Skip to main content
search

Trage Tocht Hilversum – Wandelen naar landgoed Zonnestraal

KIJK ROND OP

DE HOORNEBOEGSE HEIDE

Hoorneboegse Heide, Einde Gooi en Zonnestraal

DE WANDELING TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM AAN DE RAND VAN HET GOOI IS AFWISSELEND, OVER UITGESTREKTE HEIDEVELDEN, NAALDBOSJES, EEN OUD KANAAL OP DE RAND VAN BOS EN BOERENLAND, LANGE LANEN OMZOOMD MET BEUKEN EN DAARBIJ NOG EEN STUKJE MOOIE ARCHITECTUUR. DE ROUTE GAAT OVER DE HEI RICHTING HOLLANDSE RADING EN UITEINDELIJK BEREIK JE HET TIENHOVENS KANAAL OP DE GRENS VAN HOLLAND EN UTRECHT. VERDER NAAR LANDGOED ZONNESTERAAL, EEN VOORMALIG SANATORIUM WAARVAN DE GEBOUWEN SYMBOOL STAAN VOOR DE NIEUWE ZAKELIJKHEID VAN BIJNA HONDERD JAAR GELEDEN. MIDDEN IN DE NATUUR ZIE JE STRAK WIT BETON MET BLAUWE RAAMKOZIJNEN. OVER DE HOORNEBOEGSE HEIDE LOOP JE UITEINDELIJK TERUG NAAR HET BEGINPUNT.

De wandeling ten zuiden van Hilversum laat eerstens een geweldig mooi heidegebied zien. Een karrespoor zoals je dat wilt hebben, in een ronding licht golvend over de heide, zo moet het er honderd jaar geleden ook uitgezien hebben. De route gaat door het mooie bosgebied en verder langs het prachtige pad langs het Tienhovens Kanaal. De luchten zijn geweldig en de doorkijkjes naar de paarden langs het kanaal bijzonder. Het toetje is het gebouw in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid de Zonnestraal. De kleuren zijn hetzelfde als de lucht: wit en blauw. Hier moet je wel gezond worden wanneer je in het sanatorium ligt. Over de Hoorneboegse Heide eindig je weer. Het is een gevarieerde en erg mooie wandeling die veel te bieden heeft.

Wandeling over Trage Tocht Hilversum langs het Tienhovens Kanaal

Hoorneboegse Heide

De Hoorneboegse Heide is een natuurgebied gelegen ten zuiden van de bebouwde kom van Hilversum. Het gebied omvat circa 190 ha natuurgebied dat wordt beheerd door het Goois Natuurreservaat. Het gebied wordt sinds 12 mei 2004 begraasd door runderen waardoor het landschap open blijft en de voor het heidegebied specifieke vegetatie in stand gehouden wordt. De Hoorneboegse heide is een archeologisch monument. Er bevinden zich op de heide 15-20 grafheuvels. Ook zijn er recent raatakkers ontdekt. Er is een patroon zichtbaar van regelmatige vierkanten: de zogenaamde raatakkers, uit de late bronstijd tot ijzertijd. Op de gedetailleerde hoogtekaart zijn ook andere sporen uit het verleden te zien: de huidige fiets- en wandelpaden uiteraard, maar ook sporen van het plaggen van de heide, de anti-tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog, uitwaaierende sporen van rijtuigen en postkoetsen (Hessenweg) en de meer dan 3000 jaar oude grafheuvels uit de late steentijd.

Wandeling over Trage Tocht Hilversum op Hoorneboegse Heide

Einde Gooi

Einde Gooi is een bosgebied van ruim 150 ha. ten zuiden van Hilversum. Het gebied is eigendom van Natuurmonumenten. In het midden van het landgoed staat een landhuis met een boerderij. Daarachter ligt een parkbos met een zevensprong. Vroeger lagen hier de woeste gronden van Hilversum waar de Erfgooiers hun schapen lieten grazen. Nu liggen er dichtbegroeide bossen, met allerlei planten en dieren waaronder de zeldzame das.

Wandeling over Trage Tocht Hilversum

Zonnestraal

Sanatorium Zonnestraal was een sanatorium in de Nederlandse gemeente Hilversum. Het complex was oorspronkelijk bestemd voor diamantslijpers die tuberculose hadden opgelopen. Het werd ontworpen door de architect Jan Duiker, in samenwerking met Bernard Bijvoet en Jan Gerko Wiebenga. Het hoofdgebouw werd geopend op 12 juni 1928. Zonnestraal is gebouwd in beton, met stalen raamsponningen en enkel glas. Duiker heeft zijn standaardkleuren gebruikt: wit, zwart en een specifieke kleur lichtblauw, het zogenoemde ‘Duiker-blauw’. Het complex is een beroemd voorbeeld van het nieuwe bouwen. Toen het werd ontworpen, dacht men dat tuberculose binnen dertig jaar uitgeroeid zou zijn. Zonnestraal werd daarom ontworpen voor een relatief geringe levensduur. Omdat later werd ingezien dat de gebouwen waarde hebben als monument, is vanaf de jaren negentig een omvangrijk restauratieprogramma in gang gezet (kostprijs 12 miljoen gulden).

Wandeling over Trage Tocht Hilversum bij de Zonnestraal
Wandeling over Trage Tocht Hilversum bij de Zonnestraal

Tienhovens Kanaal

Het Tienhovensch Kanaal of Tienhovens kanaal is een eeuwenoude aangelegde waterloop in Nederlandse provincies Utrecht en Noord-Holland. Het kanaal loopt vanaf de Kraaienestersluis bij de Vecht bij Breukelen langs Breukeleveen, Tienhoven, Hollandsche Rading en loopt dood nabij het bosrijke natuurgebied De Zwarte Berg te Hilversum. Het Tienhovensch Kanaal begon als een afscheiding tussen de ontginning van het Tienhovensche en het Breukeleveensche deel. Na de ontginning werden de gronden gebruikt voor de akkerbouw. Door de ontwatering klonk het veen in met bodemdaling tot gevolg. De akkerbouwers verdwenen en hiervoor kwam turfwinning in de plaats. In de 17e eeuw werd de Tienhovensche Vaart gebruikt voor de afvoer van turf naar de Vecht en zo naar de steden Utrecht en Amsterdam.

Wandeling over Trage Tocht Hilversum langs het Tienhovens Kanaal

Hilversum

Hilversum, dat door veel oorspronkelijke bewoners nog altijd als een dorp wordt betiteld (het heeft nooit stadsrechten gekregen), is een ‘tuinstad’, een gemeente met veel groen en omgeven door natuurgebieden. Een unieke karakteristieke eigenschap is de nog altijd vaak natuurlijke overgang tussen bebouwing en omringende natuur. Hilversum werd ook wel aangeduid als ‘villadorp’, vanwege het grote aantal villa’s met de daarbij behorende grote tuinen. De opmerkelijkste tuin is wel die van het Pinetum Blijdenstein, een tuin met een verzameling pijnbomen, waaronder vele exoten, zoals de sequoia. De zandgrond maakt echter intensieve verzorging van tuinen nodig.

Hilversum is tegenwoordig het meest bekend als mediastad. Dat begon met de oprichting van de in 1998 afgebroken Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, de NSF, in 1918. De NSF wilde beginnen met radio-uitzendingen, waarvoor in 1923 de Hilversumsche Draadlooze Omroep, de HDO werd opgericht. Al snel werden er omroepverenigingen opgericht: elk volgens de levensovertuiging van de bijbehorende groep. Er waren zodoende protestante, katholieke, socialistische en algemene omroepverenigingen, elk met een eigen studiogebouw. De grootste mediaconcentratie is sinds 15 jaar te vinden op het Media Park, Hilversum-Noord (Omroepkwartier). Hier bevinden zich onder meer de Audio- en Videocentra van de NOS, met onder meer radio- en televisiestudio’s, alle uitzendfaciliteiten, het Vertaalcentrum en het Decorcentrum, het nieuwe VPRO-gebouw, verschillende gebouwen en complexen van commerciële zenders.

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE