Skip to main content
search
15-20 KMElfstedenpadFriesland

Elfstedenpad – Ferwerd-Dokkum – Wandelen naar bedevaartsoord Dokkum langs de Dokkumer Ee

By 29 juni 2019februari 24th, 2020No Comments
KIJK ROND IN

DOKKUM

Play Video

Ferwerd, de hoogste terp van Nederland en bedevaartsoord Dokkum

BIJ FERWERT STEEKT DE ROUTE DE OORSPRONKELIJKE KUSTLIJN OVER. MAAR OOK IN HET BINNENLAND WAREN DE BEWONERS NIET VEILIG VOOR HET WATER. BIJNA ALLE PLAATSEN IN DIT GEBIED ONTSTONDEN OP TERPEN. DE MEET DE HAND OPGEWORPEN BULTEN BODEN BESCHERMING TEGEN HOOG WATER. HOGEBEINTUM HEEFT DE HOOGSTE TERP VAN FRIESLAND, AL IS OOK DIE DEELS AFGEGRAVEN WANT TERPAARDE BLEEK UITSTEKENDE MEST EN LEVERDE VEEL OP. NIET VER VAN HET ROEMRUCHTE KLOOSTER KLAARKAMP ZOEKT HET ELFSTEDENPAD HET SPOOR VAN DE SCHAATSERS WEER OP, LANGS DE OEVERS VAN DE DOKKUMER EE RICHTING DOKKUM, BEDEVAARTSOORD VAN HET NOORDEN.

Het Elfstedenpad wijkt hier even van de echt route van de Elfstedentocht maar er voor in de plaats komt de mooie plaats Ferwerd en het hoogste terpdorp van Nederland Hegebeintum. Het ligt goed zichtbaar verhoogd in het landschap, niet meer dan een paar huizen en een kerk. De route gaat verder door het open weidelandschap waar wulp, kievit en smient rondvliegen. Af en toe een boerderij maar verder eigenlijk alleen maar leegte. Uiteindelijk kom je bij de Dokkumer Ee waar een week geleden Maarten van der Weyde zijn Elfstedenzwemtocht nog zwom. Bootjes komen voorbij en over het voormalige jaagpad loop je naar Dokkum. De plaats is alleen al de moeite waard, statige molens, oude panden en mooie kerken.

Ferwerd

Wandeling van Ferwerd naar Dokkum over het Elfstedenpad bij de kerk van Ferwerd

Ferwerd (officieel, Fries: Ferwert) is een terpdorp. Een deel van Ferwerd is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland, er zijn in het dorp enkele tientallen rijksmonumenten.

In de 9e eeuw werd de plaats vermeld als Fatruwerde en Feterwrde. In 1289 werd het vermeld als Federwerth, in 1399 als Ferwart en in 1418 als to ferwerth. Het tweede element (werth) duidt in het Oudfries op de terp, van het eerste element is niet bekend wat het precies betekend, mogelijk een verwijzing naar de stichtende persoon of de eerste persoon/familie die er woonachtig op was. Sinds 1999 is de officiële naam van het dorp het Friestalige Ferwert.

Hogebeintum

Wandeling van Ferwerd naar Dokkum over het Elfstedenpad bij Hegebeintum

De terp van Hogebeintum werd bewoond vanaf 600 voor Christus. Het dorp waarin de terp stond wordt reeds in de 9e eeuw genoemd als ‘Bintheim’. In de 10e eeuw is het dorp blijkbaar gesplitst, want er is dan sprake van een ‘Westerbintheim’ en een ‘Osterbinetheim’ (Oosterbeintum). Westerbeintum wordt vanaf de 15e eeuw gespeld als Hogebeintum. Hoge verwijst naar de hoogte van de wierde en Beintum naar buntgras (ook bentgras, bint), een grassoort die nu niet meer voorkomt bij het dorp.

Terpen deden dienst tot de opkomst van de dijken, na 1800 zijn veel terpen geheel of gedeeltelijk afgegraven voor de zeer vruchtbare grond. Dit gebeurde in Hogebeintum met tussenpozen tussen 1870 en 1928.

Met 8,80 meter boven NAP is het de hoogste terp van Friesland, Nederland en Duitsland. Door zetting (of bodemdaling) van de grond is de hoogte van de terp in de loop der tijd afgenomen; in het verleden moet de terp nog hoger zijn geweest. De omvang van de terp bedroeg oorspronkelijk ongeveer 9,5 hectare en de doorsnee ongeveer 300 meter. Tussen 1904 en 1907 werd er een groot grafveld uit de vroege middeleeuwen gevonden. In het Fries museum is een reconstructie te zien van het gezicht van de terpdame uit de 7e eeuw. Sinds 1999 is de officiële naam van het dorp het Friestalige Hegebeintum.

Dokkum

Wandeling van Ferwerd naar Dokkum over het Elfstedenpad

Dokkum is een kleine stad met een grote geschiedenis.Het is ooit een internationale handelsstad, een Admiraliteitsstad geweest. En. Dokkum werd écht beroemd doordat Bonifatius werd vermoord. Bonifatius is de man die Dokkum beroemd maakte. Hij werd op 5 juni 754 in Dokkum vermoord en meteen heilig verklaard. Hoe triest het leven voor de missionaris ook afliep, de stad hield er een schat aan verhalen en een prachtige bron met kapel als bedevaartsoord aan over.

Het kan je al opgevallen zijn wanneer je in de avonduren in Dokkum bent. Om 21.50 uur luiden er klokken in de stad. Het herinnert aan het sluiten van ingangen van de stadswallen van Dokkum, ook wel bekend als de bolwerken. Om 21.50 uur werden klokken geluid als waarschuwing dat de poorten van de Hanspoort, Halvemaanspoort, Woudpoort en Aalsumerpoort tien minuten later gingen sluiten. Om de traditie in ere te houden, luiden ze in Dokkum nog altijd de klok. Om klokslag 21.50.

GA NAAR DE KAART

Leave a Reply

Close Menu