Skip to main content
search
0-5 KMHellenpadNoord-BrabantWandelingen november 2020Wandelspecials Nederland

De Blauwe Poort – Laarbeek – Wandelen door een waterhouderij

By 12 november 2020december 21st, 2020No Comments
KIJK ROND BIJ

DE BLAUWE POORT

Play Video

Een waterhouderij, de Blauwe Poort en weidevogels

De Aa, Boerdonkse Aa en Snelle Loop worden ten noord-oosten van Beek en Donk opnieuw ingericht. Door middel van een waterberging wordt regen bij hevige regenval opgevangen. Waterberging is met de droogte van de afgelopen jaren en de klimaatverandering een noodzaak. Het waterschap Aa en Maas en de gemeente Laarbeek hebben dit aangegrepen om met een integrale gebiedsontwikkeling meerdere doelen te realiseren. Zo vindt er beekherstel plaats, aanleg van een ecologische verbindingszone, de wateroverlast wordt opgelost en waterberging wordt gerealiseerd. Men noemt het ‘innovatieve waterhouderij’. Doelstelling van de waterhouderij is het opsparen van water (seizoensberging), zodat dit water in droge tijden kan worden ingezet om omliggende landsbouwpercelen van water te voorzien.

Wandeling Blauwe Poort Laarbeek bij Boerdonk

De wandeling laat op een prachtige manier zien wat water betekent, wat je ermee kunt doen en van welk belang het is. Daarbij is de waterhouderij gelegen in een prachtig open landschap met mooie knotwilgen en weidse vergezichten richting Boerdonk en het Hurkske. En als toetje de mooiste luchten van de alom aanwezige herfst.

Laarbeek Waterpoort van de Peel

De gemeente Laarbeek noemt zichzelf al lang Waterpoort van de Peel en deze slogan wordt nu echt in de praktijk gebracht. Midden in het groene gebied langs de N279, tegenover bedrijventerrein Bemmer, ligt ‘Blauwe Poort Laarbeek’ wat verwijst naar de gemeente Laarbeek als waterpoort van de Peel. Er wordt ingespeeld op het veranderende klimaat. Het gebied werd vroeger aangeduid als De Leek en maar al te vak stond het onder water. Nu ligt er een grote bak met water als reserve voor droge tijden. Het is een experiment van Waterschap Aa en Maas die het gebied ook aantrekkelijk maakt voor wandelaars. Een uitkijktoren en uitkijkpunten zijn aangebracht zodat je een mooi overzicht over het water hebt.

Wandeling Blauwe Poort Laarbeek bij Boerdonk
Wandeling Blauwe Poort Laarbeek bij Boerdonk

Weidevogels

De weidevogelbescherming van Laarbeek heeft meegedacht bij de inrichting van het gebied. Het vermoeden was dat de plas wel eens een goede woonplek zou kunnen zijn voor weidevogels. Er zijn eenden, ganzen en zwanen gespot maar ook rietzangers en rietgorzen. En zelfs de ijsvogel en bosruiter zijn echt het vermelden waard, zo snel na de aanleg van de waterberging.

Wandeling Blauwe Poort Laarbeek bij Boerdonk

Wandelpaden en uitkijktoren

Om het gebied aantrekkelijk te maken zijn er onder meer wandel- en fietspaden aangelegd en is er een uitkijktoren gebouwd. Het wandelpad geeft mooie doorkijkjes naar de watergangen die gegraven zijn. Na een kleine klimpartij geeft de uitkijktoren een mooi uitzicht over het gebied.

Wandeling Blauwe Poort Laarbeek bij Boerdonk

Boerdonk

Boerdonk is een kerkdorp van de gemeente Meierijstad en ligt tegen Beek en Donk. Bij Boerdonk loopt de Boerdonkse Aa, een zijstroom van het riviertje Aa. De naam Boerdonk wijst op het ontstaan op een hoger gelegen zandrug in het dal van de Aa. In de 15e eeuw komt Boerdonk voor als Bordonck of Bourdonck. Boerdonk was van oudsher een tamelijk groot gehucht. De Rooise koster Adriaan Brock beschreef het dorp begin 19e eeuw op zijn tocht door de Meierij als volgt: ‘Een gehucht onder Erp, ten zuiden van het dorp, aan de grenzen van Beek gelegen, waar het nieuw gegraven kanaal verby loopt. Het bestaat uit eenigen huizen, waarby oudtyds eene kapel heeft geleegen, maar thans geheel is weggeraakt.’ Het dorp is sinds 1850 nauwelijks gegroeid. Na het oprichten van een eigen parochie in 1874, gewijd aan de Heilige Sint Servatius, is de bebouwing met name rond de kerk toegenomen.

Wandeling Blauwe Poort Laarbeek bij Boerdonk

Leave a Reply

Close Menu