Skip to main content
search
0-5 KMGegarandeerd OnregelmatigStadswandelingUtrechtUtrecht acht keer anders

Utrecht acht keer anders – Historisch Utrecht – Door de geschiedenis van Utrecht

By 10 oktober 2019oktober 12th, 2019No Comments
KIJK ROND IN

HISTORISCH UTRECHT

Domplein, Stadskastelen en Pieterskerk

DE RELATIEF KORTE WANDELING GAAT DOOR EEN KLEIN GEBIED WAAR DE HISTORIE VAN UTRECHT ZICH AFSPEELDE. JE GAAT WERKELIJK EN FIGUURLIJK DE DIEPTE IN DOOR LANGS TIEN VAN DE VEERTIEN HISTORISCHE TEGELTABLEAUS TE LOPEN DIE IN 2014 DOOR EEN PARTICULIERE WERKGROEP ZIJN GEPLAATST. OOK ZIE JE IN DETAIL EEN AANTAL GEBEELDHOUWDE STEUNPUNTEN VAN LANTAARNS LANGS DE GRACHTEN MET VERDER VEEL AANDACHT VOOR HET ROMEINSE EN RELIGIEUZE VERLEDEN.

Een wandeling waarin je kennismaakt met de historie van Utrecht met als belangrijkste elementen: de Romeinse tijd, de religie en de Unie van Utrecht. Al vaak in Utrecht geweest, al vaak in Utrecht gewandeld en toch weer nieuwe plekjes gezien. Het is in die zin een verrassende wandeling waarbij je als het ware geattendeerd wordt op geschiedkundig belangrijke plekken, en eigenlijk zoals de titel van de gids van Gegarandeerd Onregelmatig zegt, echt ‘anders’. Vanuit de drukte van de stad gaat de wandeling meerdere keren door hofjes en achterafplekjes waar een serene rust heerst en waar je anders nooit zou komen. Het vertelt het verhaal van de Romeinen die met het bouwen van een klein fort het begin van de historie van Utrecht markeren. En het Domplein waar het religieuze verleden van Utrecht begon en tevens de plek waar een voor de Nederlandse geschiedenis belangrijke gebeurtenis plaatsvond, de totstandkoming van de Unie van Utrecht. Een korte wandeling maar meer dan mooi en volop interessante en bijzonder mooie plekken die je anders snel voorbij zou lopen.

Immuniteit Sinte Marie

Op de Mariaplaats staat een grote pomp. Dit is de Mariapomp die hier stond om tot ver in de 19e eeuw inwoners van Utrecht aan schoon drinkwater te helpen. De Mariaplaats is genoemd naar de verdwenen Mariakerk. Eromheen lag een groot plein, waarvan het deel ten noorden en het deel ten oosten van de vroegere kerk nog aanwezig zijn en samen de Mariaplaats vormen.

Wandeling door historisch Utrecht van de gids Utrecht acht keer anders van gegarandeerd onregelmatig bij de Immuniteit van Sante Marie

Buurkerk

De Buurkerk is een voormalige kerk en was de oudste van de vier middeleeuwse parochiekerken van de stad (de andere drie waren de Nicolaïkerk, de Jacobikerk en de Geertekerk) en was gewijd aan Maria. Ter onderscheiding van de aan Maria gewijde kapittelkerk werd zij officieel de Maria Minor genoemd. Tegenwoordig biedt het gebouw onderdak aan het Museum Speelklok. De Buurkerk staat vanouds grotendeels ingebouwd tussen de omringende huizen en is maar vanaf enkele plaatsen goed te zien. Bij de Zoutmarkt zie je onder het straatnaambord het tegeltableau van de Vismarkt met de Kalisbrug.

Wandeling door historisch Utrecht van de gids Utrecht acht keer anders van gegarandeerd onregelmatig bij de Buurkerk

Domplein

Het Domplein is een plein wat is vernoemd naar de Domkerk, die aan het plein ligt. Het plein kent een lange historie en evenzovele archeologische resten. De plek was direct gelegen aan een doorwaadbare plaats in de rivier de Rijn, waar de Romeinen een castellum (fort) stichtten (Traiectum, letterlijk ‘oversteekplaats’) om deze overgang te bewaken, maar ook om de andere rivier – de huidige Vecht – te kunnen controleren.

Het Flora’s Hof was vroeger het Bisschopshof, horend bij het bisschoppelijk paleis van bisschop Adelbold. Achterin het hof is een heel mooi tegeltableau te zien.

Wandeling door historisch Utrecht van de gids Utrecht acht keer anders van gegarandeerd onregelmatig

Hofpoort in oude Paulusabdij

De Paulusabdij is een voormalige benedictijner abdij in de stad Utrecht, die werd gesticht rond 1050 door bisschop Bernold, en werd opgeheven in 1580. Het was het op een na oudste klooster van Nederland. Bij het stadsarchief is op de grote tegel in het midden van het binnenplein te zien dat hier ‘verzegeld in de muren van dit gebouw’ de abdij van Sint Paulus stond.

Wandeling door historisch Utrecht van de gids Utrecht acht keer anders van gegarandeerd onregelmatig bij de Hofpoort in de oude Paulusabdij

Pieterskerk

De Pieterskerk is een van de oudste kerken van de Nederlandse stad Utrecht. In 1039 werd begonnen met de bouw ervan en op 1 mei 1048 werd de Pieterskerk door bisschop Bernold ingewijd, hoewel de – niet meer bestaande – westtorens waarschijnlijk pas een eeuw later gereed kwamen. De kerk vormde de oostpunt van het Utrechtse ‘Kerkenkruis’, waarvan de Domkerk het middelpunt was (al zijn van een vooropgezet plan voor dit kerkenkruis geen schriftelijke bronnen gevonden). Karakteristiek voor deze romaanse kerk zijn de grote zuilen in het schip, gehouwen uit één stuk rode zandsteen, en de crypte onder het koor. Tegenwoordig is de Pieterskerk in gebruik als Waalse Kerk.

Wandeling door historisch Utrecht van de gids Utrecht acht keer anders van gegarandeerd onregelmatig bij de Pieterskerk

Universiteitsbibliotheek binnenstad

De Universiteitsbibliotheek Utrecht is de bibliotheek voor de wetenschappelijke informatievoorziening van de Universiteit Utrecht. De bibliotheek heeft zowel in de binnenstad van Utrecht als op de Uithof een vestiging, en kleinere bibliotheken bij de faculteiten. Het bezit van de Universiteitsbibliotheek is opgebouwd uit zo’n 40 collecties ter ondersteuning van de zeven faculteiten aan de Universiteit Utrecht. Daaronder zijn ook de Bijzondere Collecties met handschriften, boeken vóór 1901, zeldzame of kostbare boeken en kaarten.

Wandeling door historisch Utrecht van de gids Utrecht acht keer anders van gegarandeerd onregelmatig

Stadskastelen

In de Nederlandse stad Utrecht kent men middeleeuwse zogenoemde stadskastelen. Ze werden gebouwd als grote stenen huizen en ze verrezen vooral in of bij het handelscentrum langs de Oudegracht. Het hoge stenen hoofdgebouw kreeg veelal elementen die weerbaarheid toonden of de schijn daarvan wekten. Aangrenzend kreeg het hoofdgebouw een of meer kleinere zijhuizen waarin permanent gewoond kon worden. (Voormalige) ministerialen, adellijke of patriciërsfamilies lieten deze stadskastelen tussen ongeveer 1175 en 1500 bouwen.

Wandeling door historisch Utrecht van de gids Utrecht acht keer anders van gegarandeerd onregelmatig bij de Stadskastelen

Leave a Reply

Close Menu