10-15 KMLimburgNS-wandeling

NS-Wandeling – Landgoed Geijsteren – Rond de Oostrumse Beek

Door 28 september 2019 Geen berichten
KIJK ROND LANGS

DE OOSTRUMSE BEEK

De Oostrumse Beek, de Rosmolen en landgoed Geijsteren

DE OOSTRUMSE BEEK STAAT IN DEZE AFWISSELENDE WANDELING CENTRAAL. EERST BIJ DE WATERMOLEN ‘DE ROSMOLEN’ EN NA HET PITTORESKE DORP GEIJSTEREN BIJ DE RESTANTEN VAN HET IN 1944 VERWOESTE KASTEEL GEIJSTEREN. VIA DE BOSCHHUIZER BERGEN MET ZIJN ZANDDUINEN EN JENEVERBESSTRUWELEN GA JE WEER TERUG NAAR STATION OOSTRUM.

Leidraad tijdens deze wandeling is de Oostrumse Beek. Net na Oostrum heeft de beek weer ruimte gekregen en kronkelt weer tussen de weilanden en maïsakkers, verderop richting landgoed Geijsteren loopt de beek weer recht door het landschap richting de Rosmolen. Hier midden in de bossen is het een vreemd gezicht zo ineens deze prachtige molen met markant puntdak te zien. Op waterkracht werd hier gemalen en het pad verderop langs de beek laat een hele andere Oostrumse Beek zien. Diep ingesleten in het bos met hoge oevers voor de ijsvogel meandert hij richting Geijsteren. In Geijsteren prijkt het beeld van de drie oud-prinsen, we zijn in Limburg waar carnaval feest nummer 1 is. De NS-wandeling gaat verder richting kasteel Geijsteren wat deels is gerestaureerd. Met uitzicht op de Maas is het strategisch toen en fraai nu gelegen. De route terug gaat weer door de uitgestrekte bossen van landgoed Geijsteren. De herfstkleuren komen al op en de paddenstoelen laten zich zien.

Oostrum

Oostrum heeft een geschreven historie die terug te voeren is tot 1200, toen de naam Oostrum voor het eerst in de geschreven documenten voor kwam.

Oostrum behoorde, samen met Geijsteren en Spraland tot de Heerlijkheid Geijsteren. In 1798 werd Oostrum bij de gemeente Venray gevoegd. Omstreeks 1350 begon de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken. In 1450 werd het Augustinessenklooster Bethlehem gesticht. In 1802 werd dit opgeheven en in 1806 werd het gesloopt. In 1882 kreeg Oostrum een spoorwegstation, gelegen aan de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen.

Kerk in Oostrum

De Oostrumse Beek

De Oostrumse Beek is ongeveer 20 kilometer lang en het totale oppervlak van het afwateringsbied is 47,6 km². De beek mondt ten noordoosten van Geijsteren uit in de Maas. De beek wordt gedeeltelijk gevoed door maaswater uit het Peelkanaal. Het bovenstroomse gedeelte loopt door gebieden met intensieve landbouw, terwijl het benedenstroomse gedeelte door een landschap met extensieve landbouwgebieden en natuurgebieden loopt.

De Oostrumse Beek ligt te midden van de hogere zandgronden en is ontstaan in venige laagten in het zandlandschap. In die laagte stroomde een meanderende beek die minstens voor een deel van het jaar gevoed werd door het grondwater. De beek behoort tot de laaglandbeken en kenmerkt zich door een gering verval en een lage stroomsnelheid. De beek stroomt door ook door Landgoed Geijsteren met daar de Willibrorduskapel van omstreeks de 16e eeuw op de grens van Noord-Brabant en Limburg.

Oostrumse Beek op landgoed Geijsteren

Landgoed Geijsteren

Landgoed Geijsteren (ook: Geysteren) is een landgoed en natuurgebied van ongeveer 700 ha dat zich bevindt ten westen van het dorp Geijsteren in de Nederlandse provincie Limburg.Het landgoed is in particulier bezit en is sinds 1806 in handen van de familie De Weichs de Wenne. De woningen op het landgoed zijn te kennen aan hun zwart-witte luiken.

Het gebied bestaat vooral uit naaldbossen. Bijzonder fraai is de bedding van de Oostrumse Beek. Dit beekje heeft nog een meanderende loop. Ook liggen in het gebied enkele cultuurhistorische monumenten zoals de Willibrorduskapel uit omstreeks 1500 ligt midden in het landgoed op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Bij de kapel bevindt zich een grenspaal en een eeuwenoude waterput. De grenspaal is in 1551 geplaatst om de grens tussen het Land van Cuijk en het Land van Kessel aan te geven.

Herfstkleuren op NS-wandeling Landgoed Geijsteren

De Rosmolen

De Rosmolen is een watermolen op de Oostrumse Beek te Oostrum, gelegen in het Landgoed Geijsteren. Ze is eigendom van de familie De Weichs de Wenne, die ook het landgoed bezit. De molen was de onderste molen op de Oostrumse Beek, de bovenste molen was de Oostrumse watermolen.

De Rosmolen is, al doet de naam anders vermoeden, geen rosmolen en is dat ook nooit geweest. Wel heeft het vierkantige molengebouw met tentdak het uiterlijk van een rosmolen. Naast de molen staat een fraaie boerderij. Het gebied waar de huidige Rosmolen staat werd ‘Aan de Rosmolen’ genoemd, aangezien zich in de nabijheid een boerderij bevond die een rosmolen bezat, welke in 1863 door brand werd verwoest. Deze naam is op de watermolen overgegaan.

Rosmalen in Oostrumse Beek op landgoed Geijsteren

Kasteel Geijsteren

Kasteel Geijsteren is een kasteelruïne daterend uit begin 1200 en gelegen nabij de Maas. De heerlijkheid wordt voor het eerst vermeld in 1236, wanneer een ridder Arnoldus van Gesserne wordt vermeld; niet bekend is uit de archieven of het kasteel er al was. Archeologisch onderzoek wijst echter uit dat er omstreeks die tijd er wel een ronde woontoren van (gedeeltelijk) mergel was met een ringmuur. Dit is in de loop der tijd steeds vergroot.

In 1585 werd het verwoest en in 1918 brandde het af, waarbij ook het hele huisarchief verloren ging. Er zijn enkele tekeningen en foto’s uit de 20e eeuw bewaard gebleven waardoor bekend is hoe het kasteel eruitzag. Na de brand van 1918 werd het kasteel herbouwd en in 1944 werd het door een Brits bombardement verwoest en resteerde een bouwval die tot omstreeks 2010 steeds verder verviel. Daarna werd de ruïne geconserveerd en in 2012 werd ze weer voor het publiek toegankelijk.

Kasteel Geijsterenop NS-wandeling Landgoed Geijsteren

Laat een bericht achter