Skip to main content
search
5-10 KMHellenpadNoord-BrabantWandelingen maart 2020Wandelspecials Nederland

Het Erpse Pad – Wandelen over oude verbindingsweg tussen Son en Erp

By 29 maart 2020december 21st, 2020No Comments
KIJK ROND OP

HET ERPSE PAD

Het Erpse Pad, een kapelletje en de Middenbrabantse dekzandrug

D’N ERPSE PAD LOOPT OVER DE ZOGENAAMDE MIDDENBRABANTSE DEKZANDRUG. AL IN DE VROEGE MIDDELEEUWEN WAS DIT DE VERBINDINGSWEG TUSSEN HET HUIDIGE SON EN HET HUIDIGE ERP EN WAS TOEN DE ENIGE MOGELIJKHEID OM VAN DE ENE NAAR DE ANDERE PLEK TE GAAN. DAARBUITEN WAS HET MOERASSIG EN GEVAARLIJK. DEZE DEKZANDRUG WERD GEVORMD NA DE LAATSTE IJSTIJD DOORDAT HET OPWAAIEND ZAND IN DE RICHTING ZUIDWEST NOORDOOST, NA ONTDOOING VAN DE IJSLAAG, ZICH OPHOOPTE.

Mariahout, het ligt er vredig bij en nooit geweten dat hier zo’n immense Mariagrot bij de kerk ligt. Een kopie van de grot uit Lourdes, in het katholieke Brabant. De wandeling die in een lus om Mariahout gaat, gaat voornamelijk over het Erpsepad, hoog gelegen in de bossen. De Antoniuskapel is een mooie onderbreking. Het is stil overal, zelfs op de verharde wegen, de wind raast over de velden en vandaag zijn er weer ruim honderd mensen overleden ten gevolge van het coronavirus ….. Ik eindig de wandeling op het plein in Mariahout waar het beeld staat van Tinus Vermuelen. Voor het beeld staat de tekst: ‘In Mariahout was hij een baken, met zijn raad en daad in veel zaken; nu staat hij hier als een pionier, en kijkt …………. wat wij ervan maken.’

Wandeling over Erpsepad in Mariahout

Mariahout

Mariahout is een ontginningsdorp. Sedert 1920 werden de woeste gronden in het noordwesten van Lieshout massaal ontgonnen. De oprichting van vele nieuwe boerderijen vormde, tezamen met de reeds bestaande buurtschappen, de basis voor een nieuwe dorpsgemeenschap. Voor de stichting van de plaats was het een heide, waaraan de naam Ginderdoor was verbonden. In deze buurtschap heeft in de 17e en de 18e eeuw een kapel gestaan. Deze was gewijd aan Antonius Abt. Ze is niet lang na 1803 gesloopt. De katholieke kerk speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe plaats. In 1933 werd de kerk van de nieuwe parochie ingewijd en kreeg de plaats de naam Mariahout, naar de patrones van de parochie en de plaats Lieshout, waar de parochie een afsplitsing van was.

Naast het kerkplein bevindt zich een Lourdesgrot uit 1935, vernieuwd in 1999. Het is een kopie van de originele grot te Lourdes. Vlakbij is een processiepark uit 1933, dit parkje moest de plechtige stoet in goede banen leiden. Binnen dit park vindt men enkele beelden.

Wandeling over Erpsepad in Mariahout
Wandeling over Erpsepad in Mariahout bij Mariagrot
Wandeling over Erpsepad in Mariahout bij de Mariagrot

Kapelletje Sint Antonius

Een inwoner van Helmond die eigenaar was van een nabijgelegen veld, had een dochter die rond 1910 per ongeluk in het moeras van het Mortelven was gezakt. Hij beloofde een kapelletje te bouwen als zijn dochter gered werd. Dit gebeurde en zo is het kapelletje er gekomen. Het raakte echter al vóór de 2e W.O. in verval. Een inwoner van een nabij gelegen boerderij heeft enkele jaren geleden, vlakbij de in het verval geraakte eenvoudige kapelletje, de huidige kapel gebouwd.

Wandeling over Erpsepad in Mariahout bij de Antoniuskapel
Wandeling over Erpsepad in Mariahout bij de Antoniuskapel

Het Mortelven in de Moorselen

Het Moorselen is een natuurgebied tussen Lieshout en Mariahout. Het terrein, dat ongeveer tien hectare beslaat, bestaat uit een zestal natte graslanden, omzoomd door sloten en wilgenbosjes. In het gebied liggen enkele amfibiepoelen. Natte graslanden zijn in Noord-Brabant schaars. Het Moorselen bestond al in de middeleeuwen en behoorde tot het domein Lieshout, dat in het bezit was van de abdij van Floreffe. Het Moorselen was zo nat dat het land een groot deel van het jaar onder water stond. Dat gold voor bijna het gehele buitengebied ten noordwesten van Lieshout: er lagen grote vennen die vrijwel het gehele jaar vol water stonden. Straatnamen als Bosven, Meerven, Mortelven en Knapersven getuigen daar nog van. Tijdens het ontstaan van het ontginningsdorp Mariahout en later ten tijde van de ruilverkaveling zijn pogingen ondernomen het land te ontginnen. Voor hele stukken van het gebied is dat gelukt, maar in het Moorselen bleek dat onmogelijk. De voormalige gemeente Lieshout heeft toen het beheer van het Moorselen op zich genomen met het doel de natuurlijke rijkdom uit het verleden te herstellen.

Het Torreven is een laatste overblijfsel van een uitgestrekt heidegebied. Dit heidegebied, de Lieshoutse Heide, is in het begin van de twintste eeuw voor een deel ontgonnen tot landbouwgronden. In 1992 is het ven geheel opgeschoond.

Wandeling over Erpsepad in Mariahout bij het Torreven

Leave a Reply

Close Menu