10-15 KMNoord-BrabantTrage tochten

Trage Tocht Diessen – Wandelen langs kronkelende Reusel

Trage Tocht Diessen

Ananina's Rust

Trage Tocht Diessen

Turkaa

Trage Tocht Diessen

Voetbrug over de Reusel

Trage Tocht Diessen

Diessen's Broek

Trage Tocht Diessen

De Reusel

Trage Tocht Diessen

BEZOEKHILVARENBEEK.NL

Trage Tocht Diessen

De wandeling gaat rond Diessen door het afwisselende landschap van de Brabantse Kempen. Je start bij landgoed Annanina’s Rust, misschien zo genoemd naar de maîtresse van de voormalige landgoedeigenaar, langs bomenlanen en grote rododendrons. Van hieruit loop je naar de Reusel, die hier weer mag kronkelen, en het Diessens Broek. Je blijft de Reusel volgen en parallel hieraan ligt het idyllische moerasbosje Turkaa met een grote visvijver. Je slingert langs het beekje de Turk, waarna je het beekdal verlaat, komt langs de romp van voormalige korenmolen de Heibloem en over brede veldwegen kom je bij de Leemsputten. Het zijn nu visvijvers, maar vroeger drie kuilen waar leem werd afgegraven voor de steenfabriek van Esbeek. Uiteindelijk loop je weer terug naar landgoed Annanina.

Wandeling over Trage Tocht Diessen

Er zijn nog vele mooie onverharde paden in Noord-Brabant en het gebied rond Diessen is daar een voorbeeld van. Lange onverharde wegen met ontelbare eiken en populieren sieren deze mooie omgeving. Daarnaast is water een thema op deze Trage Tocht Diessen met het Diessen’s Broek en de Reusel. Er wordt veel water vastgehouden hier, en dat is ook nodig gezien de dramatische grondwaterstanden in vele gebieden in het zandige Brabant. In een grote ronde wandel je om het plaatsje Diessen, constant zicht op de kerktoren, op een Trage Tocht die zijn naam weer eer aandoet.

Annanina's Rust

Annanina’s Rust is een natuurgebied van het Brabants Landschap van 151 ha in de gemeente Hilvarenbeek. Het gebied ligt tussen Hilvarenbeek en Diessen en bestaat uit een oud landgoed met loof- en naaldbos. Annanina’s Rust is in 1899 gesticht door Emile Huijsmans, die leefde van 1850 tot 1920 en die notaris was in Diessen. Het is vernoemd naar zijn maîtresse, een Russische, die een huisje had op het landgoed. Het zuidwestelijk deel van het landgoed is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Hier staan monumentale eiken en beuken en twee boswachterswoningen uit 1940. Er zijn ook vele rhododendrons aangeplant. Het overige deel bestaat voornamelijk uit naaldgoedaanplant en werd ook voor de houtproductie gebruikt. Tegenwoordig is het landgoed bezit van het Brabants Landschap en is het vrij toegankelijk.

Wandeling over Trage Tocht Diessen in Ananina's Rust
Wandeling over Trage Tocht Diessen in Ananina's Rust

Diessen's Broek

Het Diessens Broek is een natuurgebied ten oosten van het landgoed Annanina’s Rust in de gemeente Hilvarenbeek. Het gebied is gelegen langs het dal van de Reusel ten noorden van Diessen en het is bezit van het Brabants Landschap. Dit open gebied van weiden en hooilanden is een belangrijk weidevogelgebied, waar grutto’s en watersnippen zijn te vinden. Langs de sloten wordt niet gemaaid en in de daardoor ontstane ruigten nestelen kneu en bosrietzanger. De hooilanden worden verschraald, waardoor zeldzame planten kunnen opkomen. In de jaren na 2008 heeft de ruilverkaveling De Hilver plaats gevonden, en in dat kader is de kanalisatie van de Reusel ongedaan gemaakt. Zo zijn er weer verschillende meanders terug gebracht en is diepte van de beek aangepast. Ook het beheer is aangepast waardoor de natuur meer de ruimte heeft gekregen. Het areaal met schrale hooilanden is vergroot waardoor de populatie grutto’s toe is genomen. Ook komen er weer de blauwborst en de rietgors voor en met enig geluk spot je ook reeën.

Wandeling over Trage Tocht Diessen in het Diessen's Broek

Diessen

Diessen is genoemd naar de rivier de Dieze, waarvan de huidige beek de Reusel, die langs Diessen stroomt, een bovenloop is. In de Romeinse tijd was Diessen niet onbelangrijk. De godheid Hercules Deusoniensis werd hier vereerd, die vermoedelijk een versmelting is van de Romeinse halfgod Hercules en een inheemse godheid. Er wordt beweerd dat het heiligdom, waarin deze godheid werd vereerd, onder de huidige Sint-Willibrorduskerk zou liggen, maar het is daar nimmer aangetoond.

Wandeling over Trage Tocht Diessen

Reusel

De Reusel is een beek in Noord-Brabant en ontspringt ten zuidwesten van het dorp Reusel, op het hoger gelegen Massief van Brabant, en stroomt door het Landgoed de Utrecht en vervolgens langs Baarschot en Diessen onder het Wilhelminakanaal door naar Moergestel, waarna zij net ten zuiden van Oisterwijk overgaat in de Achterste Stroom. Reusel wordt in het testament van St. Willibrord uit het jaar 726 aangeduid als ‘Digena’ of ‘Disena. Er is een theorie die stelt dat de huidige Reusel (evenals de Esschestroom) ooit beschouwd werd als de bovenloop van de Dieze. De namen Diessen en Dieze zouden dan dezelfde historische wortels hebben.

Wandeling over Trage Tocht Diessen langs de Reusel

Vroeger stroomde de Reusel kronkelend door een brede, natuurlijke bedding. Langs de beek stonden drie watermolens, namelijk ten zuiden van Baarschot, tussen Baarschot en Diessen en aan het Stokeind te Moergestel. Tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig is de beek rechtgetrokken. Om de situatie van de Reusel te verbeteren is men gestart met het project ‘Beekherstel Reuseldal’. Met dit project moet de Reusel weer de ruimte krijgen en wordt het beekdal weer herkenbaar gemaakt in het landschap. Dit resulteert in meer ruimte voor het water en voor de natuur.

Wandeling over Trage Tocht Diessen in het Diessen's Broek bij brug over de Reusel

Turkaa

Het gebied Turkaa is een moerassig broekbos wat ontstaan is door de meanderende riviertjes de Turk aan de oostzijde en de Aa of Reusel aan de westzijde. Het is een klein, maar prachtig natuurgebied en je vindt er een diversiteit aan planten en dieren in verschillende leefgebieden. Zo is de poel bijzonder rijk aan kikkers en is er een vleermuizenkelder.

Wandeling over Trage Tocht Diessen bij moerasbosje Turkaa

Leemsputten

De Leemsputten bestaan uit drie leemkuilen waar tot in de jaren vijftig leem werd afgegraven voor de steenfabriek van Esbeek. Ze worden nu gebruikt als visvijvers. In maart 2018 maakte het bedrijf Wienerberger bekend dat het zijn steenfabriek in Esbeek sloot. Officieel bestond de steenfabriek zo’n 85 jaar, maar het bakken van stenen gaat in Esbeek terug tot het begin van de twintigste eeuw. De steenfabriek ging een aantal jaren geleden over van Brada Steenfabrieken naar het Oostenrijkse Wienerberger. De steenfabriek in Esbeek kent een lange historie. Officieel bestaat de fabriek zo’n 85 jaar, maar de geschiedenis van het maken van bakstenen gaat verder terug. Tot zelfs het begin van 20e eeuw. Rond 1900 zou de familie Zeebregts, aannemers en metselaars van beroep, zich al bezig hebben gehouden met de productie van bakstenen. Lang is de baksteenfabriek ook de grootste werkgever van Esbeek geweest.

Wandeling over Trage Tocht Diessen bij de Leemsputten

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Een wandeling waar over prachtige onverharde paden in Noord-Brabant.

Henrie van ZoggelWandelblog Ambulare

14

Kilometers

85

Percentage onverhard

4

Rating

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: