Skip to main content
search

Vlonderpadwandeling over het Wisselse Veen – Wandelen over uniek hellingveen

KIJK ROND BIJ

HET WISSELSE VEEN

Het Wisselse Veen, een vlonderpad en blauwgrasland

DOOR EEN HERSTELPROJECT VAN HET WISSELSE VEEN EN DE AANLEG VAN EEN LANG VLONDERPAD KUN JE GENIETEN VAN DIT UNIEK NATUURGEBIED. VLAKBIJ EPE EN DE TONGERENSE HEIDE GELEGEN ZIE JE HIER BLAUWGRASLAND LIGGEN MET EEN LICHT GLOOIEND VEENGEBIED.

Vlonderpadwandeling Wisselse Veen bij Epe

Het Wissels Veen is landschappelijk en natuurwetenschappelijk zeer waardevol door zijn blauwgraslandvegetatie. Ze ontlenen hun naam niet aan de kleur van het blauwgras, maar hebben deze te danken aan het blauwige waas van de massaal erop voorkomende zeggesoorten. Het Wisselse Veen is ontstaan door kwelwater, afkomstig van de Oost-Veluwse stuwwal.

In het begin van de 20ste eeuw was het een van de schatkamers van de Nederlandse wilde flora, met planten als parnassia, vetblad, klokjesgentiaan en diverse orchideeënsoorten. Door ontginning en ontwatering ging het grootste deel van deze flora verloren. Gericht beheer door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en een in 1993 en 2013 door Geldersch Landschap & Kasteelen uitgevoerd natuurherstelproject, hebben het tij gekeerd. Er ontwikkelen zich nu weer veentjes, moerasjes en schone, kronkelende stroompjes en beekjes met plantensoorten als zonnedauw, moeraswolfsklauw, blauwe zegge en Spaanse ruiter.

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE