10-15 KMGelderlandKlompenpaden

Klompenpad – Tremelepad – Naar het laagste punt van het land van Maas en Waal

Door 22 augustus 2019 Geen berichten
KIJK ROND BIJ

DREUMEL IN HET LAND VAN MAAS EN WAAL

Dreumel, grienden en fruitboomgaarden

OP DIT KLOMPENPAD BIJ DREUMEL ONTDEK JE HET MOOIE BUITENGEBIED VAN DEZE PLAATS. JE LOOPT LANGS GRIENDEN EN BOOMGAARDEN MET VERDER DE OPENHEID VAN DE WEILANDEN. EEN BIJZONDER LANDSCHAP TUSSEN MAAS EN WAAL. DIT KLOMPENPAD HEEFT HAAR NAAM TE DANKEN AAN DE VROEGERE NAAM VAN HET DORP DREUMEL: TREMELE.

De nazomer zet nu echt door en ’s morgens vroeg is het prachtig in het buitengebied van Dreumel. Vele weidevogels zoeken naar voedsel op de weilanden vlakbij de Grote Wetering. Zelfs ooievaars doen mee in de jacht op muizen en kikkers. Richting Dreumel loop je langs grienden, op gronden die zo nat zijn dat er eigenlijk niets anders groeit. En als toetje mag je door de fruitboomgaarden lopen. De oogst is rijk dit jaar en wordt momenteel al geplukt.

Dreumel

Wandeling over klompenpad het Tremelepad bij Dreumel langs fruitboomgaarden

De oudste schriftelijke vermelding van bewoning in Dreumel dateert uit 893 na Christus toen de abdij van Prüm in Zuid-Duitsland hier een viertal hoeven bezat. Recente archeologische opgravingen in het centrum van het dorp tonen echter aan dat al ver voor 893 sprake moet zijn geweest van bewoning. Vanaf de late Middeleeuwen is Dreumel een heerlijkheid geweest. Na de Napoleontische tijd werd Dreumel een zelfstandige gemeente met een eigen burgemeester. Op 1 januari 1984 ging de gemeente Dreumel op in de nieuwe gemeente Maas en Waal.

Reefwetering

Wandeling over klompenpad het Tremelepad bij Dreumel langs de Reefwetering

De Grote Wetering loopt als een centrale as van oost naar west door het Land van Maas en |Waal. De watergang heeft een belangrijke functie in de aan- en afvoer van water voor het gebied. De watergang is ook een belangrijke Ecologische Verbindingszone (EVZ). Dit is een verbindingszone tussen natuurgebieden die ervoor zorgt dat dieren en planten zich beter kunnen verspreiden. Via de landinrichting zijn brede natuurvriendelijke oevers langs de wetering aangelegd in samenwerking met Waterschap Rivierenland. Deze EVZ richt zich met name op amfibiën zoals de kamsalamander. Maar ook voor de spitsmuis, steenuil, libel en vleermuis.

De Grote Wetering

Wandeling over klompenpad het Tremelepad bij Dreumel bij de Grote Wetering

De Reefwetering heeft haar naam te danken aan het woord ‘rijven’, wat harken betekent. Het maaisel wat in de grotere watergangen in de Dreumelse en Wamelse polder dreef, werd via de Reefwetering begeleid naar de Grote Wetering. Op de plek waar de Reefwetering in de Grote Wetering uitmondt, werd het maaisel opgevangen en op de kant geschept en geharkt.

Grienden

Wandeling over klompenpad het Tremelepad bij Dreumel langs de grienden

In dit laaggelegen gebied tussen de rivieren Maas en Waal liggen enkele grienden. Grienden zijn vochtige akkers waarop agrariërs verschillende soorten wilgenhout verbouwen. Veel andere gebruiksmogelijkheden biedt deze natte grond namelijk niet. De wilgentenen waren vroeger belangrijk voor de mandenmakerij. De zwaardere takken gebruikten ze voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld als steel voor gereedschap. Ook werden matten van griendhout vroeger, maar ook nu nog, gebruikt bij dijkverzwaringen en waterkeringen. Grienden werden tot circa 1960 op grote schaal geëxploiteerd. Daarna nam de vraag naar griendhout sterk af zodat veel grienden tegenwoordig niet meer worden onderhouden.

Laagst gelegen punt van het Land van Maas en Waal

Wandeling over klompenpad het Tremelepad bij Dreumel langs fruitboomgaarden

Dreumel is het laagst gelegen punt van het Land van Maas en Waal. Door de eeuwen heen is Dreumel daardoor vaak geteisterd door overstromingen. De talloze wielen en kolken zijn een tastbare herinnering aan de strijd tegen het water. De laatste overstroming dateert van 1926 toen er in de laagste delen van Dreumel maar liefst zes meter water stond. In 1995 ging het bijna weer mis en werd het Land van Maas en Waal uit voorzorg geëvacueerd. Gelukkig bleef een overstroming toen uit.

Kaart wordt geladen, even geduld a.u.b....

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: