15-20 KMDuitslandLimburgNoaberpadWandelingen mei 2020

Noaberpad – Milsbeek-Kleve – Een verbinding tussen het Noaberpad en het Pieterpad door het machtige Reichswald

Door 24 mei 2020 oktober 29th, 2021 Geen berichten
KIJK ROND IN

HET REICHSWALD

Kleve, het Reichswald en Milsbeek

DE WANDELING GAAT DOOR HET MACHTIGE REICHSWALD EN IS EEN VERLENGING VAN HET NOABERPAD, HET PAD WAT VANAF DELFZIJL LANGS DE DUITSE GRENS NAAR HET ZUIDEN LOOPT. JE START TEN NOORDEN VAN MILSBEEK LANGS DE GRENS MET AAN DE ENE KANT BOS EN DE ANDERE KANT HET LAGE LAND RICHTING MAAS. JE DUIKT SNEL DE BOSSEN IN EN LOOPT NAAR HET HOOG BOVEN DE RIJN GELEGEN KLEVE.

Toevallig viel mijn oog op een pagina van het NIVON die melding maakte van een verlenging van het Noaberpad vanaf Kleve richting Milsbeek. Hierdoor is er een aansluiting van het langeafstandspad langs de grens met de oosterburen, het Noaberpad, met het beroemde Pieterpad. Dwars door het Reichswald loop je voornamelijk door grote bospartijen. Het is een machtig groot bos met machtig hoge bomen en lange lanen die in het oneindige verdwijnen. In Kleve kun je nog even nagenieten in het park rond de Sternberg. Het is een mooie verlenging van het Noaberpad waardoor er een verbinding is ontstaan met het beroemde Pieterpad, de landelijke dekking neemt zo weer een beetje toe.

Wandeling over het Noaberpad van Milsbeek naar Kleve in het Reichswald

Reichswald

De heuvels in het Reichswald werden 130.000 jaar geleden door een gletsjer gevormd. De wandelaar voelt zich klein op zijn tocht door de verstilde natuur. Kaarsrechte paden met torenhoge naaldbomen reiken tot in de hemel. Zelfs de weelderig groeiende varens torenen boven de wandelaar uit. In de Eerste Wereldoorlog werd
een smalspoorbaan gebouwd tussen station Pfalzdorf en Nergena-Nord. Het spoor werd tot 1944 gebruikt voor houttransport. De meeste overblijfselen herinneren
overigens aan Operatie Veritable, de veldslag in februari 1945 toen het Reichswald door de geallieerden veroverd werd. De gevechten leken op die van de Eerste Wereldoorlog met schuttersputjes en loopgraven. Groot wild als ree, edelhert, wild zwijn en vos komt volop voor in het Reichswald. Overal zijn omgewoelde plekken,
geplette stukken bosgras en varenstruiken, modderpoelen, afgeschuurde bomen en uitwerpselen. Een bosven vormt een natuurlijke drinkplek.

Het Reichswald, ruim 5100 hectare groot, ligt op een stuwmorene uit de ijstijd. De naam Reichswald stamt uit de 14e eeuw, maar de Batavieren verzamelden zich
zo’n 2.000 jaar geleden al in het ‘Heilige Woud’, een droog eiken-beuken-bos, om in opstand te komen tegen de Romeinen. Kenmerkend is het Pruisische
wegennet: kaarsrecht, parallel lopende paden, die een rasterstructuur vormen.

Wandeling over het Noaberpad van Milsbeek naar Kleve in het Reichswald

Bosspoorbaan in het Reichswald

De bosspoorbaan in het Reichswald reed tussen 1917 en 1945 van station Pfalzdorf via Asperden, Kessel en Nergena tot kort voor de rijksgrens aan de  Genneper Weg. Hij werd gebruikt voor het transport van hout, maar ook voor militaire doeleinden. Hij was ongeveer 16 kilometer lang, enkel- en smalsporig. Aan het westelijk eind bevonden zich oorspronkelijke vertakkingen. De bosspoorbaan Pfalzdorf werd sinds 1917 voornamelijk door het bosbeheer gebruikt voor het afvoeren van hout uit het Reichswald naar plaatselijke afnemers, maar in de eerste plaats voor de kolenmijnen in het Ruhr-gebied.

Twee stoomlocomotieven genaamd Max en Moritz, elk 60 PK brachten het geoogste hout uit het bos naar het station. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden grote delen van de rails vernield. In 1945 werd het spoor stilgelegd omdat het herstellen ervan te kostbaar was.

Wandeling over het Noaberpad van Milsbeek naar Kleve bij monument van de bosspoorbaan
Wandeling over het Noaberpad van Milsbeek naar Kleve in het Reichswald

Milsbeek

Milsbeek is een dorpje in het uiterste noorden van Limburg in Nederland, hemelsbreed 15 kilometer ten zuiden van Nijmegen. Bij Milsbeek mondt de rivier de Niers uit in de Maas. Het dorp Milsbeek dankt zijn naam aan een beek met roestbruin water, dat afkomstig is van een moerassig veen. ‘Mil’ betekent dan ook roestkleurig water. Tegenwoordig wordt de beek de Kroonbeek genoemd.

Een ontwikkeling die in dit stukje geschiedenis van Milsbeek niet onvermeld mag blijven is de opkomst in deze jaren van de pottenbakkerijen in Milsbeek, waardoor het dorp zeer zeker een grote bekendheid heeft verworven. Reeds in de 17e (gouden) eeuw moeten zich in Milsbeek enkele pottenbakkers gevestigd hebben, welke volgens overlevering uit Sonsbeck afkomstig moeten zijn geweest. Er zijn nog aanwijzingen voor de aanwezigheid van oude vestigingen van pottenbakkers. Aan de Bloemenstraat staat op oude kaarten een plaats aangeduid als “pottenbakkerij”, terwijl een akker aan de Rozenbroekstraat ooit “de akker van de pottenbakker” werd genoemd. De pottenbakkers van die tijd maakten gebruiksvoorwerpen zoals kruiken, schalen, tabakspotten enzovoort. Ze zijn echter verdwenen door de opkomst van de industrie en de hiermee gepaard gaande automatisering. Met name Regout in Maastricht heeft de stoot gegeven tot de automatisering die uiteindelijk de kleine ambachtsman verdrong. De pottenbakkerijen blijven nog steeds hun stempel drukken op Milsbeek en inmiddels heeft de jaarlijkse keramiekmarkt Keramisto internationale bekendheid verworven.

Wandeling over het Noaberpad van Milsbeek naar Kleve bij een grenspaal

Kleve

Kleef is de hoofdstad van Kreis Kleve in het westen van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, tien kilometer ten zuiden van de rivier de Rijn in de Nederrijnse Laagvlakte en niet ver van de Nederlandse grens bij Nijmegen en ‘s-Heerenberg. Kleef ligt ook tussen de Duitse stad Emmerik en het bosgebied Reichswald. De plaats ligt op de helling van de Nederrijnse Heuvelrug, een stuwwal uit de ijstijd. Deze stuwwal begrenst het rivierterras van de Rijn. Het centrum van Kleef is heuvelachtig met een hooggelegen burcht. De naam van de stad valt te herleiden tot het Middelnederlandse woord clef of clif (klif).

Wandeling over het Noaberpad van Milsbeek naar Kleve bij kapel op de Sternberg

Obelisk op Springenberg

Na de tachtigjarige oorlog ontwierp Jacob van Campen het ‘Neue Tierpark’. Centraal punt is de Sterreberg vanwaar 12 lanen liepen die op bijzondere uitzichtpunten in de omgeving gericht waren. Temidden daarvan staat een beeld van Pallas Athene. Achter het beeld van de godin bevindt zich een kleine ronde tempel en daarboven een obelisk. De obelisk is een oorlogsmonument voor de slachtoffers uit Kleef tijdens de Frans -Duitse oorlog van 1870-1871.

Wandeling over het Noaberpad van Milsbeek naar Kleve bij Amfitheater in park

Laat een bericht achter