10-15 KMNoord-BrabantWandelen rond UdenWandelingen oktober 2020Wandelspecials Nederland

Ommetje Kienehoef – Sint-Oedenrode – Wandelen langs Dommel en werkverschaffingsproject

Door 14 oktober 2020 december 21st, 2020 Geen berichten
KIJK ROND BIJ

SINT-OEDENRODE

De Kienehoef, Dommelrode en Mgr. Bekkers

DE WANDELING START BIJ DE KIENEHOEF EN GAAT VERVOLGENS LANGS ONTGINNINGSBOERDERIJ HOEVE ARBEIDSLUST, DOOR BUURTSCHAP OUD RIJSINGEN NAAR HET DOMMELDAL. NA HET VERLATEN VAN DE DOMMEL KOM JE DOOR HET PARK ROND KASTEEL KENKENSHAGE. OVER HET GERARD VAN DEN BERKPAD IN NATUURGEBIEDJE DIEPENDAAL GAAT DE ROUTE VERDER NAAR KASTEEL-RAADHUIS DOMMELRODE. VIA HET MOOIE CENTRUM LOOP JE WEER LANGS DE DOMMEL TERUG NAAR BEGINPUNT KIENEHOEF.

Wandeling over Ommetje Sint-Oedenrode in het Dommeldal

Sint-Oedenrode is een prachtig plaatsje in het Dommeldal in Noord-Brabant. De Dommel neemt een prominente plaats in deze plaats in, zo ook in deze wandeling. Je begint bij de Kienehoef en nadert al snel dode takken van het riviertje en via het mooie knusse en authentieke centrum wandel je langs de kastelen Dommelrode en Henkenshage weer naar het mooiste gedeelte van het Dommeldal. Langs een smal paadje volg je de bochten van de Dommel tot je in buurtschap Rijsingen langs hoge populieren weer naar beginpunt Kienehoef wandelt.

Kienehoef

De Kienehoef of ‘Arbeid’s Lust’ is een landgoed ten noordwesten van Sint-Oedenrode dat vernoemd is naar een zekere Jacob Kien, telg uit een belangrijke bestuurdersfamilie. Hij was een belangrijk man die eind 18e eeuw veel goederen en grond bezat. Deze was van 1763-1775 stadhouder van Peelland. Hij misbruikte zijn functie om stukken grond te bemachtigen, zoals enkele heidekampen (geïsoleerde akkerpercelen) op de Schijndelse Heide. Deze vormden de kern van een landgoed dat Arbeid’s Lust heette, om aan te geven dat deze grond enkel door middel van noeste arbeid enig profijt kon opleveren. Er werd een landgoed ingericht, een boerderij gebouwd en later ook een heerschapshuis, wat een zomerverblijf was.

Omstreeks 1850 werd een nieuwe hoeve gebouwd die in 1930 werd gemoderniseerd. In 1900 werd een woonhuis gebouwd. De eigenaar van de boerderij ging failliet in 1934 waarna de gemeente Sint-Oedenrode de grond kocht. Deze werd in delen verkocht, maar een deel bleef van de gemeente en werd omgevormd tot een recreatiepark. Hier vindt men een fraai wandelbos, een vijver, een parkaanleg en een kinderboerderij. In de omgeving van dit park is een kampeerterrein te vinden. De toegangspoort tot de hoeve werd tijdens de gevechten van september 1944 vernield en is in 2005 gereconstrueerd.

Wandeling over Ommetje Sint-Oedenrode bij de Kienehoef
Wandeling over Ommetje Sint-Oedenrode bij de Kienehoef

Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode wordt in de volksmond ook wel ‘Rooi’ genoemd. Volgens de overlevering dankt Sint-Oedenrode zijn naam aan de heilige Oda van Brabant. Deze vrouw maakte rond het jaar 700, samen met enkele volgelingen, een start met de ontginning van de heide. Deze werd Rode (gerooide plek) genoemd. Sint-Oedenrode is een prachtig plaatsje dat mooi in het Dommeldal is gelegen. De Dommel stroomt van zuid-oost-naar noord-west in het plaatsje.

Wandeling over Ommetje Sint-Oedenrode

De Dommel

De Dommel is een beek en stroomafwaarts een kleinere rivier in de Kempen en de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Hij meet 120 kilometer, waarvan 35 kilometer op Belgisch (Limburgs) grondgebied en 85 op Nederlands (Noord-Brabants) grondgebied. De Dommel begint in België ten zuiden van Peer in de moerassen en vennen van de Donderslagse Heide. Het grondwater welt op en stroomt via kleine kreekjes en slootjes naar de lager gelegen Maastrichtse Heide. Pas hier is sprake van een beek. Bij Borkel en Schaft komt de Dommel Nederland binnen. De Dommel stroomt nog voor een deel in oude kronkels door de zandgronden van de streken Kempen en Meierij en de plaatsen Valkenswaard, Eindhoven, Son en Breugel, Sint-Oedenrode, Liempde Boxtel, Sint-Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch.
Je vindt langs het water nog veel oorspronkelijke elementen, zoals de watermolens, de visvijver bij Valkenswaard, de vloeivelden bij Bergeijk en het specifieke landschap, grenzend aan het beekdal. Deze zijn cultuurhistorisch waardevol en met name bij Sint-Oedenrode heeft de Dommel nog zijn oorspronkelijke bochtig karakter.

Wandeling over Ommetje Sint-Oedenrode in het Dommeldal

Dommelrode

Kasteel Dommelrode of De Bocht is een kasteeltje dat zich direct ten zuiden van het centrum van Sint-Oedenrode bevindt. Het is momenteel in gebruik als vergaderlocatie van de gemeente Meierijstad. Oorspronkelijk heette het slot De Bocht, aangezien het in een bocht van de Dommel was gelegen. Deze naam was nog tot rond 1800 in gebruik. In 1804 heet het Dommelrode. De Bocht was in oorsprong een omgracht en versterkt huis uit de zestiende eeuw. Het huidige kasteel ontstond grotendeels tijdens een verbouwing 1603. Het kenmerkt zich door muurwerk met speklagen en hoekblokken van mergelsteen. In het gebouw zijn oude kelders met tongewelf te vinden. In 1804 wordt Dommelrode omschreven als ‘een kasteel of huijs met het geene daar aan behoord, hof, neerhuijsinge, stallingen, dreeven, houtwassen, aangelegen teul en groeslanden, genaamt Dommelrode, gelegen onder den heertgang de oude vrijheid ter plaatse de Bogt’. Onder het beheer van de Veghelse familie De Kuijper werd het kasteel verbouwd tot klooster. In 1856 werd een kapel gebouwd en in 1903 volgde een rectorshuis. In 1954 werd het kasteel aangekocht door de gemeente Sint-Oedenrode die er het gemeentehuis vestigde. De kloosterbijgebouwen werden toen afgebroken. Het kasteel werd gerestaureerd in 1961-1963.

Wandeling over Ommetje Sint-Oedenrode bij Dommelrode

Henkenshage

Kasteel Henkenshage is een kasteelachtig gebouw en was oorspronkelijk een van de vele slotjes die in deze streek voorkwamen, een versterkt herenhuis of edelmanswoning zonder militaire functie. Het is waarschijnlijk in het begin van de 14e eeuw gebouwd. In de 15e eeuw heette het ‘Huis Strijpe’ of ‘Streepen’, maar de naam Henkenshage kwam al in 1387 voor, onder meer als ‘Haenckenshage’. ‘Haencken’ verwijst vermoedelijk naar een persoon en is een verbastering van Johannes. Hoewel het kasteeltje nog enig muurwerk uit 1450 vertoont, wordt de huidige aanblik gedomineerd door de quasi-middeleeuwse veranderingen die in 1850 zijn aangebracht.

Het kasteel bestaat uit een voorgebouw dat aan twee kanten een binnenplaats omsluit. De voorpoort wordt geflankeerd door twee ronde torens. Ook op de hoeken zijn uitspringende torens te vinden. Het kasteel staat op een eiland. Er is ook een ‘vooreiland’, waarop onder meer het openluchttheater is te vinden. De tuin, waarin prachtige oude eiken te vinden zijn, is omstreeks 2002 gerenoveerd door Arda van Helsdingen, waarbij ook het ontwerp van Leonard Springer weer is hersteld. In de tuin bevindt zich ook de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Troost, uit 1949.

Wandeling over Ommetje Sint-Oedenrode bij kasteel Henkenshage
Wandeling over Ommetje Sint-Oedenrode bij kasteel Henkenshage

Monseigneur Beckers

Op het Kerkplein, voor de Sint-Martinuskerk, staat een standbeeld van ‘Monseigneur Bekkers’. Wilhelmus Marinus Bekkers, geboren in Sint-Oedenrode, was bisschop van het Bisdom ’s-Hertogenbosch van 27 juni 1960 tot 9 mei 1966. Kenmerkend voor hem was zijn wapenspreuk: Caritas pro armis, de liefde als wapen.

Van huis uit was Bekkers een eenvoudige boerenzoon. Voor die tijd hield hij er moderne opvattingen op na, zoals zijn spraakmakende mening over de geboorteregeling (21 maart 1963). Hij vond dat gelovigen zelf moesten beslissen over het gebruik van de anticonceptiepil. Aan het eind van zijn leven was Bekkers een populair en geliefd bisschop en genoot landelijke bekendheid, door zijn televisieoptreden voor de actualiteitenrubriek ‘Brandpunt’ van de KRO. Op 9 mei 1966 overleed hij aan een hersentumor. Hij werd in zijn geboortedorp Sint-Oedenrode, begraven achter de Sint-Martinuskerk, waar zijn graf een prominente plaats inneemt.

Wandeling over Ommetje Sint-Oedenrode bij het beeld van Mgr. Bekkers

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: