Skip to main content
search

Wandelen door Veghel van boom naar boom

Wandelen door Veghel van boom naar boom

Kunstwerk Boom en Bron

Wandelen door Veghel van boom naar boom

Gevel punlieksruimte raadhuis

Wandelen door Veghel van boom naar boom

Treurwilg

Wandelen door Veghel van boom naar boom

Paardekastanjes

Wandelen door Veghel van boom naar boom

Platanen in Julianapark

Wandelen door Veghel van boom naar boom

Italiaanse populieren

Wandelen door Veghel van boom naar boom

De wandeling door en rond het centrum van Veghel laat je bomen van allerlei soorten en maten zien. Van beuk tot els, van zomereik tot moerascipres, er staan echt heel veel monumentale bomen in het centrum van Veghel die allemaal hun eigen geschiedenis hebben. Of zoals de voorzitter van het IVN zegt: ‘Je komt tot de ontdekking dat er bomen in Veghel staan die nog kunnen vertellen over de oorlog of zich nog weten te herinneren dat er in Veghel een station was. Bomen vertellen veel over de geschiedenis als je er op let. Bomen zijn vanwege hun geschiedenis en hun belang voor gezondheid en milieu belangrijk voor de mens. Reden genoeg voor het IVN om er in deze wandeling speciale aandacht aan te schenken. Immers pas als men op de hoogte is van de waarde van iets, is met ook bereid er zorgvuldig mee om te gaan.’

De iep bij het oude raadhuis (nu bibliotheek)

Bomenwandeling Veghel

Moerascipres achter modehuis Zomers

Bomenwandeling Veghel

Lindeboom voor het raadhuis

Deze lindeboom is een herdenkingsboom die ook wel Julianaboom wordt genoemd omdat hij ter gelegenheid van het huwelijk van de toenmalige prinses Juliana en prins Bernhard in 1937 is geplant. Jarenlang stond hij voor het oude gemeentehuis aan de Markt. Toen in 1983 het nieuwe stadhuis in gebruik werd genomen, ging de boom in gebruik werd genomen

Bomenwandeling Veghel

Kunstwerk Boom en Bron

Vlak achter de Julianaboom staat het kunstwerk Boom en Bron, gemaakt door Anet van de Elzen ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Keyzer in 1998. De geschiedenis van de gemeente Veghel over de afgelopen 800 jaar en de toekomst zijn in dit kunstwerk uitgebeeld. De boom als symbolisch beeld van de wortels, de groei en de toekomst. In de bron zijn belangrijke historische momenten in de vorm van grafische afbeeldingen terug te vinden.

Bomenwandeling Veghel

Glasgevel raadhuis

Gery Bouw heeft de glasgevel van het publieksplein geheel voorzien van een doorlopende zeefdruk van een oude beuk. Langs de uitlopers van de takken ‘Levenstakken’, zijn 562 namen van Veghelaren geschreven.

Bomenwandeling Veghel

Zes iepen achter het zwembad

Bomenwandeling Veghel

Drie platanen in het Julianapark

Bomenwandeling Veghel

Monumentale plataan aan de Aa

Bomenwandeling Veghel

Magnolia aan de Aa

Bomenwandeling Veghel

Treurwilg bij Airbornemonument

Bomenwandeling Veghel

Paardekastanjes bij de Broederkapel

Bomenwandeling Veghel

Prieelberkenboom

Bomenwandeling Veghel

Grauwe populieren - Brug. Schrevensingel

Bomenwandeling Veghel

Italiaanse populieren - Elzenstraat

Bomenwandeling Veghel

'De Boom' van Marius Boender

De gemeente Veghel startte in 1999 met een herinrichtingsprogramma voor het centrum. Een onderdeel van die herinrichting was de vernieuwing van de voormalige parkeerkuil en op die plek wilde de gemeente een kunstwerk. De opdracht werd verleend aan Marius Boender met zijn ontwerp ‘De Boom’. De monumentale piramide met bovenop een plataan symboliseert de dynamische en zakelijke functie van het centrum van Veghel.

Bomenwandeling Veghel

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Monumentale bomen in Veghel die je door het plaatsje leiden.

Henrie van ZoggelWandelblog Ambulare

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE