging Natuurmonumenten en het Belgische Limburgs Landschap.

Grenswandeling Kessenich bij beversporen
Grenswandeling Kessenich bij natuurgebied Konigssteen

Grensmaas

De Grensmaas is het onbevaarbare deel van de Maas vanaf Maastricht stroomafwaarts tot voorbij Kessenich en is ongeveer 47 kilometer lang. Het is sinds 1839 de grens tussen België en Nederland. Het is een gevarieerd landschap met een wirwar van oude rivierarmen, oeverwallen, stroomgeulen, grindbanken en kleine woonkernen. De Grensmaas krijgt een volledig ander uitzicht door de uitvoering van het Project Grensmaas. Hoogwaterbeveiliging en rivierherstel staan hierbij voorop en worden hier gecombineerd met ontgrinding van het gebied en de daarbij behorende ontwikkeling van natuur.

Grenswandeling Kessenich bij de Grensmaas
Grenswandeling Kessenich bij de Grensmaas

De Grote Hegge

De Grote Hegge staat in verbinding met de Maas en is onderdeel van de Maasplassen. Het is een favoriete duikplek voor duikers die vaak duiken naar het grootste zoetwaterwrak, een oude grindschuit met in het open ruim. Vlakbij ligt hoeve De Grote Hegge , een monumentale herenhoeve in Thorn. De geschiedenis van dit landgoed is terug te voeren tot 1389 en het oudste deel is 15e-eeuws en omvatte een, oorspronkelijk omgracht, L-vormig herenhuis, gebouwd in mergelsteen. Het complex, buiten het stadje gelegen, hegge betekent weiland, ligt tegenwoordig aan de rand van der door grindwinning verkregen Maasplas De Grote Hegge.

Grenswandeling Kessenich bij de Grote Heg
Grenswandeling Kessenich

Itterbeek en Thornerbeek

De Itterbeek is een zijrivier van de Maas die stroomt door de provincies Belgisch- en Nederlands-Limburg. Vóór Thorn is er een splitsing. De Itterbeek/Oude Beek stroomt naar het zuiden, de Thornerbeek naar het noorden. In het gebied ‘de Grote Hegge’ komen de Itterbeek en de Thornerbeek weer samen.

Grenswandeling Kessenich bij de Itterbeek

Thorn

Thorn staat bekend als het Witte stadje vanwege zijn witte huisjes in het centrum. Onder de Fransen kreeg Thorn zwaar te lijden. Toen kreeg Thorn ook zijn kenmerkende witte kleur. Nadat de adellijke dames in 1794 gevlucht waren, voerden de Fransen een belasting in op basis van de omvang van de ramen. De arme bevolking, vaak wonend in grote panden, die voorheen hadden toebehoord aan rijke lieden, kon deze niet opbrengen. Om de hoogte van de belastingaanslag te beperken, metselde men de ramen dicht. Met het doel deze bouwsporen, littekens van de armoede, te verbergen, werden de huizen wit gekalkt. Door die witte huisjes en de rust van de stad werd Thorn al gauw geliefd bij kunstenaars en toeristen. De kern als geheel, met zijn statige witte huizen, is een beschermd stadsgezicht. De straten zijn met Maaskeien geplaveid. Het stadje bevat een groot aantal rijksmonumenten zoals de Sint-Michaëlkerk of Stiftskerk en de Abdij van Thorn.

Grenswandeling Kessenich in het witte stadje Thorn
Grenswandeling Kessenich in het witte stadje Thorn

Vijverbroek

Het Vijverbroek is een natuurgebied ten noorden van Kessenich en wordt aan drie zijden ligt de Belgisch-Nederlandse grens. Het omvat een groot elzenbroekbos en is hiermee het grootste en een van de meest intacte elzenbroekbossen in Vlaanderen. Naast elzenbroekbos komen ook moerassen, drijftillen, broekbos, hakhoutbos en rietveldjes voor in het gebied. Het is ontstaan als een oude meander van de Maas die verlandde toen de Maas naar het oosten opschoof. In 1968 kwam voor het eerst de ontgrinding van het Vijverbroek ter sprake. Een jaar later wilde grindmaatschappij Dragasa het Vijverbroek al aankopen. Dankzij grote weerstand bij de bevolking werd dit nooit toegestaan. De dreiging bestaat echter nog steeds. Daarom werd in 2009 de actiegroep Drie Eigen opgericht.

Grenswandeling Kessenich in natuurgebied Vijverbroek

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu