Skip to main content
search
15-20 KMGegarandeerd OnregelmatigNoord-BrabantWandelen in de omgeving van 's-Hertogenbosch

Wandeling in de omgeving van Den Bosch – Vughtse Lunetten

Den Bosch - Vughtse Lunetten

De Dieze

Den Bosch - Vughtse Lunetten

De Gement

Den Bosch - Vughtse Lunetten

Drongelens Kanaal

Den Bosch - Vughtse Lunetten

Kamp Vught

Den Bosch - Vughtse Lunetten

Fusilladeplaats

Den Bosch - Vughtse Lunetten

De IJzeren Man

Den Bosch - Vughtse Lunetten - 20 KM

De wandeling start bij station Den Bosch en via de Paleisbrug wandel je langs het Drongelens Kanaal naar Vught. Je hebt uitzicht op natuurgebied de Gement en komt hierna na een lange laan bij de Lunetten. Kort daarna bij Kamp Vught en het herinneringscentrum. De Lunetten liggen hier vlakbij en bij de Fusilladeplaats aanschouw je de bloemenzee en de namen van de gestorvenen onder het grote kruis. Na een rondje rond de IJzeren Man keer je terug naar de Lunetten en struin je over de Vughtse Heide naar de bebouwing van Vught. Via het Mariaplein kom je in het mooie Bossche Broek waarna je via het pontje de Moerasdraak weer terugkeert naar het station.

Wandelen in de omgeving van Den Bosch - Vughtse Lunetten bij de Dommel

Een eerste echte winterdag met eerst mist maar daarna prachtige luchten toen de zon het ging winnen van de laaghangende bewolking. Het is een wandeling die vanuit Den Bosch snel het groen ingaat en waarbij je even stil staat bij Kamp Vught en de Fusilladeplaats. Indrukwekkend, gepaste stilte. De IJzeren Man is al dichtgevroren waarna ik misschien wel voor de twintigste keer door het Bossche Broek naar Den Bosch terug wandel. Dit verveelt nooit, het zicht op de Sint Jan blijft mooi, bij elk weer, in elk jaargetijde en op elk moment van de dag.

Drongelens Kanaal

Het Afwateringskanaal van ‘s-Hertogenbosch naar Drongelen in Noord-Brabant is tussen 1907 en 1911 gegraven, om Het Bossche Broek te ontlasten bij wateroverlast. Het kanaal begint ten zuiden van de stad Den Bosch en het mondt bij de Bovenlandsesluis uit in de Bergsche Maas. Bij hoge waterstanden loopt het water van het kanaal over een dijklichaam de Gement in. Dit gebied ten noordwesten van het Drongelens Kanaal is een grote waterberging.

Wandelen in de omgeving van Den Bosch - Vughtse Lunetten bij het Drongelens Kanaal

Gement

De Gement ligt tussen de dijk van het Afwateringskanaal ‘s-Hertogenbosch-Drongelen en de verlaten spoordijk van het Halve Zolenlijntje, het oude spoorlijntje tussen ‘s-Hertogenbosch en Raamsdonk. Door verschillende gronden in de Gement en door vele overstromingen vindt men er bijzondere planten en dieren. Tevens is de Gement een beschermd gebied voor weidevogels, ganzen en zwanen. In 1989 werd de Gement opgenomen als kerngebied in de ecologische hoofdstructuur van Nederland. De Gement een beschermd gebied voor weidevogels, ganzen en zwanen.

Wandelen in de omgeving van Den Bosch - Vughtse Lunetten bij de Gement

Lunetten

Na de onafhankelijkheid van België in 1839, geeft Koning Willem II de opdracht om ten zuiden van Fort Isabella acht lunetten aan te leggen. Hij vond dat Nederland zichzelf in het zuiden moest kunnen verdedigen tegen de onafhankelijk Belgen. Deze lunetten zijn onderdeel van de Stelling van Vught. Een lunet is een klein verdedigingswerk. Als je van bovenaf kijkt, zie je de vorm van een halve maan. Die naam komt uit het Frans: ‘lune’ betekent maan. Een lunet heeft vier zijden. Om een lunet ligt altijd een gracht. Vaak lopen er kleine aarden paadjes langs de grachten. Drie van de acht lunetten liggen op de Vughtse heide, omgeven door water. In de Tweede Wereldoorlog wordt door de Duitsers het Konzentrationslager Herzogenbusch, Kamp Vught ingericht. Lunet II is dan in gebruik als fusilladeplaats.

Wandelen in de omgeving van Den Bosch - Vughtse Lunetten bij Lunet 3
Wandelen in de omgeving van Den Bosch - Vughtse Lunetten bij Lunet 1

Kamp Vught

Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS-concentratiekamp buiten nazi-Duitsland en het door nazi-Duitsland geannexeerde gebied. De SS had behoefte aan ruimte omdat de doorgangskampen in Amersfoort en Westerbork de toenemende stroom gevangenen niet meer konden verwerken. In tegenstelling tot andere ‘buitenlandse’ kampen werd kamp Vught opgezet naar het model van andere kampen in nazi-Duitsland. Het kamp viel ook rechtstreeks onder commando van het SS-hoofdkantoor in Berlijn. Barak 1B is de laatst overgebleven barak van het voormalige kamp. Bij het Nationaal Monument wordt in woord en beeld de geschiedenis van deze plaats verteld.

Wandelen in de omgeving van Den Bosch - Vughtse Lunetten bij Kamp Vught
Wandelen in de omgeving van Den Bosch - Vughtse Lunetten bij Kamp Vught

Fusilladeplaats

De fusilladeplaats Vught is de schietbaan van het voormalig concentratiekamp Vught en bevindt zich buiten het voormalige kampterrein op Lunet II. Mogelijk was de schietbaan voor de oorlog al in gebruik door de nabijgelegen Frederik Hendrikkazerne. Op de fusilladeplaats zijn 329 mannen doodgeschoten tijdens de Deppner-executies. Vanuit verschillende gevangenissen werden verzetsmensen naar Vught gebracht en hier vermoord. De daders waren Nederlandse SS’ers, die normaal gesproken de wachttorens bewaakten. Op 20 december 1947 werd op de fusilladeplaats een gedenkteken met namen onthuld door prinses Juliana. Het houten kruis dat achter het gedenkteken staat, is er al eerder neergezet door mensen die in de buurt wonen.

Wandelen in de omgeving van Den Bosch - Vughtse Lunetten bij de Fusilladeplaats

IJzeren Man

De IJzeren Man, genoemd naar de stoombaggermolen die hem groef, is een recreatieplas in de bossen bij Vught. Voor de stadsophoging van de wijk Het Zand tussen het station en de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, plusminus 1890, werd op deze plek zand gewonnen. Na voltooiing vulde de grote zandput zich langzaam met grond-, wel- en regenwater. Rond 1930 werd de plas en de grond verkocht en kwam er een natuurzwembad en een hotel aan de oever. De IJzeren Man is tot in de verre omgeving bekend als toeristische trekpleister.

Wandelen in de omgeving van Den Bosch - Vughtse Lunetten bij de IJzeren Man

Mariënhof op het Mariaplein

Het klooster en bejaardenhuis Mariënhof is gelegen aan de westkant van het Mariaplein. Het pand werd tussen 1939 en 1941 gebouwd in opdracht van de zusters Franciscanessen van Oirschot, die er een bejaardentehuis voor welgestelde dames vestigden. Toen de kloosterfunctie in 1968 kwam te vervallen is het een bejaardenhuis gebleven. De communiteit is opgeheven in 1980 toen de laatste drie zusters het klooster verlieten.

Wandelen in de omgeving van Den Bosch - Vughtse Lunetten bij het Mariaplein

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Een wandeling om even bij stil te staan, of stil te zijn bij Kamp Vught.

Henrie van ZoggelWandelblog Ambulare

20

Kilometers

50

Percentage onverhard

3

Rating

Leave a Reply

Close Menu