Skip to main content
search
20-25 KMAirbornepadBelgiëGeen categorieNoord-Brabant

Airbornepad – Kempervennen-Lommel (B) – – Naar natuurstad Lommel

By 24 juli 2019juli 6th, 2021No Comments
KIJK ROND BIJ

DE BEEKLOOP

De Beekloop, operatie Market Garden en Lommel

DE WANDELING OVER DE ROUTE DIE DE GEALLIEERDEN HEBBEN GEVOLGD TOEN ZE VANUIT BELGIË NEDERLAND GINGEN BEVRIJDEN, LOOPT DOOR HET GEBIED TEN ZUIDEN VAN BORKEL IN DE KEMPEN. VLAKBIJ BIJ LUYCKSGESTEL EN BERGEIJK LOOP JE DOOR DICHTE BOSSEN EN DROGE ZANDWEGEN NAAR DE BEEKLOOP. VAN DAARUIT NAAR DE ZANDPLASSEN BIJ DE GROTE BARRIER EN LANGS HET KANAAL BOCHOLT-HERENTALS NAAR LOMMEL NET OVER DE GRENS. HIER IS ALLES ANDERS, DE HUIZEN, DE TAAL, DE KOFFIE EN HET BIER.

Op de heetste dag ooit gemeten liep ik in de uitlopers van de Kempen. In alle vroegte gestart toen het nog relatief koel was. En dat loonde: reeën springen voor me uit, een vos kijk vragend op een zandweg en hazen snellen over de weilanden. Het is een rustig gebied, vredig bijna, er wordt veel gesproeid door de boeren om de gewassen te kunnen laten groeien. Hoogtepunt in de wandeling is de Beekloop waar nog veel water in staat en waar je via kronkelpaadjes langs loopt. Er volgt meer natuur bij viskwekerij en de vloeivelden bij Lommel. Het laatste gedeelte loop je kilometers langs het kanaal Bocholt-Herentals waar bij de bruggen een prachtige bloemenweelde in schril contrast staat met de strijd die hier is geleverd om het gebied te bevrijden. In eindpunt Lommel is de taal anders, de huizen en vooral de sfeer, het blijft België, maar niet minder mooi.

Het was voor mij de laatste etappe van een pad waar ik in de jaren ’80 en ’90 aan begonnen ben, een bewogen pad met zeer veel historie en plekken om nooit te vergeten en altijd stil te blijven staan.

Viskwekerijen

Wandeling over het Airbornepad van de Kempervennen naar Lommel in België bij de visvijvers bij de Beekloop
Wandeling over het Airbornepad van de Kempervennen naar Lommel in België bij de Beekloop

In de Kempen liggen van oudsher vele viskwekerijen, maar de vijvers in het Bergeijkse natuurgebied de Maaij nemen een bijzondere positie in. Ze zijn namelijk zeer voedselrijk en daardoor een paradijs voor watervogels. De Pastoorsweijers en de Liskes zijn in 1992 aangekocht door Natuurmonumenten. Sindsdien worden er geen karpers en waterlelies meer gekweekt en krijgt de natuur ruim baan. Vers water wordt aangevoerd door het stroompje de Beekloop, waarlangs een rijke vegetatie te vinden is. Daarnaast zorgen vele slootjes, dijkjes en sluisjes voor een goede waterhuishouding. Bij vroegere ruilverkavelingen is de beek gekanaliseerd, maar er zijn plannen om de kronkelige loop te herstellen. De Maaij heft zich intussen ontwikkeld tot broedgebied voor tal van water- en moerasvogels waaronder dodaars, rietgors, blauwborst, roerdomp en waterral. Ook het ijsvogeltje voelt zich in deze omgeving thuis.

Monument verkenners Market Garden

Wandeling over het Airbornepad van de Kempervennen naar Lommel in België bij monument aan de grens voor Market Garden

Vlak over de grens staat het monument ter ere van de verkenners die het voorbereidend werk voor Market Garden verrichtten. Zij waagden zich daartoe een heel eind in bezet gebied en keerden door een spervuur van Duitse kogels terug naar Lommel. De Prinses Irene Brigade maakte deel uit van deze verkenningsmissie en was zodoende de eerste Nederlandse eenheid die voet op vaderlandse bodem zette. Dit feit wordt eveneens herdacht met een monument nabij het oorlogskerkhof aan de Luikerweg. De Prinses Irene Brigade werd al meteen na de Duitse inval in mei 1940 opgericht in Engeland, door Nederlandse militairen die op tijd hadden kunnen vluchten. Op 7 en 8 augustus 1944 landde de brigade op de kust van Normandië, vanwaar ze met de Britten verder oprukten. Via Parijs en Brussel werd in september 1944 de Nederlandse grens bereikt. Toen de Corridor open was, werd de Irene Brigade eerst ingezet nabij Grave en nadien nog op tal van andere plaatsen in Brabant, Zeeland en België.

Vloeivelden

Wandeling over het Airbornepad van de Kempervennen naar Lommel in België bij vloeivelden bij Lommel

Bij Lommel en Bergeijk werden in de 19e eeuw vloeiweiden aangelegd om de grond geschikt te maken voor hooiwinning. Er werd toen nog veel gebruik gemaakt van paarden. Toen de industrialisatie doorzetten en er geen paardenvoer meer nodig was, werden veel vloeivelden beplant met populieren voor de luciferindustrie.

Kanaal Bocholt-Herentals

Wandeling over het Airbornepad van de Kempervennen naar Lommel in België op brug over kanaal Bocholt-Herentals

Het kanaal Bocholt-Herentals was de eerste grote barriere die de geallieerden moesten nemen voor ze konden uitbreken naar het noorden. Bij Lommel was de oorspronkelijk brug al in 1940 verwoest en later vervangen door een houten noodbrug, die vanwege het strategisch belang door de Duitsers goed werd bewaakt. Britse verkenners konden niet in de buurt komen, maar werden door enkele Belgen de zinkfabriek in geloodst. Van daaruit hadden ze uitstekend zicht op de Duitse stellingen bij het kanaal. Op 10 september 1944 werd de brug veroverd door de Irish Guards onder leiding van J.O.E. Vandeleur. Enkele dagen later verrasten de Duitsers op hun beurt de Britten. Die aanval werd in de rug ternauwernood afgeslagen. Het monument Joe’s Bridge in Lommel herinnert aan de felle strijd die de Irish Guards hier leverden.

Lommel

Wandeling over het Airbornepad van de Kempervennen naar Lommel in België bij de kerk in Lommel

Lommel is een plaats en stad in de Belgische provincie Limburg, tegen de Nederlandse grens aan. De naam Lommel komt van Loemelo. Loem betekent vochtig, moerassig en Lo is woud of bos. Op het marktplein staat een standbeeldje van een teut, een typisch historisch fenomeen uit de streek. Teuten waren rondreizende handelaars en ambachtslui die vanaf de 16e tot 20e eeuw met hun koopwaar (koperwaren, textiel, aardewerk) op de rug naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg trokken. De stad Lommel kent een aantal bossen, natuur- en heidegebieden waaronder het Pijnven, De Watering en de Lommelse Sahara.

GA NAAR DE KAART

Leave a Reply

Close Menu