Skip to main content
search
5-10 KMBiesboschpadZuid-Holland

Biesboschpad – Rondwandeling Oeverlanden – Wandelen op de oevers van het Hollands Diep

By 3 december 2021No Comments

Biesboschpad - Rondwandeling Oeverlanden

Kunstwerk Boter, Kaas en Eieren

Biesboschpad - Rondwandeling Oeverlanden

Schotse Hooglanders

Biesboschpad - Rondwandeling Oeverlanden

Oeverlanden

Biesboschpad - Rondwandeling Oeverlanden

Boomstronken Oeverlanden

Biesboschpad - Rondwandeling Oeverlanden

Kunstwerk

Biesboschpad - Rondwandeling Oeverlanden

Hollands Diep

Strijensas, Oeverlanden en de Zeehondenplaat

Gelegen tussen Strijensas en Numansdorp vind je het natuurgebied Oeverlanden Hollands Diep. Je vindt er ongerepte natuur én met eb en vloed dus, wat zeldzaam is op zoet water. Tijdens je wandeling zul je ook gebruik moeten maken van een trekpontje waar je een grote kans hebt een ijsvogel te zien.

Rondwandeling Oeverlanden over het Biesboschpad

De wandeling laat mooi zien hoe een wilgenvloedbos ontstaat. Door het soms hoge water staan de wilgen vaak met hun voeten in het water. De wilgen laten prachtige kronkelingen zien in hun stammen. Soms is het te nat en moet je echt enkeldiep door modder en water lopen. Maar het is een heel bijzonder gebied en een bijzondere ervaring om zo dicht bij het Hollands Diep in niemandsland te lopen. Na het trekpontje De IJsvogel laat de route een ander landschap zien met polderland en Hollandse dijken.

Strijensas

Strijensas is een plaatsje aan het Hollandsch Diep en viel bestuurlijk gezien eeuwenlang onder Klundert. De oorsprong hiervan ligt ver voor de 2e Sint Elisabethsvloed van 1421. Voor die tijd vormden Holland en Brabant één aaneengesloten gebied, maar werden door die niets ontziende natuurramp van elkaar gescheiden door het Hollands Diep dat toen ontstond. Het dorp is ontstaan rond de sas (sluis) van Strijen uit 1649. De brug over de sluis is van 1908. Om de Moerdijkbruggen goed te kunnen verdedigen is er in 1937 een kazemat gebouwd, die ook de Dordtsche Kil kon afsluiten voor scheepvaart.

Wandeling over het Biesboschpad van Strijensas naar Maasdam bij de veerdienst Strijensas-Moerdijk

Pieters- en Leendertspolder

De Pieters en Leenderts Polder was tot aan de Elisabeths vloed van 1421 een moerasgebied behorend tot de Heerlijkheid Strijen. Nu is het een prachtig natuurgebied bij Strijensas.

Rondwandeling Oeverlanden over het Biesboschpad

Oeverlanden

Het gebied Oeverlanden Hollands Diep is een zoetwatergetijdegebied die zich uitstrekken van Numansdorp tot Strijensas. Het bestaat uit verruigde rietlanden, open water, geulen en kreken, buitendijkse natuur en wilgenbossen. Er is hier nog getijdeverschil met eb en vloed, wat heel zeldzaam is op zoet water. De Oeverlanden zijn sinds 2006 onderdeel van het Deltanatuurgebied en staat in open verbinding met het Hollands Diep.

Rondwandeling Oeverlanden over het Biesboschpad
Rondwandeling Oeverlanden over het Biesboschpad

Kunstwerk Boter, Kaas en Eieren

In de Oeverland is een kunstpicknickplaats geplaatst. Het heet Boter, Kaas en Eieren en is geplaatst in mei 2010 en is gemaakt door Adriaan Seelen.

Rondwandeling Oeverlanden over het Biesboschpad
Rondwandeling Oeverlanden over het Biesboschpad

Grienden

Een griend is een stuk land dat niet geschikt is voor akkerbouw, veeteelt of tuinbouw, maar wel voor het verbouwen van wilgenhout. En daarom wordt op deze vochtige akkers wilgenhout wordt verbouwd. Grienden werden tot ca 1960 op grote schaal geëxploiteerd, daarna nam de vraag naar griendhout sterk af zodat veel grienden niet meer werden onderhouden. Soms kregen ze de status van natuurgebied. De herintroductie van de bever in Nederland was een poging om tot een natuurlijk beheer van de grienden te komen.   Op de Esscheplaat staan twee oude griendketen die herinneren aan de periode dat de grienden nog werden gehakt. De grienden zijn na bijna vijftig jaar doorgeschoten tot opgaand wilgenbos met veel dood hout.

Rondwandeling Oeverlanden over het Biesboschpad

Hollands Diep

Hollandsch Diep is een brede getijrivier die de belangrijkste benedenloop vormt van de Waal en de Maas. Vroeger werd het Hollands Diep vaak als zeearm beschouwd en er was een groot getijdenverschil van ruim twee meter. Het water van deze stroom is altijd volledig zoet geweest, als gevolg van de zeer grote afvoer van de Rijn en de Maas. Na de Deltawerken, waarbij de getijdeninvloed flink werd verminderd, heeft het Hollandsch Diep nog altijd een getijverschil van zo’n 30 centimeter behouden.

Rondwandeling Oeverlanden over het Biesboschpad

Trekpontje De IJsvogel

Trekpontje De IJsvogel is een mooie manier om in het gebied te komen. Het gaat over een instroomgeul van de Oeverlanden. Middels een touw en draaiwiel kom je aan de overkant.

Rondwandeling Oeverlanden over het Biesboschpad

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Het was een wandeling waarin in een gebied waar nog getijverschil in zoetwater voorkomt.

Henrie van ZoggelWandelblog Ambulare

Leave a Reply

Close Menu