10-15 KMLimburgTrage tochten

Trage Tocht Venlo – Wandelen over twee Maasoevers

Door 1 augustus 2020 augustus 2nd, 2020 Geen berichten
KIJK ROND BIJ

DE MAAS

Venlo, de Maas en de Romeinenweerd

JE WANDELT OVER DE UITERWAARDEN VAN DE MAAS DIE NU EEN FUNCTIE ALS NATUUR HEBBEN. BIJ TEGELEN WANDEL JE LANGS HET MAASVELD, EEN NATUURONTWIKKELINGSGEBIED DAT PARALLEL AAN DE GELIJKNAMIGE NIEUWBOUWWIJK LIGT. OVER DE SMALLE STROOK GRASLAND MET MOOIE WILGEN GRAZEN NU GALLOWAY-RUNDEREN OM NIEUWE EN GEVARIEERDE NATUUR TE LATEN ONTSTAAN. HALVERWEGE BIJ HET PONTJE OVER DE MAAS KOM JE IN KLOOSTERDORP STEYL. HIER IS HET MISSIEMUSEUM GEVESTIGD, IN OUDE STIJL DOORDAT ER SINDS DE OPENING IN 1931 NIETS MEER VERANDERD IS. AAN DE ANDERE KANT VAN DE MAAS LOOP JE TERUG RICHTING VENLO. HET IS EEN LAGER GELEGEN EN NATTER GEBIED: DE ROMEINENWEERD. HET IS ONTSTAAN IN 19966 DOOR AFGRAVING OM KLEI TE WINNEN. NU WANDEL JE ER LANGS WILGEN EN LISDODDEN.

Wandeling over Trage Tocht Venlo

De route-omschrijving zou beperkt kunnen worden tot: ‘loop stroomopwaarts langs de Maas dicht langs de Maas naar Steyl, en via het pontje de andere kant dicht langs de Maas weer terug’. Het lijkt daarom niet zo bijzonder en uitnodigend, de werkelijkheid biedt echter prachtige vergezichten over de Maas en veel natuur. Als je zou moeten bepalen welke de mooiste oever is, is het moeilijk kiezen. Richting Steyl is het wat opener, loop je dichter tegen de bebouwing en is de wandeling wat drukker. En aan de overkant is het intiemer en knusser. Maar beide oevers geven leuke paadjes en doorkijkjes naar de altijd op de wandeling aanwezig Maas. In het weekend behalve de beroepsvaart ook veel recreatie, het maakt deze wandeling een mooi rondje in het ‘schone’ Limburg.

Venlo

Venlo is een handels-, transport- en industriestad. De stad is het centrum voor de wijde omgeving alsmede koopcentrum voor het naburige Duitse Ruhrgebied. Venlo is gelegen aan een bocht in de Maas en heeft een historisch centrum, al heeft de Tweede Wereldoorlog erg veel schade aangericht. Door de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel historische gebouwen uit de Venlose binnenstad verdwenen zoals de middeleeuwse woningen nabij de Maasbrug (Kwartelenmarkt), de synagoge en de kloostercomplexen aan de zuidkant. Venlo ligt op de rechter Maasoever op een hoogte van ongeveer 18 meter NAP. De stad is, vooral aan de noordzijde, omringd door talrijke bedrijventerreinen. Langs de Maas bevindt zich een uiterwaardengebied waar nieuwe natuur wordt gevormd.

The boots of the Hunter is een kunstwerk van de kunstenaar Pii Daenen. Met dit kunstwerk vraagt hij aandacht voor de problematiek rondom natuur, milieu, voedselproductie en voedselconsumptie. In 2010 maakte de kunstenaar de metershoge laarzen die symbool staan voor de agro- en foodsector in onze regio. Het kunstwerk is tot op heden voortdurend in beweging geweest en heeft op diverse plekken gestaan, zoals de Floriade, de Dutch design week in Eindhoven en het Odapark. Het staat nu bij het stadskantoor vlakbij de oevers van de Maas

Wandeling over Trage Tocht Venlo

Steyl

Steyl is een dorp in de gemeente Venlo aan de Maas wat vooral bekend is als kloosterdorp. Sinds 2004 geniet een deel van de oude dorpskern bescherming van rijkswege als beschermd dorpsgezicht Steyl. Steyl ligt op de rechteroever van de Maas op een hoogte van circa 20 m NAP. Een veer verbindt Steyl met Baarlo. Steyl heeft in het verleden vaak te maken gehad met wateroverlast ten gevolge van het hoge peil van de Maas. De Maas is een regenrivier en bij veel neerslag in haar zuidelijke stroomgebied, met name in de Ardennen, kan de Maas snel buiten haar oevers treden. Een desastreus jaar was 1926, toen een groot deel van Oud-Steyl (en Tegelen) onder water stond. De laatste grote overstromingen waren in 1993 en 1995. Aan de Maaszijde van het Missiehuis zijn de waterstanden op de gevel gemarkeerd.

De drie door Arnold Janssen gestichte kloosters functioneren allemaal nog als zodanig: het oudste is het Missiehuis St. Michaël, een groot bakstenen gebouw aan de Maas, verder het Heilig Hartklooster en het Sint-Jozefklooster. Het Missiemuseum is het oudste museum van Venlo. Hierin wordt een uitgebreide collectie uitgestald, voor een groot deel meegebracht uit ‘missielanden’ door de Missionarissen van Steyl. Het unieke van dit museum is dat de opstelling van de collectie sinds begin 20e eeuw nauwelijks is veranderd.

Wandeling over Trage Tocht Venlo bij Steyl

Maascorridor

Door de Maascorridor krijgt de Maas ruimte om uit zijn oevers te treden wanneer het nodig is, waardoor er unieke stukjes natuur ontstaan. Met het project Maascorridor is inmiddels op vele plaatsen langs de Maas natuur gerealiseerd. Tegelijkertijd is dit een goede manier om hoogwaterproblematiek aan te pakken. Door de rivier meer ruimte te geven kunnen de Maasoevers veranderen in een afwisselend en langgerekt lint van moerassen, geulen, bloemrijke graslanden, ruigten en ooibos. Veel vogels maken hier dankbaar gebruik van.

Wandeling over Trage Tocht Venlo

Romeinenweerd

De Romeinenweerd is een natuurgebied aan de Maas in de gemeente Venlo. Het ligt ten zuiden en oosten van Hout-Blerick en maakt deel uit van de Maascorridor. De groenstrook ontstond in 1996, toen een deel van de uiterwaarden bij Hout-Blerick werd afgegraven voor kleiwinning. In de jaren daarna werd het gebied beplant met onder andere wilgen en lisdodden. Het gras wordt op natuurlijke wijze kort gehouden door Galloway-koeien. Na voltooiing van de werkzaamheden is besloten om het gebied te laten verwilderen, zodat nieuwe natuur kon ontstaan. In de diepere delen ontstonden waterplassen, met daar omheen een begroeiing die typisch is voor een vochtig gebied zoals populier, wilg en els.

Wandeling over Trage Tocht Venlo

IJzereren toren

Romeinenweerd is genoemd naar de Romeinenweg in Blerick. En vanaf een stalen kasteel, lijkend op een Romeinse toren, kun je over de Maas naar het kloosterdorp Steijl kijken.

Wandeling over Trage Tocht Venlo
Kaart wordt geladen, even geduld a.u.b....

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: