0-5 KMFlevolandWandelspecials Nederland

Wandeling op Marker Wadden – Wandelen waar niemand nog ooit wandelde

Door 24 september 2017 april 29th, 2021 Geen berichten

Het Markermeer, een archipel van natuureilanden en de Marker Wadden

DE MARKER WADDEN VERRIJZEN IN HET MARKERMEER, EEN ARCHIPEL VAN NATUUREILANDEN. MARKER WADDEN ZORGT ERVOOR DAT DE NATUUR HIER WEER OPLEEFT. DOOR DE AANLEG VAN DE AFSLUITDIJK EN DE HOUTRIBDIJK IS HET GEHELE MARKERMEER OMRINGT MET DAMMEN EN DIJKEN. NATUURLIJKE OEVERS ZIJN VERDWENEN EN DE BALANS IN DE NATUUR IS VERSTOORD WAARDOOR VOEDSEL VOOR VOGELS ONTBREEKT. NU WORDEN ER EILANDEN MET NATUURLIJKE OEVERS GEMAAKT EN WORDT HET WATER HELDERDER.

Met Natuurmonumenten naar Marker Wadden

Op 24 september 2017 kon je via Natuurmonumenten als eerste voet op nieuw land zetten. Vanuit de haven Lelystad voer een veerdienst naar het nieuwe eiland in aanleg. De belangstelling was overweldigend, maar toch kon je in alle rust op het nieuwe land wandelen. Als laatste groep op zondag was de sfeer mooi, de ondergaande zon schitterde in het water en het was speciaal om op plekjes te lopen waar nog nooit iemand had gelopen.

Het Markermeer

Voor de aanleg van het Markermeer was het gebied deel van het IJsselmeer, vroeger de Zuiderzee. Het is ontstaan in 1976 met de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. De aanleg van dammen en dijken zorgden ervoor dat het Markermeer nauwelijks nog natuurlijke oevers heeft en is het niet meer verbonden met de zee of een rivier. Een dikke slibdeken op de bodem is het gevolg met desastreuze gevolgen voor het bodemleven. De vis- en vogelstand is sterk achteruitgegaan.

Marker Wadden

De aanleg van een serie eiland in het Markermeer vormt het project Marker Wadden. Hieromheen ontstaan oevergebieden met rietvelden en luwtegebieden met ondiep water. Maar ook het natuurlijk evenwicht onder water wordt hersteld. De sliblaag die de voedselketen bedreigt, wordt rond de eilanden verwijderd om een voedselrijk wetland te ontwikkelen. De bodem komt weer tot leven, mosselbanken herstellen zich die het fijnste slib uit het water filteren. De visstand zal verbeteren en een prachtig nieuw natuurgebied zal onstaan.

Zit Google-Maps er naast?

Na door de boot te zijn afgezet, wandel je over nieuw land. Het is opgespoten en in de verte zie je nog Lelystad liggen. Op mijn telefoon probeer ik mijn locatie te bepalen op Google-Maps maar het gebied is nog niet door Google ingetekend. Mooi toch dat je op een stukje land loopt wat nog niet door de grote zoekmachine is ontdekt. Een grote ronde langs waterbekkens waar de eerste kamille groeit en waar een hovercraft rietzaden verspreiden. De eerste kleine rietpartijen zijn al ontstaan. Grote pijpleidingen en zware machines zijn bezig om land te winnen, er wordt zand opgespoten. Lichtjes zijn de contouren van het gebied zichtbaar. Het is nog veel zand maar de eerste natuur vestigt zicht. Steltlopers en ganzen zoeken in het slib naar voedsel en langs de waterkant zijn nieuwe soorten planten aanwezig.

Wandelen op land waar nog niemand liep

Het is wandelen op land, net ontstaan, nog maar een speldeprik in de geologische geschiedenis van ons land. Ondanks dat het druk is op de dag van Natuurmonumenten en mensen de kans krijgen om hier rond te wandelen, is het wandelen op nieuw land. Je voetstappen komen op plekken waar nog niemand liep. Het is een vreemde gedachte, bijna als een ontdekkingsreiziger die een nieuwe plek ontdekt. Het is nog een schouwspel tussen zware bulldozers, graafmachines, baggermachines en pijpleidingen. Maar de plek is fantastisch mooi, het uitzicht overweldigend en bijzonder hoe hier nieuwe natuur wordt gemaakt.

Laat een bericht achter