Skip to main content
search
15-20 KMNoord-BrabantNS-wandeling

De Groote Heide – Hoe de wandeling van Heeze naar Maarheze geen NS-wandeling werd

By 14 juni 2019juli 2nd, 2019No Comments
KIJK ROND BIJ

DE STERKSELSE AA

Kasteel Heeze, de Serkselse Aa en De Pan

DE WANDELING VOLGT HET GEBIED VAN DE GROOTE HEIDE, EEN OPTELSOM VAN TAL VAN KLEINERRE NATUURGEBIEDEN MET ELK HUN EIGEN WAARDE, CHARME EN MOGELIJKHEDEN. DAARTUSSEN EN DAAR OMHEEN LIGT LANDELIJK EN AGRARISCH BUITENGEBIED. ER LIGGEN TIENTALLEN VENNEN VERSPREID DOOR HET GEBIED EN VANUIT HEET ZUIDEN LIGT EEN BREDE WAAIER VAN BEEKJES, DIE BIJ EINDHOVEN IN DE DOMMEL EINDIGEN. DE GROOTE HEIDE IS EIGENLIJK EEN VERGETEN NAAM VOOR EEN GIGANTISCH GRENSOVERSCHRIJDEND NATUURGEBIED. VERSPREID DOOR HET GEBIED LIGGEN NOG WEL WAT LOSSEN HEIDEVELDEN DIE ‘GROOTE (OF GROTE) HEIDE’ HETEN, MAAR VROEGER WAS ER MAAR ÉÉN.  DE GROOTE HEIDE STREKTE ZICH ROND 1900 UIT VAN EINDHOVEN TOT OVER DE BELGISCHE GRENS OVER EEN AFSTAND VAN WEL 20 KILOMETER. SINDSDIEN ZIJN GROTE DELEN ONTGONNEN EN VERVANGEN DOOR BOS, WEIDEN EN AKKERS.

Op verzoek van Sietske de Vet loop ik een wandeling die mogelijk in aanmerking komt voor een NS-wandeling 2020. NS-wandelingen volgen merendeels een stukje Lange-Afstands-Wandelpad (LAW) of volgen geen LAW, maar een deel van een wandelnetwerk. De wandelingen gaan bij voorkeur door bos en over hei, over landgoederen en akkers, over dijkjes en langs rivieren, maar ook door dorpen en buurtschappen. NS-wandelingen, die al vanaf 1990 worden aangeboden in samenwerking met de NS, lopen van het ene naar het andere station, of zijn rondwandelingen die beginnen en eindigen bij hetzelfde station.

De wandeling moet getoetst worden aan de kriteria zoals die gelden voor een NS-wandeling. Zo moet de wandeling een LAW, streekpad of wandelnetwerk volgen, moet gemarkeerd zijn, van station naar station lopen, rond de 15 kilometer zijn, een combinatie van natuur en cultuur hebben en bij voorkeur gaan over zoveel mogelijk onverharde, exclusieve paden met het liefst voldoende horeca.

Na deze wandeling kwamen we tot de conclusie dat deze wandeling niet NS-wandeling-waardig is. Er waren teveel verharde wegen die ook nog eens kaarsrecht en erg lang waren, weinig exclusieve paden en alleen oplossingen qua route langs drukke wegen. Ondanks dat er hele mooi pareltjes in de route liggen, werd het hem net niet. Zo zie je maar, niet elke wandeling wordt een NS-wandeling, en de lat ligt hoog.

Kasteel Heeze

Wandeling van Heeze naar Maarheeze bij kasteel Heeze

Hoogtepunt in het gebied is het kasteel van Heeze, zonder twijfel het mooiste kasteel van de Groote Heide. Eigenlijk bestaat het uit twee kastelen. Achter het statige 17de-eeuwse gebouw bevindt zich het restant van de oude middeleeuwse burcht Eymerick. Het kasteel is sinds 1760 in het bezit van de familie Tuyll van Serooskerken en wordt nog altijd bewoond door een lid van deze adellijke familie.

Sterkselse Aa

Wandeling van Heeze naar Maarheeze langs de Sterkselse Aa

Verder is in de route het beekdal van de Sterkselse Aa van hoge waarde. De stroom ontstaat uit verschillende beken op de grens van Noord-Brabant en Limburg ten oosten van Maarheeze. Van daar af stroomt het grootste deel van het water door het rond 1900 aangelegde Sterksels Kanaal. Parallel hieraan volgt de Sterkselse Aa als een klein meanderend beekje de oude loop. Ten noorden van Sterksel komen de beide wateren tezamen als Sterkselse Aa. Bij het Kasteel Heeze vormt deze samen met de Groote Aa de Kleine Dommel. Het beekdal van de Sterkselse Aa heeft een hoge cultuurhistorisch waarde en behoort tot de ecologische hoofdstructuur. Het is omringd met hooi- en weilanden en her en der zijn nog restanten van een kleinschalig landschap. Er liggen nog verscheidene zandpaden maar ook aaneengesloten bos en een akkercomplex bij Euvelwegen.

Sterksel

Wandeling van Heeze naar Maarheeze bij de Koe

Verder is in de route het beekdal van de Sterkselse Aa van hoge waarde. De stroom ontstaat uit verschillende beken op de grens van Noord-Brabant en Limburg ten oosten van Maarheeze. Van daar af stroomt het grootste deel van het water door het rond 1900 aangelegde Sterksels Kanaal. Parallel hieraan volgt de Sterkselse Aa als een klein meanderend beekje de oude loop. Ten noorden van Sterksel komen de beide wateren tezamen als Sterkselse Aa. Bij het Kasteel Heeze vormt deze samen met de Groote Aa de Kleine Dommel. Het beekdal van de Sterkselse Aa heeft een hoge cultuurhistorisch waarde en behoort tot de ecologische hoofdstructuur. Het is omringd met hooi- en weilanden en her en der zijn nog restanten van een kleinschalig landschap. Er liggen nog verscheidene zandpaden maar ook aaneengesloten bos en een akkercomplex bij Euvelwegen.

De Pan

Wandeling van Heeze naar Maarheeze

De route gaat richting Maarheeze en doet natuurgebied De Pan aan, een natuurgebied ten zuidoosten van Sterksel, waarvan 380 ha wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het betreft een landgoed met bos, grasland en heide bij Sterksel, feitelijk bestaande uit drie aaneengesloten landgoederen, namelijk Landgoed de PanBoksenberg en Vroolijke Jager. Naar het noorden gaat De Pan over in de Somerensche Heide, die weer aansluit bij de Strabrechtse Heide. Naar het zuiden toe sluit het gebied bijna aan bij de Hugterheide in de buurt van het Weerterbos. Het gebied is dus een schakel in een zeer uitgestrekte bosgordel.

GA NAAR DE KAART

Leave a Reply

Close Menu