Skip to main content
search
5-10 KMGroene WisselUtrecht

Groene Wissel Houten – Wandelen naar Fort Vechten

By 24 september 2022No Comments

Wandelen naar Fort Vechten

Groene Wissel Houten

Wilgenkunstwerk Fort Vechten

Groene Wissel Houten

Romeinse wachttoren Fort Fectio

Groene Wissel Houten

Nieuw Wulven

Groene Wissel Houten

HIER

Groene Wissel Houten

Fort Vechten

Groene Wissel Houten

Nieuw Wulven

Groene Wissel Houten - 10 KM

Houten, Nieuw Wulven en Fort Vechten

Ik was in de buurt en had even tijd voor een korte maar mooie wandeling vanaf station Houten. Houten was eens een klein plaatsje maar is de laatste decennia uitgegroeid tot een plaats van 50.00 mensen. In de stadsontwikkeling is ruimschoots ruimte overgelaten voor groen. Langs waterpartijen, de Kooikersplas en imposante en gevarieerde bomen wandel je de stad uit. Al snel volgt het aangelegde recreatie- en natuurgebied Nieuwe Wulven. Mooie natte wilgenbossen, watertjes, sloten en populierenbossen en via mooie kronkelpaadjes doorkruis je dit gebied. Door een kort open gebied wandel je naar Fort Vechten. Het is een bezoek waard, een van de mooiste forten van ons land. Een kort bezoek aan het Waterliniemuseum is aan te bevelen waarna je weer via Nieuw Wulven in het drukkere Houten eindigt.

Wandeling over Groene Wissel Houten in de groene long

Routemaker en bedenker Bart van der Schagt over deze route: ‘Door het Kooikerspark en langs de Kooikersplas wandelt u door vele groenstroken naar de rand van Houten en maakt vanaf daar een mooie wandeling door natuurgebied Nieuw Wulven: een prachtig jong bosgebied op de grens van Houten en Bunnik. Daarna wandelt u op en neer naar Fort bij Vechten. Langs de andere kant van Nieuw Wulven kuiert u over menig (soms wat avontuurlijk) graspad en over een fietspad langs het spoor weer terug naar het station. Heeft u geen zin in het fortrondje, dan kunt u dat overslaan, de afstand  wordt dan ruim twee kilometer korter. ‘

Houten

Archeologisch onderzoek langs het spoortraject Vleuten-Geldermalsen heeft aangetoond dat de omgeving van Houten al in de Bronstijd werd bewoond. Naast de Hervormde Kerk aan het Plein zijn in 1957 resten gevonden van een Romeinse villa. De naam Houten is waarschijnlijk afgeleid van ‘Haltna’, dat mogelijk ‘woonplaats in het bos’ of ‘open plek in het bos’ betekent. Deze plek heeft gelegen naast de huidige Pleinkerk. Met de fusie in 1962 had de nieuwe gemeente Houten 6.102 inwoners. Daar kwam verandering in toen in 1966 Houten wegens zijn ligging nabij Utrecht en de spoorlijn naar ‘s-Hertogenbosch in de Tweede nota ruimtelijke ordening werd aangewezen als groeikern met een bouwtaak van minimaal 6.000 woningen. Rondom het in 1982 geopende nieuwe station Houten en de centrale pleinen ‘Het Rond’ en ‘Het Kant’ verrees het geheel nieuwe centrum van Houten. Inmiddels wonen er meer dan 50.00 mensen in Houten.

Wandeling over Groene Wissel Houten bij station Houten

Kooikersplas

De recreatieplas is ontworpen door tlu landschapsarchitecten begin jaren ’80. Net als de Rietplas is ook deze ontstaan uit zandwinning en ook deze plas is openbaar, maar er is minder contact tussen de woningen en de plas. Bij de inrichting is gekozen voor veel ruimte en voor natuurlijke begroeiing. De oevers zijn vooral begroeid waardoor zicht en toegankelijkheid meer zijn ingeperkt tot plekken zoals visvlonders en uitzichtpunten.

Wandeling over Groene Wissel Houten bij de Kooikersplas
Wandeling over Groene Wissel Houten bij de Kooikersplas

Nieuw Wulven

Nieuw Wulven is een bos en recreatiegebied tussen Vechten en Houten. Het is genoemd naar het voormalige kasteel en ridderhofstad Wulven bij Houten. Het bosgebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het entreebos bij Houten ligt op oude landbouwgrond van de Romeinen. Het bestaat uit natte gedeelten en een vochtiger eiken- en essenbos. In het bos groeien populieren en berken. De hoge bomen behoorden tot een houtvesterij. In het gebied broeden vogelsoorten zoals grasmus, spotvogel, fitis en tjiftjaf.

Wandeling over Groene Wissel Houten in natuurgebied Nieuw Wulven
Wandeling over Groene Wissel Houten in natuurgebied Nieuw Wulven

Fort Vechten

Fort bij Vechten is een van de grootste en mooiste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De strategische ligging op het snijpunt van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie maken het fort tot hét icoon van de Waterlinie. Fort Vechten is gebouwd tussen 1867 en 1870. De grote bomvrije kazerne werd in 1880 toegevoegd. Er werd meerdere malen gemobiliseerd maar bij oorlogshandelingen is dit fort nooit betrokken geweest. De laatste militaire functie van het fort was bandenopslag van Defensie. Het fort is in 1996 door Defensie overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het fort ligt op enige afstand van de stad naar het oosten en diende om artillerieaanvallen op de stad Utrecht en op achter het fort gelegen verdedigingswerken te voorkomen of te belemmeren. In het fort is het Nationale Waterliniecentrum gebouwd, een uitgebreider informatiecentrum over de Waterlinie, dat bij de opening de naam Waterliniemuseum Fort bij Vechten heeft gekregen.

Wandeling over Groene Wissel Houten bij Fort Vechten
Wandeling over Groene Wissel Houten bij Fort Vechten
Wandeling over Groene Wissel Houten bij Fort Vechten

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu