0-5 KMNoord-BrabantWandelspecials Nederland

Peelvenroute – Sint-Anthonis – Wandelen naar een droogstaand ven

Door 8 september 2020 Geen berichten
KIJK ROND BIJ

HET PEELVEN IN SINT-ANTHONIS

Peelven, een dassenburcht en de Ullingse Bergen

IN DE STAATSBOSSEN BIJ SINT-ANTHONIS, EEN NATUURGEBIED DAT BESTAAT UIT BOS, HEIDE EN ZANDVERSTUIVINGEN HEEFT STAATSBOSBEHEER EEN AANTAL ROUTES UITGEZET. DE PEELVENROUTE LOOPT ROND HET PEELVEN, EEN MOOI OUD VEN DAT DE LAATSTE JAREN HELAAS ONDER VERDROGING LEIDT. DE MET ORANJE PAALTJES GEMARKEERDE ROUTE LAAT BEHALVE HET DROGE PEELVEN OOK DE RIJKE NATUUR VAN DE OMGEVING ZIEN.

Wandeling over Peelvenroute bij Sint-Anthonis

Staatsbossen en Peelven

Het Sint Anthonisbos is een natuurgebied van 937 ha ten westen van Sint Anthonis in het noordoosten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. In de volksmond wordt dit gebied vaak aangeduid met de naam De Staatsbossen of kortweg ‘De Staat’. Het gebied wordt namelijk beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied bestaat uit een jong ontginningsbos van voornamelijk grove dennen dat in de jaren ’20 en 30 van de 20e eeuw is aangelegd. Naast naaldbos vindt men ook gemengd bos, zodat het een natuurlijk karakter heeft. In het bos bevindt zich het laaggelegen Peelven, een vochtig heidegebied, en de Ullingse Bergen, een open vlakte van zo’n 150 ha waar zich heide en (niet meer actief) stuifzand bevinden. Dopheide, moeraswolfsklauw, ronde zonnedauw, kleine zonnedauw en kruipwilg zijn te vinden in vochtige laagtes zoals het Peelven. Amfibieën als heikikker en rugstreeppad komen hier voor. Op drogere delen groeien fraaie jeneverbesstruwelen.

Wandeling over Peelvenroute bij Sint-Anthonis

Dassen in Noord-Oost Brabant

De (Europese) das is een roofdier behorend tot de familie der marterachtigen. Hij verblijft overdag in een netwerk van ondergrondse tunnels, dat een burcht wordt genoemd. Burchten worden van generatie op generatie gebruikt en kunnen eeuwenoud zijn. De das is een nachtdier en schuifelt met zijn neus aan de grond in zijn territorium rond, op zoek naar langzaam bewegende prooien en plantaardig voedsel. Hij is daarmee een opportunistische alleseter en geen typisch roofdier, omdat hij niet actief op prooien jaagt. De das rukt steeds meer op naar het noorden en oosten en de populaties nemen nog steeds toe dus het gaat goed met dit dier. Nu zijn er rond de 5000 dassen in ons land, terwijl dat er In de jaren ’80 nog ongeveer 1200 waren.

Wandeling over Peelvenroute bij Sint-Anthonis
Wandeling over Peelvenroute bij Sint-Anthonis

Verdroging

Door natuurbeschermingsorganisaties wordt verdroging al geruime tijd als één van de belangrijkste oorzaken gezien voor de achteruitgang van de natuur in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat grote delen van Nederland matig tot sterk zijn verdroogd. Wat Noord-Brabant betreft was de situatie nog ongunstiger: meer dan de helft van de provincie is volgens het onderzoek overwegend sterk verdroogd. Zeker na de laatste zeer droge zomers met weinig tot geen neerslag, is de grondwaterstand sterk verlaagd. Het Peelven staat hierdoor het merendeel van de tijd droog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: