Skip to main content
search

Trage Tocht Grave-Keent – Langs een oude Maasarm

KIJK ROND IN

KEENT

Maas, Keentse Uiterwaarden en Hertogswetering

EEN WANDELING IN HET RIVERPOLDERLANDSCHAP VAN DE BRABANTSE MAAS TUSSEN GRAVE EN RAENSTEIN. VANUIT GRAVE GAAT DE ROUTE RICHTING MAAS MET VERDER BREDE UITERWAARDEN. OP HET RONDJE KEENT IS ZOWEL BOERENLAND ALS NIEUWE NATUUR IN DE STRUINUITERWAARDEN WAAR KUDDES PAARDEN EN TAURUSKOEIEN GRAZEN.  JE HEBT MOOIE UITZICHTEN OP HET OUDE STROOMGEBIED VAN DE MAAS EN DE NEVENGEULEN. TERUG RICHTING GRAVE LOOP JE LANGS DE HERTOGSWETERING MET ONDERWEG NOG IN VELP HET CAPUCIJNERKLOOSTER EMMAUS EN HET MOOIE KERKJE.

Wandeling over Trage Tocht Grave-Keent

Het Zuiderwaterliniepad, het Streekpad Nijmegen en de Maasmeanders lopen door het overstgroomgebied Keent. Ik kende het gebied dus al vlak bij mij woonplaats maar het was geen straf om er weer eens doorheen te wandelen. Nieuwe natuur ontstaat hier met een hele grote kudde grazers. Vreemd om hier te lopen in een gebied wat vroeger tot Gelderland behoord maar wat na rechttrekking van de Maas bij Noord-Brabant werd gevoegd. Maar het is niet alleen natuur, ook de vestingstad Grave en het leuke kleine plaatsje Velp is mooi. Het lijkt wel of het plaatsje wordt beheerst door kerkjes en kloosters, we zijn tenslotte niet voor niets in het katholieke Brabant.

Keent

Keent is een nieuw natuurgebied van 300 hectare dat vernoemd is naar de nabijgelegen buurtschap Keent. Het gebied ligt voor een belangrijk deel in de gemeente Oss en voor een klein deel in de gemeente Grave. Het gebied is ontstaan toen, in het kader van de Maasverbetering, in 1938 een meander van de Maas werd afgesneden. De meander werd opgevuld met het materiaal dat bij de kanalisatiewerkzaamheden vrijkwam en een smalle waterloop bleef over. Het oorspronkelijk Gelderse gebied werd aldus van zijn achterland afgesneden maar werd eerst in 1958 ook bestuurlijk bij Noord-Brabant gevoegd.

Keent maakt deel uit van het Maasheggenlandschap. Van de oorspronkelijk aanwezige heggen zijn nog maar enkele doornstruwelen (maar nauwelijks intact meer) overgebleven. In de rustige en afgelegen gebied broedden in het verleden vele weidevogels zoals kievit en gele kwikstaart, echter door toenemende recreatie (o.a. honden) en intensieve begrazing is dit aantal fors afgenomen. Alleen in de overgebleven beteelde stukken komen deze soorten nog voor. Wintergasten zijn watervogels als kolgans en grote zilverreiger. Er worden ook veel doortrekkers gezien in het gebied, waarvan grijze wouw en steppekiekendief de spectaculairste soorten zijn. Ook de das komt er voor en heeft enkele burchten gebouwd.

Wandeling over Trage Tocht Grave-Keent
Wandeling over Trage Tocht Grave-Keent bij tauruskoeien

Gelderland werd Noord-Brabant

Tot 1 mei 1923 vormde Balgoij samen met de buurtschap Keent de gemeente Balgoij. In 1923 werd de gemeente ingedeeld bij Overasselt. Keent werd door kanalisatie van de Maas in 1937 afgescheiden en in 1958 definitief ingedeeld bij het Brabantse Ravenstein en later bij de gemeente Oss.

Wandeling over Trage Tocht Grave-Keent

De Maaskanalisatie is voornamelijk gedurende de jaren dertig van de vorige eeuw in Balgoy gerealiseerd. Mede vanwege de goedkope arbeidskrachten door de crisisjaren en de angst voor herhaling van een dijkdoorbraak, kon ingenieur Lely zijn plannen versneld uitvoeren. In juli 1926 kwam Lely met o.a. de aanbeveling dat tussen Grave en Blauwe Sluis tien scherpe bochten moesten worden afgesneden waardoor de rivier met 19 kilometer werd ingekort, hierbij ook de bocht bij Balgoy en Keent. Hierdoor zou de waterafvoer worden bevorderd. De ingekorte rivier was bovendien een extra voordeel voor de intensievere vrachtscheepvaart. Alle boeren in Keent werden onteigend en de meesten waren gedwongen te verhuizen. Op deze plekken waar boeren eeuwenlang het land hadden bewerkt, werd tussen 1934 en 1940 gewerkt door honderden tewerkgestelden uit Nijmegen en uit het westen van Nederland. De bedding van de nieuwe Maas werd met de schop uitgestoken, waarna grote zandzuigerinstallaties de rest van het werk deden. Deze menselijke ingrepen hebben bijgedragen aan de welvaart van ons land maar hebben ook ingrijpende gevolgen gehad voor Balgoy en Keent die hierdoor voorgoed van elkaar gescheiden werden door de rivier.

Wandeling over Trage Tocht Grave-Keent

Velp met Vincentiuskerk en klooster Emmaüs

De Sint-Vincentiuskerk is de voormalige parochiekerk van Velp. Oorspronkelijk gewijd aan de heilige Vincentius Madelgarius werd later, vermoedelijk in de 17e eeuw, veeleer Vincentius van Zaragoza als patroonheilige beschouwd. De kerk was voordien verbonden aan het kapittel van de Heilige Vincentius te Zinnik.

Het Klooster Emmaüs is een kapucijnenklooster te Velp. Het klooster is gesticht na de Val van ‘s-Hertogenbosch in 1629 toen aldaar de uitoefening van de katholieke godsdienst werd verboden. Ook de kapucijnen moesten de stad verlaten. Hun leidsman, Basilius van Brugge, verleende zielzorg in Ravenstein en later ook in Grave. Dit was Staats en er heerste geen godsdienstvrijheid. In het Land van Ravenstein, waar Velp toe behoorde, heerste die wel. Daarom vestigden de Kapucijnen zich uiteindelijk, in 1645, te Oud-Velp.

Wandeling over Trage Tocht Grave-Keent bij kerkje in Velp
Wandeling over Trage Tocht Grave-Keent bij de Kapucijnen

Hertogswetering

De Hertogswetering is een waterloop in het noordoosten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De Hertogswetering, die in het eerste gedeelte ook Groote Wetering genoemd werd, is 32,5 km lang en loopt van de Raam bij Grave, vroeger naar het Hertogsgemaal en nu naar het Gemaal Gewande in de gemeente Oss. De Hertogswetering is in het begin van de 14e eeuw, waarschijnlijk tussen 1300 en 1310, gegraven in een oude droge bedding van de Maas, bekend onder de naam Beersche Maas. De Beersche Maas, later ook wel traverse van de Beerse Maas of traverse van de Beerse Overlaat genaamd, heeft tot 1942 gediend als gecontroleerde overloopzone bij hoogwater van de Maas.

Wandeling over Trage Tocht Grave-Keent langs de Hertogswetering

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE