Skip to main content
search
10-15 KMGroene WisselHellenpadNoord-Brabant

Groene Wissel Helmond – Wandelen langs beken de Vlier, de Kaweische Loop en de Bakelse Aa.

By 14 januari 2022No Comments

Wandelen langs beken de Vlier, de Kaweische Loop en de Bakelse Aa.

De Vlier, Helmond en de Brouwhuissche Heide

Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis
Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij de Bakelse Aa
Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij de Vlier
Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij het Buntven
Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis
Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij Kapel voor pater Balk

Groene Wissels beginnen en eindigen vaak bij een station en dat houdt toch vaak in dat je door drukke bebouwing loopt. Zo ook deze Groene Wissel die start in de nieuwbouwwijk Brouwhuis. Het begin en einde loopt lang, te lang, door de saaie woonwijk. Verderop is er toch redelijk veel verhard en vaak zicht op lelijke megastallen. Het gebied rond Helmond trekt me al heel lang en het oosten van de stad had ik nog niet verkend. Maar deze wandeling blonk niet echt uit in schoonheid. Het tweede gedeelte charmeert meer met het Buntven en de verschillende beekjes. Soms was het beter andere keuzes te maken in het veld, die eigenlijk makkelijk voorhanden waren. Bovendien loopt de route bijna geheel over mountainbike-routes en de lange lanen in de bossen worden vaak gebruikt door motorcrossers. Het zal geen pretje zijn hier in het weekend te wandelen. Al met al een verkenning van het oosten van Helmond over een niet al te mooie route.

Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis

Routemaker en bedenker Bart van der Schagt over deze route: ‘Met de tweede helft van deze afwisselende route wandelt u drie kilometer lang over de graspaden van maar liefst drie beken: De Vlier, de Kaweische Loop en de Bakelse Aa. Onderweg is er genoeg afwisseling: het landschap varieert, u gaat een paar keer een brug en bij een bekensplitsing een stuwtje over. Voordat u hier bent maakt u na de bebouwing van Helmond eerst een prachtige wandeling door het stille bos van de Brouwhuissche Heide en een rondwandeling langs het mooie Buntven. Na de bekentocht wandelt u door een stukje bos en de fraaie groenstroken van Helmond weer naar het station. Vanwege de graspaden zijn hoge en stevige wandelschoenen een must, met nat weer het liefst waterdicht. Na de stationsomgeving is er onderweg geen horeca meer. Waarschuwing: vanaf halverwege de zomer tot aan het begin van de herfst kan op sommige delen langs de beken het gras en andere planten op de graspaden en -wegen aardig hoog staan. De sportieve wandelaar weet zich er altijd wel een weg doorheen te banen. Vaak kun je ook even over de naastliggende akker- of graslandrand lopen. Draag onder deze omstandigheden nooit een korte broek, je komt dan niet ongehavend uit de strijd.’

Brouwhuis

Brouwhuis is een voormalig dorp en sinds de annexatie in 1968 een wijk van de gemeente Helmond. Het historische Bruheze was een gehucht, bestaande uit enkele boerderijen aan de tegenwoordige Bruhezerweg. Later werden ook de omliggende gehuchten tot Brouwhuis gerekend. In de loop der eeuwen verbasterde de naam ‘Bruheze’ tot ‘Brouwhuis’, in het dialect Brouwes. Nadat Brouwhuis tot een gemeenschap was uitgegroeid, die ook aan een tramlijn was gelegen, ontstond er behoefte aan een eigen school en kerk. In 1933 was er zelfs een soort processie naar deze kerk. Rondom kerk, school en tramlijn ontstond een dorpskom, die in 1968 bij de groeikern Helmond werd gevoegd.

Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis

Brouwhuissche Heide

De Brouwhuissche Heide bestaat voornamelijk uit geplant grovedennenbos en is geplant op stuifzand. Eigenaar van het bos is de gemeente Deurne en maakt deel uit een groot aantal bosgebieden die de stad Helmond omringen. Op de zandverstuiving in het gebied groeit de beschermde jeneverbesstruik met ‘bikkelharde’ besjes. Daarom wordt dit gebied ook wel de Bikkelse bossen genoemd.

Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij de Brouwhuissche Heide

Buntven

Het Buntven is een afgesneden bocht van de Bakelse Aa en is ontstaan in de laatste ijstijd. Rond 2007 heeft de gemeente Deurne de oevers laten vrijmaken van bosopslag en het gebied omheind met het oog op een betere ontwikkeling van de oeverflora. Het waterniveau van het ven is door de droogte van de afgelopen jaren sterk teruggelopen.

Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij het Buntven
Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij het Buntven

Zandbos

Op de plaats van het Zandbos lag tot in de tweede helft van de 19e eeuw de Bruggense heide, plaatselijk gekenmerkt door zandverstuiving. Toen werd het heide- en stuifzandgebied beplant met zowel grove den ten behoeve van de mijnbouw als Amerikaanse eik. Eind vorige eeuw is er natuurherstel ingezet en is het productiebos naar een meer natuurlijker bos omgevormd.

Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij de Brouwhuissche Heide

De Vlier

De Vlier is een gekanaliseerde beek vanaf de Peelhorst even ten zuiden van Griendtsveen die uiteindelijk in de Kaweise Loop stroomt.

Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij de Vlier
Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij de Vlier

Kaweise Loop

De Kaweise Loop, vroeger ook wel Milheezer Loop genoemd, is een genormaliseerde zijbeek van de Bakelse Aa. Ze is genoemd naar de buurtschap Kaweide die zich ten zuiden van Milheeze bevindt. Waterschap Aa en Maas maakte in 2010 een begin met de uitvoering van een herinrichtingsplan, waarbij onder meer een aantal meanders in de beek worden aangebracht, waarmee men beoogt de beleefbaarheid van het landschap en het watersysteem te verbeteren.

Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij de Kaweise Loop

Bakelse Aa

Van oorsprong is de Bakelse Aa een meanderende beek. In de jaren ’30 werd de beek echter verdiept en rechtgetrokken om water sneller af te kunnen voeren. Zo kon wateroverlast in de gebieden stroomopwaarts beter worden voorkomen. Voor de lager gelegen gebieden langs de beek leverde deze kanalisatie juist problemen op. Het water van de hogere gebieden stroomde nu immers in hogere snelheid naar beneden. In 2015 is de Bakelse Aa daarom aangepakt. De beek is in haar oorspronkelijke, slingerende staat teruggebracht. Ook is het gebied zo ingericht dat een teveel aan water hier tijdelijk kan worden geborgen.

Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij de Bakelse Aa

Kapel voor Pater Balk

Pastoor Daan Balk was sinds 1985 actief in Helmond als pastoor. Hij vierde in 2005 nog zijn 35-jarig jubileum als pastoor, dat samenviel met het 40-jarig bestaan van de Helmondse Paulusparochie. In het bos bij Brouwhuis is een kleine kapel gebouwd ter nagedachtenis aan deze pastoor. Hij is in 2010 tijdens een mis onwel geworden en overleden.

Wandeling over Groene Wissel Helmond Brouwhuis bij Kapel voor pater Balk

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu