10-15 KMGelderlandKlompenpadenWandelingen oktober 2020

Klompenpad – Harsloërpad – Wandelen over de Binnenveldse Hooilanden

Door 24 oktober 2020 december 21st, 2020 Geen berichten
KIJK ROND BIJ

DE BINNENVELDSE HOOILANDEN

Een kazemat, blauwgraslanden en kasteel Harslo

HET HARSLOËRPAD GAAT DOOR HET BUITENGEBIED VAN BENNEKOM EN WAGENINGEN. DE ROUTE GAAT LANGS BOERENWEGEN, WEILANDEN EN NATUURGEBIEDEN. EN LANGS HET VALLEIKANAAL OF DE GRIFT, EEN WATER DOOR HET HET BINNENVELD ZOALS HET GEBIED WORDT GENOEMD.

Wandeling over het Klompenpad Harsloërpad

Klompenpaden verrassen vaak doordat ze door lokale natuurbeheerders zijn bedacht en dus mooie doorsteekjes en paadjes bieden. Zo ook dit pad, het Harsloërpad, over weilanden, door de blauwgraslanden en zelfs nog een kazemat, het voormalig kasteel Harslo en oude zandwegen door authentieke buurtschappen. Het enorm grote gebied met zicht op de Grebbeberg, Bennekom en Wageningen wordt omgetoverd tot een groot natuurgebied.

Binnenveldse Hooilanden

Het Binnenveld, het laaggelegen gebied tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug, vindt zijn ontstaan in de laatste ijstijd. Tot in de late middeleeuwen was het een bijzonder nat en ontoegankelijk gebied waarin de riviertjes De Grebbe en de Kromme Eem stroomden. Tussen 1473 en 1481 werd de Grift gegraven onder leiding van Bisschop David van Bourgondië om het gebied te ontginnen en voor de turfwinning. Het gebied aan weerszijden van de Grift werd langzamerhand toegankelijker en kreeg een functie als hooiland voor de boeren die hun bedrijf op iets hoger gelegen gronden hadden liggen. Afgraving van de voedselrijke toplaag en tegelijk een waterstand op de hoogte van het maaiveld gaan hier nu zorgen voor verarming van de bodem en verrijking van de biodiversiteit. De aanvoer van basisch kwelwater vanuit de Veluwe zal ervoor zorgen dat de mooie blauwgraslanden weer terugkomen.

Wandeling over het Klompenpad Harsloërpad bij Bennekom bij de Binnenveldse Hooilanden

De Lieskamp

De naam van de boerderij de Lieskamp verwijst naar het oorspronkelijk natte gebied hier. Hierdoor groeide er veel lisdodde, dat ook wel ‘lies’ werd genoemd. De veehouderij is inmiddels beeindigd en er is een landgoed met natuur voor in de plaats gekomen.

Wandeling over het Klompenpad Harsloërpad bij he Liesveld

Het Valleikanaal of de Grift

Het Valleikanaal, of de Grift, is deels gegraven om bij Veenendaal gestoken turf af te voeren naar de Rijn. Het kanaal werd rond 1480 gegraven. Het volgt deels de natuurlijke kronkelende loop van de Kromme Eem, dat het drassige gebied in de Gelderse Vallei afwaterde. Je kunt deze contouren en natuurlijke vormen nog steeds in het landschap zien.

Wandeling over het Klompenpad Harsloërpad bij Bennekom langs het Valleikanaal
Wandeling over het Klompenpad Harsloërpad bij Bennekom langs het Valleikanaal

Blauwgraslanden

Je treft hier nog zogenaamde blauwgraslanden aan. Er groeien zeldzame plantsensoorten die het grasland een blauwige kleur kunnen geven. Blauwgraslanden waren oorspronkelijk extensief in gebruik als hooiland. De afgelopen 150 jaar zijn de landbouwmethoden erg veranderd en is er nog maar 1% van over. Het is in alleen zeldzaam in Nederland, maar ook daarbuiten.

Wandeling over het Klompenpad Harsloërpad bij Bennekom bij blauwgraslanden

Kasteel Harslo

Het voormalige kasteel Harslo maakt deel uit van een verdediginslinie van de hertog van Gelre voor de bisschop van Utrecht, die op gespannen voet met elkaar stonden. Het poortgebouw kun je op de route van het klompenpad nog zien. Het beheerste waarschijnlijk een van de weinige routes om door het veen naar Utrecht te gaan. Het portgebouw is verbouwd tot boerderij en in het middel van de muur is de boog van de doorrijpoort nog te zien. Het kasteel is in 1814 afgebroken.

Wandeling over het Klompenpad Harsloërpad bij voormalig kasteel Harslo

Kazemat

De kanonkazemat is onderdeel van de vrij onbekende Duitse Panzer Stellung. Tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog verdween de functie van de Grebbelinie. Deze had het westen immers moeten beschermen tegen een vijand uit het oosten. Voor de Duitse bezetter kwam de dreiging aan het eind van de Tweede Wereldoorlog juist van de andere kant. Zij bouwden een nieuwe verdedigingslinie, de Panther-Stellung die van Wageningen naar Nijkerk liep.

Wandeling over het Klompenpad Harsloërpad bij een kazemat van de Panther-Stellung

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: