Skip to main content
search
20-25 KMGrenslandpadWandelingen oktober 2020ZeelandZeeuws-Vlaanderen

Grenslandpad – Kloosterzande-Terneuzen – Wandelen langs de Westerschelde

By 9 oktober 2020januari 4th, 2022No Comments
KIJK ROND BIJ

DE WESTERSCHELDE

Terneuzen, de Westerschelde en het Vesaliusbeeld

VANUIT KLOOSTERZANDE EN NA BUURTSCHAP KAMPEN AAN DE OUDE HAVEN MET NIET MEER DAN TWEE WEGEN EN DERTIEN HUIZEN, WANDEL JE KILOMETERS OP DE SCHELDEDIJK LANGS VOGELRIJKE GEBIEDEN EN UITGESTREKTE POLDERLANDSCHAPPEN. DE ETAPPE EINDIGT IN TERNEUZEN MET WEIDSE VERGEZICHTEN OVER DE WESTERSCHELDE EN ENORME SCHEPEN VLAKBIJ.

Wandeling over het Grenslandpad van Kloosterzande naar Terneuzen bij de Hengstdijk

De start van de wandeling is in Kloosterzande na met mondkapje met de bus van Terneuzen naar Kloosterzande te zijn gegaan. Het dorpje lijkt nog te slapen, levenloos lijkt het, saaie huizen. De kerk en de molen daarentegen blinken uit in schoonheid, groots en pompeus. Over de kilometerslange Hengstdijk loop je langzaam naar de hoge dijk van de Westerschelde. Hier komen kleine vissersbootjes, binnenvaartschepen maar ook reusachtige zeeschepen met vele containers voorbij. De wolken en de zon maken er een lichtspel van. Langzaam nader je de hoge flats van de Westerscheldeboulevard. In de verte windmolens en de zware industrie van Terneuzen. Een etappe in Zeeuw-Vlaanderen met de weidsheid zoals je nog maar op weinig plekken in Nederland tegenkomt.

Kloosterzande

Kloosterzande, Klôôster in het Oost- Vlaams, is een dorp in de gemeente Hulst. Het wordt omringd door verschillende buurtschappen zoals Noordstraat en Kruisdorp. Uit Perkpolder vertrok tot 2003 een veerdienst over de Westerschelde. Kloosterzande is gesticht door monniken van de abdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen uit Koksijde, die in de 12e eeuw een uithof stichtten, Hof te Zande. Deze monniken speelden een belangrijke rol bij de bedijkingswerkzaamheden in het land van Hulst. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het hof vernield. De naam van het dorp en van de centrale ‘Cloosterstraat’ verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis. De hervormde kerk dateert uit het midden van de 13e eeuw en is oorspronkelijk als kloosterkapel door de monniken van Abdij Ten Duinen gebouwd.

Wandeling over het Grenslandpad van Kloosterzande naar Terneuzen bij de kerk in Kloosterzande
Wandeling over het Grenslandpad van Kloosterzande naar Terneuzen bij molen De Kloosterzande

Strooienstad

Strooienstad is een buurtschap in Zeeuws-Vlaanderen gelegen buurtschap bevindt zich ten noorden van Hengstdijk en ten noordoosten van Oude Stoof. Strooienstad ligt in de Zoute Polder aan de Koningsdijk rondom de kruising met de Hooglandsedijk. De buurtschap bestaat uit een tiental dijkhuizen. In 1930 bestond de buurtschap uit 6 huizen met 26 inwoners en het heeft witte plaatsnaamborden.

Wandeling over het Grenslandpad van Kloosterzande naar Terneuzen bij Strooienstad

Westerschelde

De Westerschelde is een estuarium tussen Walcheren en Zuid-Beveland aan de noordzijde en Zeeuws-Vlaanderen aan de zuidzijde. In tegenstelling tot de Oosterschelde, de Grevelingen en het Haringvliet is het niet afgesloten in het kader van de Deltawerken. De reden hiervoor is dat zo de haven van Antwerpen bereikbaar moet blijven. De Westerschelde is niet over de gehele breedte bevaarbaar, maar bestaat uit een stelsel van geulen, zandplaten, slikken en schorren. Grote delen van de zandplaten, slikken en schorren staan slechts zelden onder water. De Westerschelde met zijn slikken en schorren heeft de Natura2000 status vooral gekregen vanwege zijn internationale waarde voor vogels. Hier komt kluut, tureluur, grote stern, dwergstern, bontbekplevier, strandpleiver en visdief voor. Maar ook zeehonden komen verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen voor. De oudere zeehonden leven aan de oostkant; moeders en jongen in het midden en de puberzeehonden in het westen. Naast de gewone zeehond komen er ook grijze zeehonden voor in de Westerschelde. Deze zijn echter veel zeldzamer.

Wandeling over het Grenslandpad van Kloosterzande naar Terneuzen langs de Westerschelde

Margarethapolder

Het Natuurgebied Margarethapolder in nog zeer jong, het is ontwikkeld in 2006. De Margarethapolder is bedijkt in 1742. Daarbij werden verschillende kreken ingedamd. Na de inpoldering is de polder nog meerdere malen onder water komen te staan. De Fransen hadden hier in 1807 nog een geschutsbatterij om de controle te hebben over de scheepvaart over ‘de Honte’, Westerschelde. Rond 1970, bij de grootschalige dijkverzwaring en ruilverkaveling is de inlaagdijk grotendeels afgegraven en werden delen van de Margarethapolder opgehoogd, waarbij sommige kreken werden uitgebaggerd en anderen werden gedempt. In het kader van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde is van de polder 80 hectare aangewezen om ingericht te worden als natuurontwikkelingsgebied. Het is de bedoeling dat in delen van het gebied runderen worden ingezet voor extensieve begrazing. Het gebied bestaat uit grote en kleine (brak)waterpartijen.

Wandeling over het Grenslandpad van Kloosterzande naar Terneuzen bij de Margarethapolder

Terneuzen

De stad is vanaf haar oorsprong al nauw verwant met de scheepvaart. In de oude haven, op de plek van de huidige Markt, werden goederen overgeslagen die vervolgens per trekschuit naar Gent werden vervoerd. Op initiatief van koning Willem I werd rond 1825 het Kanaal Gent-Terneuzen aangelegd. De economische bloei kwam voor Terneuzen pas op gang met de aanleg van spoorlijnen naar Mechelen en Gent. De stad werd een belangrijke plaats voor de overslag en opslag van goederen. Halverwege de 19e eeuw werd Terneuzen van een vesting voorzien. Daaraan herinnert het Arsenaal in de binnenstad nu nog. In de Tweede Wereldoorlog in Terneuzen tot september 1944 door de Duitsers bezet geweest. Begin september vluchtten de bezetter over de Schelde. Tijdens de Watersnoodramp in 1953 kwam het lage deel van de binnenstad onder 1 meter water te staan.

Op de Scheldeboulevard staat het Vesalius Beeld. Het is een beeld van een naakte man, die zijn armen wijd uitspreidt. Achter en boven zich houdt hij een groot doek waarop een landschap in reliëf is aangebracht. Het werk neemt de vorm aan van een schuilplaats, en verbeeldt symbolisch het zoeken van de mens naar bescherming in de strijd tegen water en wind. Het beeld is een van de grootste bronzen beelden in Nederland.

Wandeling over het Grenslandpad van Kloosterzande naar Terneuzen bij beeld Vesalius
Wandeling over het Grenslandpad van Kloosterzande naar Terneuzen bij beeld Vesalius

Leave a Reply

Close Menu