Skip to main content
search

Trage Tocht Bunthorst en Groote Slink – Wandelen door landgoed in Engelse landschapsstijl

KIJK ROND BIJ

BRONLAAK

Groote Slink, een justitieplaats en Bronlaak

De route start bij Bronlaak, een op de antroposofie gebaseerde woon- en werkgemeenschap voor mensen met een beperking. Langs de schaapskooi en werkgebieden van Bronlaak loop je over kleine heidepartijen en lange lanen naar prachtige doorkijkjes op het de moestuinen. Je passeert het graf van de familie Roelvink midden in het bos waarna door gevarieerd bos de route verder gaat naar heidegebied de Krim. Verderop kronkel je langs bosranden naar een Justitieplaats waarna de route prachtig tussen de koeien eindigt bij de Groote Slink. De nadering van het Grote Huis van Bronlaak is overweldigend mooi.

Wandeling over Trage Tocht Bunthorst en Groote Slink bij Bronlaak

De wandeling gaat door een enorm gevarieerd gebied, prachtig gelegen als pareltje in de Peel. Nu had ik de route zelf aanbevolen als Trage Tocht bij Rutger Burgers dus ik heb mijn beste beentje voorgezet. Maar in het gebied heb ik twee jaar lang drie dagen in de week twee maal per dag gewandeld, dus ik wist wat voor een mooi gebied dit is. Berkenbosjes, beukenlanen, doorkijkjes, vennetjes, verrassend slingerende bospaadjes, heideveldjes en nog veel meer. Samen met de Krim is landgoed Groote Slink en Bunthorst een van de mooiste gebieden in het gebied van de Peel waar je op sommige plekken nog goed kunt zien hoe de Peel er hier vroeger uitgezien moet hebben. Een hele aangename wandeling op een zonnige aangename dag met zeer aangenaam gezelschap.

Bronlaak

Bronlaak is een unieke dorpsgemeenschap op een prachtig landgoed in het Brabants Landschap ‘de Peel’, waar mensen met beperkingen én talenten met een geïndiceerde zorg- of hulpvraag, het dagelijks leven delen. Op Bronlaak wordt vanuit de antroposofische inspiratie gewerkt.’ Dit meldt de website van de woon- en werkgemeenschap. Bronlaak wordt gezien als het “achtste kerkdorp” van de gemeente Sint Anthonis. Op het terrein is onder andere een winkel waar u biologisch geteelde producten en leuke geschenken kunt kopen. De producten in deze winkel zijn door de bewoners in diverse ateliers gemaakt. Het hoofdgebouw van dit instituut is het voormalige landhuis van Adam Roelvink, op landgoed de Groote Slink. De Bronlaak vestigde zich hier in 1948 om de volwassenen op te vangen die te oud waren voor de instelling De Zonnehuizen te Zeist. Kenmerkend voor de antroposofische benadering is het feit dat de gehandicapten en het personeel samen werkzaamheden verrichten. In 1948 heeft Willy Roelvink het landhuis en een stuk grond van 25 ha geschonken aan een aantal jonge mensen die de Stichting Bronlaak hebben opgericht. Deze begeleidt verstandelijk gehandicapten op antroposofische grondslag. Op het terrein is daartoe een aantal gebouwen neergezet deels in antroposofische architectuur. Tot dit terrein behoort ook de symmetrisch aangelegde tuin van het landhuis en de moestuin, waarin biologisch-dynamisch wordt getuinierd door de bewoners van de stichting.

Wandeling over Trage Tocht Bunthorst en Groote Slink bij Bronlaak
Wandeling over Trage Tocht Bunthorst en Groote Slink bij Bronlaak

Grenspaal in de Peel

De voormalige grens in de Peel tussen Gemert en Bakel-Milheeze werd definitief vastgesteld in 1544 en opgeheven na 1996 bij de fusie van beide gemeenten. De grens wordt gemarkeerd door grenspalen. Tot aan de twintigste eeuw was de Peel een open gebied, waar alle kerktorens van de overkant van de Peel duidelijk zichtbaar waren. In de loop van de tijd kwamen met regelmaat geschillen voor over de exacte ligging van de grens. Ook nog na 1544, toen de grens werd vastgelegd middels een besluit van Karel V. Op de wandeling kom je langs de grenspaal ‘genaamd Bunthorst’. Het is de meest oostelijke grensmarkering in de Peel tussen Gemert en Bakel en tevens de grens met Oploo.

Wandeling over Trage Tocht Bunthorst en Groote Slink bij grenspaal

Groote Slink en Bunthorst

De Groote Slink is een landgoed en natuurgebied in de gemeente Sint Anthonis dat bezit is van het Brabants Landschap. Nadat de Enschedese zakenman Abraham Ledeboer zeer goedkoop 1200 ha woeste grond in de Peel had gekocht, wees hij de gebroeders Roelvink, die Twentse bankiers waren, op deze mogelijkheid. De gemeenten verkochten deze grond om geld in kas te krijgen. Vanaf 1903 kochten Adam en Jan-Berent Roelvink 1050 ha grond op. De Groote Slink en de Bunthorst werden in 1907 aangekocht. De ontginningswerkzaamheden werden uitgevoerd door de Nederlandse Heidemaatschappij.

Van 1910 tot 1917 werd landgoed de Groote Slink aangelegd in opdracht van Adam Roelvink door landschapsarchitect Leonard Springer. Deze legde een landgoed aan in Engelse landschapsstijl. De architect maakte gebruik van de natuurlijke glooiingen om dit nieuwe landschap vorm te geven.

Er werd een villa gebouwd die ooit Groote Slink heette maar tegenwoordig Bronlaak wordt genoemd. Vanuit deze villa lopen twee zichtassen in de vorm van kaarsrechte lanen. De één heet de Long Walk en de ander de Düsseldorfer Allee. De laatste is een kopie van de Königsallee in Düsseldorf, toen een statige laan, nu een drukke winkelstraat. Zowel de lengte van de laan als de afstanden tussen de bomen zijn gelijk aan die van het Duitse voorbeeld. De bomen zijn Inlandse eiken, maar er staan drie moeraseiken tussen.

Wandeling over Trage Tocht Bunthorst en Groote Slink
Wandeling over Trage Tocht Bunthorst en Groote Slink

De Krim

De Krim is een natuurgebied tussen Elsendorp en De Rips. Het bestaat uit naaldbossen en heidevelden, bij deze heidevelden krijg je een goede indruk hoe het hier ooit heeft uit gezien in de verlaten Peel. In de 19e eeuw bestond dit gebied nog uit onafzienbare heidevelden, maar het is ontgonnen in het begin van de 20e eeuw. Er zijn naaldbossen en heidevelden te vinden, en ook een tweetal vennen. De heide is goeddeels vergrast en zal worden hersteld waar nu de wulp, kievit en scholekster verblijven.

Wandeling over Trage Tocht Bunthorst en Groote Slink

De Justitieplaats

De Justitieplaats was de plaats waar, in naam van de Vrije Hoge Heerlijkheid Oploo, van 1500-1790 de veroordeelden werden opgehangen aan de takken van een eik. Mensen die voor justitie van elders moesten vluchten zochten soms hun toevlucht in de onherbergzame Peel, waar de heer af en toe klopjachten hield en deze mensen ter dood veroordeelde.

Wandeling over het Hugo de Grootpad van Tilburg naar Waalwijk op de Loonse en Drunense Duinen
Wandeling over Trage Tocht Bunthorst en Groote Slink bij de Justitieplaats

Graf Familie Roelvink

Er is nog de grafkelder waar Adam Roelvink en zijn vrouw Christine Willink zijn begraven. Het is gelegen in de bossen vlakbij de weilanden die uitzicht bieden op het landhuis cq Grote Huis van Bronlaak.

Wandeling over Trage Tocht Bunthorst en Groote Slink bij het graf van Roelvink

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE